Nauczyciele - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Archiwum
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Archiwum

Dodano 15-01-2009 w kategorii: Zasady ruchu
Zimą należy zachować szczególną ostrożność i zadbać o zwiększenie własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na drodze
Dodano 13-10-2008 w kategorii: Zasady ruchu
Pieszo lub rowerem do szkoły - przypomnienie ogólnych zasad bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem w mieście i poza miastem.
Dodano 11-08-2008 w kategorii: Obejrzyj z dzieckiem

Zaproszenie do „Klubu Pancernika”.

Dodano 04-04-2008 w kategorii: Gimnazjum
Plansze znaki na drodze Opis
Dodano 26-03-2008 w kategorii: Policja radzi
Dodano 25-01-2008 w kategorii: Metodyk-Radzi

Mgr Helena Rękawska - Sposoby prowadzenia zajęć aktywizujących] Program przeznaczony jest dla wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg wycieczek dla dzieci i młodzieży - dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, kierowników wycieczek i instruktorów.

Dodano 25-01-2008 w kategorii: Programy

Odblask na rowerach - Bezpieczna Wycieczka Jan Szumiał - Szkolna wycieczka - Program przeznaczony jest dla wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg wycieczek dla dzieci i młodzieży - dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, kierowników wycieczek i instruktorów.
Zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa, to pierwszoplanowe zadanie opiekunów i organizatorów. Nie załatwiajmy wszystkiego w ostatniej chwili, na dzień przed wyjazdem. Przygotowanie dobrego planu i programu wycieczki jest pierwszą czynnością, którą należy wykonać.

Dodano 06-01-2008 w kategorii: Opinie-Porady

Warunki ruchu na polskich drogach nie należą do najłatwiejszych. Stopień trudności jest nieporównywalnie większy aniżeli w krajach europejskich, gdzie tzw. infrastruktura motoryzacyjna znajduje się na wyższym stopniu rozwoju i wyższy jest poziom przysposobienia obywateli do uczestniczenia w ruchu.

Dodano 06-01-2008 w kategorii: Opinie-Porady

Szkolenia Obserwowałam kiedyś w holenderskiej szkole zajęcia , a właściwie zabawę z dziećmi z młodszych klas, podczas której wychowawca uczył ich zasad bezpiecznego zachowania w mieście. Jak to podczas zabawy, dzieci reagowały żywiołowo i hałaśliwie, ale zarazem niezwykle sumiennie stosowały się do poleceń i wskazań nauczyciela. Dowiedziałam się później , że tego typu zajęcia towarzyszą holenderskim dzieciom przez cały okres nauki.

Dodano 25-12-2006 w kategorii: Konspekty-Zajęć

Urszula Kukiełczyńska - Nasz przyjaciel -zielone światło. I etap kształcenia , klasy I - III szkoły podstawowej] Głównym celem opracowania programu ściezki wychowania komunikacyjnego do nauczania zintegrowanego było ukształtowanie świadomego uczestnika ruchu drogowego oraz przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej.