Categories: Aktualności - Porady
      Date: sty  9, 2012
     Title: Koluszki: V Turniej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W tegorocznej edycji Turnieju uczestniczyć będzie 16 czteroosobowych drużyn z dziesięciu województw (łącznie ok. 64 uczestników i 16 opiekunów).Koluszki: V Turniej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


    Tradycyjnie już Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach i Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „JEDYNKA” w dniu 1 lutego 2012 r. organizują jubileuszowy, V Turniej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jak podają organizatorzy, cele tej imprezy to m.in.:
1. Popularyzowanie wiedzy o poprawnym uczestnictwie w ruchu drogowym ludzi poruszających się pieszo oraz kierujących pojazdami. Poszerzanie zainteresowania uczniów problematyką ruchu drogowego. Propagowanie wśród uczniów szkół oraz mieszkańców poszczególnych miejscowości, we współpracy z Policją, zasad prawidłowego korzystania z dróg.
2. Kontynuowanie i pogłębianie procesu edukacji komunikacyjnej oraz podnoszenie jej poziomu w zainteresowanych szkołach i gminach.
3. Uświadomienie uczniom znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.
4. Uświadamianie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. Kształtowanie nawyków kulturalnego i prospołecznego korzystania z dróg.
5. Propagowanie roweru jako prozdrowotnego oraz ekologicznego środka lokomocji.

    W turniejach organizowanych na przełomie stycznia i lutego bierze udział średnio 12-16 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów z woj. łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Każda z drużyn liczy 4 zawodników, którzy w każdym turnieju mają do rozegrania 3 konkurencje drużynowe i 1 indywidualną. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem (sędziowanie) i organizacją konkurencji sprawują Wydziały Ruchu Drogowego Komend Wojewódzkich i Powiatowych Policji, ratownicy drogowi odpowiednich Automobilklubów oraz Państwowej Straży Pożarnej.

    W pomoc nad organizacją imprezy i rozpropagowanie jej włączają się samorządy lokalne i powiatowe, oddziały WORD, PZM oraz Komendy Policji i PSP. Patronat medialny sprawuje lokalna i regionalna prasa oraz TVP3 Łódź i TV Toya.

    Ta cykliczna impreza gromadzi najlepsze zespoły (wielokrotnych Mistrzów Polski i laureatów, Mistrzów Województw) Ogólnopolskiego Turnieju BRD, który pod patronatem Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Transportu i Komendy Głównej Policji organizowany jest wiosną już od ponad 30 lat. W tegorocznej edycji Turnieju uczestniczyć będzie 16 czteroosobowych drużyn z dziesięciu wymienionych wcześniej województw (łącznie ok. 64 uczestników i 16 opiekunów).


Załączniki:
Załącznik nr 1:
Liga Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2008-2012: książka autorstwa Rafała Czuba, Marka Kamińskiego, Adama Kozłowskiego, Jerzego Ostręgi, Jacka Pawłowskiego, Jerzego Pecyny, Marcina Sztuki. więcej -->>Polub Nas na Facebook-u :-)