Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Doświadczenia » Nasza szkoła
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Nasza szkoła

    Tu znajdziecie informacje o szkołach wyróżniających się działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. Ich dorobek warto popularyzować - z korzyścią dla innych placówek oświatowych. Liczymy na aktywność dyrekcji, nauczycieli, samorządów uczniowskich, rad szkół – pokażcie w naszym portalu to, z czego jesteście dumni i co może być dobrym wzorem dla innych.


Dodano 13-06-2012 w kategorii: Aktualności - Nasza szkoła - Porady

Koniecznie obejrzyj ten film. To przykład dobrych praktyk i autentycznego zainteresowania bezpieczeństwem najmłodszych rowerzystów.

Dodano 21-07-2011 w kategorii: Aktualności - Nasza szkoła

Wspólna akcja nauczycielki techniki ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Straży Miejskiej, która polegała na zrealizowaniu programu "Sprawny rower i kask”, przyniosła wymierne efekty.

Dodano 23-06-2010 w kategorii: Nasza szkoła

Niepokoi fakt, że często dochodzi do tych wypadków z powodu błędów dorosłych oraz że sprawcami wypadków wśród najmłodszych są głównie piesi i rowerzyści. Dlatego tak ważny jest nacisk kładziony na edukację z zakresu zasad ruchu drogowego.

Dodano 19-02-2010 w kategorii: Aktualności - Nasza szkoła

Ankieta przeprowadzona na początku roku szkolnego oraz materiały zgromadzone do określenia sylwetki "kierowcy naszej samochodówki” potwierdziły potrzebę dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i działań zmierzających przede wszystkim do kształtowania świadomości młodych użytkowników dróg, ich odpowiedzialności za życie własne i drugiego człowieka.

Dodano 14-11-2009 w kategorii: Aktualności - Nasza szkoła

Dzieci i młodzież niepełnosprawna umysłowo stanowią specyficzną grupę uczestników ruchu drogowego, ze względu na zmniejszone możliwości intelektualne i percepcyjne. Uczniowie ci bywają często nieostrożni, nie skupiają uwagi, są mało spostrzegawczy, nie analizują sytuacji na drodze i nie przewidują skutków własnych zachowań.

Dodano 06-05-2009 w kategorii: Aktualności - Wydarzenia - Nasza Szkoła

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Nauczyciele w przedszkolach chętnie podejmują tematykę wychowania komunikacyjnego na zajęciach, dlatego wyniki konkursu powiatowego były imponujące.

Dodano 30-06-2008 w kategorii: Nasza szkoła
W ramach projektu edukacyjnego "Szkolna edukacja motoryzacyjna", realizowanego w regionie radomskim, do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie woj. Mazowieckiego rozesłano ankietę. Wyniki skłaniają do zastanowienia
Dodano 30-06-2008 w kategorii: Nasza szkoła
Edukacja motoryzacyjna w Publicznej Szkole Podstawowej im Władysława Jagiełły w Zwoleniu w roku szkolnym 2007/2008
Dodano 30-06-2008 w kategorii: Nasza szkoła
Szkolny tydzień BRD w Zwoleniu
Dodano 24-06-2008 w kategorii: Nasza szkoła

Opracowały: Małgorzata Czajor i Małgorzata Zych