Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Porady metodyczne

Dodano 14-09-2013 w kategorii: Aktualności - Porady - Programy - Konspekty zajęć

W kolejnych jedenastu załącznikach przedstawiamy Państwu i przekazujemy do wykorzystania informację wprowadzającą oraz konspekty zajęć z edukacji komunikacyjnej. Ich Autorką jest Teresa Turkowska, doradca metodyczny w zakresie techniki i wychowania komunikacyjnego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Dodano 28-01-2010 w kategorii: Aktualności - Porady - Programy - Konspekty zajęć

Za zgodą Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu, przedstawiamy Państwu pierwszy kompleksowy Program "Edukacja dla bezpieczeństwa". To doskonała pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć przede wszystkim z wychowania komunikacyjnego, ale także bezpieczeństwa w ogóle.

Dodano 25-09-2008 w kategorii: Programy

Koniecznością stała się dobra edukacja zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, związana z bezpieczeństwem na drodze. Rola szkoły w tym zakresie pozostaje niezastąpiona, daje szerokie możliwości wprowadzania ucznia w kontakty społeczne, rozwijania jego wiedzy, umiejętności i zachowań związanych z właściwą postawą jako uczestnika ruchu drogowego. Wychowanie i kształcenie w tym zakresie powinno stanowić całościowy proces edukacyjny szkoły, w związku z tym zachęcam do opracowania ścieżki edukacyjnej poświęconej tym zagadnieniom.

Dodano 24-09-2008 w kategorii: Programy

Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Dodano 14-04-2008 w kategorii: Programy
Planowe realizowanie specjalnie opracowanego i wdrożonego programu ścieżki wychowania komunikacyjnego do nauczania zintegrowanego, począwszy od klasy I, pozwoli uczniom zdobyć wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, i jako pieszym i jako rowerzystom, przygotuje ich do właściwego korzystania ze środków lokomocji, zapozna z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi pieszego i rowerzystę, a także odpowiednio przygotuje uczniów do uzyskania karty rowerowej.
Dodano 25-03-2008 w kategorii: Programy
Wychowanie komunikacyjne powinno mieć postać ścieżki edukacyjnej, realizowanej w ramach kilku przedmiotów przez różnych nauczycieli , często lepiej przygotowanych od nauczyciela techniki w wąskim zakresie i mogących poświęcić kilka lekcji na zagadnienia związane z wychowaniem komunikacyjnym, bez szkody dla własnego przedmiotu…
Dodano 07-03-2008 w kategorii: Programy

Odblask na rowerach - Bezpieczna Wycieczka Program przeznaczony jest dla wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg wycieczek dla dzieci i młodzieży - dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, kierowników wycieczek i instruktorów.
Zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa, to pierwszoplanowe zadanie opiekunów i organizatorów. Nie załatwiajmy wszystkiego w ostatniej chwili, na dzień przed wyjazdem. Przygotowanie dobrego planu i programu wycieczki jest pierwszą czynnością, którą należy wykonać.

Dodano 01-01-2008 w kategorii: Programy

Wspomaganie i koordynacja działań przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielnego, świadomego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem młodych ludzi, to cel projektu „Szkolna edukacja motoryzacyjna”, który będzie realizowany w latach 2007-2010 w placówkach oświatowych na terenie byłego województwa radomskiego.