Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Doświadczenia
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Doświadczenia

Dodano 11.08.2008 w kategorii: Nauczyciele - Doświadczenia

Zaproszenie do „Klubu Pancernika”.

    Wszystkich Państwa, którzy zechcą podzielić się swym doświadczeniem z innymi pedagogami, zachęcamy gorąco do nadsyłania materiałów. Warto popularyzować osiągnięcia, niech z Waszej wiedzy skorzystają inni. Oczekujemy na materiały zawierające opisy metod i form pracy z dziećmi, przygotowania do zajęć, korzystania z literatury i pomocy dydaktycznych, aktywizacji uczniów, współpracy z rodzicami, organizacji zajęć pozalekcyjnych, turniejów, konkursów wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, współpracy z instytucjami i organizacjami (Policja, WORD, PZMot, inne), utworzenia kącika lub pracowni BRD, budowy miasteczka ruchu drogowego i wszelkich innych inicjatyw przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, poszerzenia i pogłębienia ich wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Wraz z materiałem prosimy przesłać krótką informację o szkole (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) oraz środowisku (wiejskie, mała miejscowość, miasto, duża aglomeracja) i wynikających stąd zagrożeniach.