Nauczyciele » Szkolenia
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Szkolenia e-learning

Możliwość kształcenia on-line

Ogłaszamy otwarty konkurs na scenariusze szkoleń metodycznych z zakresu wychowania komunikacyjnego, jakie mogłyby być realizowane metodą
e-learningu.Szkolenia mają służyć podnoszeniu kwalifikacji metodycznych i dydaktycznych przez nauczycieli wszystkich poziomów nauczania. Scenariusze zatwierdzone przez jury konkursu zostaną opracowane i włączone do działu Szkolenia e-learning w naszym portalu. Opracowania będą honorowane zgodnie z regulaminem portalu. Poniżej przedstawiamy niektóre propozycje zagadnień do opracowania. Nie wyczerpują one całej tematyki. Pozostawiamy pole dla inwencji uczestników konkursu. Zapraszamy.

Szkolenia E-learning BDDS

Szkolenia e-learning

Proponowane tematy szkoleń:

  • Metodyka wychowania komunikacyjnego
  • Zasady ruchu drogowego
  • Zabawy aktywizujące w klasach I-III
  • Wychowanie komunikacyjne w przedszkolu
  • Organizacja i zasady kursu rowerowego
  • Organizacja i zasady kursu motorowerowego