Nauczyciele - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Podstawy prawne
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Podstawy prawne

Dodano 14-09-2013 w kategorii: Podstawy prawne

W kolejnych jedenastu załącznikach przedstawiamy Państwu i przekazujemy do wykorzystania informację wprowadzającą oraz konspekty zajęć z edukacji komunikacyjnej. Ich Autorką jest Teresa Turkowska, doradca metodyczny w zakresie techniki i wychowania komunikacyjnego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Dodano 12-08-2013 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady

Dziennik Ustaw z dnia 6 sierpnia 2013 r., Poz. 890: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dodano 07-05-2013 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady

Dziennik Ustaw z dnia 29 kwietnia 2013 r., Poz. 512: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

Dodano 11-05-2011 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady

Prezydent RP podpisał długo oczekiwaną i dyskutowaną USTAWĘ z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która dotyczy przepisów obowiązujących w ruchu rowerowym.

Dodano 02-10-2010 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady
Serwis informacyjny Prawo Drogowe@NEWS

Piesi powinni pamiętać, że mogą poruszać się drogą dla rowerów tylko w sytuacji, gdy nie ma chodnika lub pobocza, albo nie ma szansy na korzystanie z nich (np. są przebudowywane i wyłączone z ruchu). Wtedy jednak pierwszeństwo mają rowerzyści.

Dodano 02-10-2010 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady
Serwis informacyjny Prawo Drogowe@NEWS

Każdy uczeń kończący szkołę podstawową powinien mieć kartę rowerową. Warto o to zadbać. Za jazdę bez karty grozi mandat - 100 zł.

Dodano 02-10-2010 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady
Serwis informacyjny Prawo Drogowe@NEWS

Rowerzyści będą mogli prawą stroną ominąć samochody stojące w korku, a podczas deszczu lub śnieżycy wjechać na chodnik. Takie udogodnienie dla rowerzystów przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dodano 01-03-2010 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne
Serwis informacyjny Prawo Drogowe@NEWS

Celem nowelizacji - jak piszą wnioskujący o zmianę - jest dostosowanie obowiązujących przepisów w celu promocji ruchu rowerowego oraz poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Dodano 18-02-2010 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady
Serwis informacyjny Prawo Drogowe@NEWS

Nowy projekt ustawy o kierujących pojazdami ulgowo traktuje starszych kierowców, którzy notorycznie łamią prawo – komentują media.

Dodano 18-02-2010 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady
Serwis informacyjny Prawo Drogowe@NEWS

Świeżo upieczony kierowca będzie musiał uważać. Jeśli przez dwa lata od otrzymania prawa jazdy popełni dwa wykroczenia drogowe, czeka go kurs doszkalający (jego zakresu jeszcze nie określono).

Dodano 18-02-2010 w kategorii: Aktualności - Podstawy prawne - Porady
Serwis informacyjny Prawo Drogowe@NEWS

Do podniesienia kwalifikacji kierujących pojazdami mają także doprowadzić nowe wymagania wobec instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców. Jeżeli chodzi o instruktorów będą oni musieli corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, co obecnie nie jest wymagane. Teraz ustawa trafi do Sejmu. Rząd liczy, że wejdzie w życie w tym roku.

Dodano 18-09-2009 w kategorii: Podstawy prawne

W sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)

Dodano 18-09-2009 w kategorii: Podstawy prawne

W sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)

Dodano 18-09-2009 w kategorii: Podstawy prawne

W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dodano 18-09-2009 w kategorii: Podstawy prawne

Wybrane fragmenty Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 34 poz. 300 z 2003 r. z późn. zm.) dotyczące: