Nauczyciele - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
O nas
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

O nas

  • Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły” służy popularyzacji wśród dzieci, rodziców i nauczycieli zasad bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz upowszechnieniu skutecznych instrumentów wychowania komunikacyjnego w domu i w szkole.
  • Jest partnerską inicjatywą edukacyjną wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie i Płocku oraz Grupy IMAGE sp. z o.o. Patronat nad Portalem objęła Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • Do Portalu, jako inicjatywy otwartej, mogą przyłączać się inne polskie i zagraniczne organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie edukacji komunikacyjnej.
  • Portal jest otwartym, ogólnodostępnym forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń. Oferuje użytkownikom dostęp do swoich zasobów wraz z możliwością bezpłatnego pobierania ich w celach niekomercyjnych.

Zapraszamy na strony naszego Portalu

Redakcja Portalu mieści się w Warszawie (03-305 Warszawa, ul. Witkiewicza 14, e0mail: redakcja@wychowaniekomunikacyjne.org).

Redaktor Naczelna: Bożenna Chlabicz - bozenna.chlabicz@wychowaniekomunikacyjne.org

Zapraszamy na strony naszego Portalu