Categories: Aktualności - Porady
      Date: wrz 26, 2011
     Title: WORD Siedlce w Zespole Oświatowym w Iganiach

Świąteczny dzień 22 września br. rozpoczął się od przemarszu na drogę, by tam, w obecności policjanta ruchu drogowego, praktycznie wypróbować przechodzenie przez ruchliwą jezdnię. Wszystkie dzieci udekorowały swoje stroje znakami drogowymi, niektóre przebrały się za policjantów, poszczególne klasy niosły na dużych tablicach hasła promujące bezpieczne zachowanie na drodze.WORD Siedlce w Zespole Oświatowym w Iganiach    Już od kilku lat pracownicy WORD Siedlce wspólnie z policjantami są zapraszani przez dyrektora Zespołu Oświatowego w Iganiach na uroczyste podsumowanie realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa dzieci na drogach w klasach 0-III.

    Od początku roku szkolnego nauczyciele w poszczególnych klasach, na zajęciach edukacyjnych, w atrakcyjny sposób przybliżają dzieciom przepisy ruchu drogowego. W tym czasie uczniowie wykonują znaki drogowe z różnych materiałów, uczą się piosenek, wierszy, przygotowują inscenizacje, wymyślają hasła, uczestniczą w konkursach o tematyce drogowej. Na zakończenie, w wyznaczonym dniu, każda klasa prezentuje się na uroczystym apelu. W tej szkole nauczyciele szczególnie poważnie traktują zagadnienie bezpieczeństwa na drogach, ponieważ placówka leży przy bardzo ruchliwej trasie A2.

    Świąteczny dzień 22 września br. rozpoczął się od przemarszu na drogę, by tam, w obecności policjanta ruchu drogowego, praktycznie wypróbować przechodzenie przez ruchliwą jezdnię. Wszystkie dzieci udekorowały swoje stroje znakami drogowymi, niektóre przebrały się za policjantów, poszczególne klasy niosły na dużych tablicach hasła promujące bezpieczne zachowanie na drodze. Barwny korowód, po przypomnieniu 5 zasad przekraczania jezdni, po zatrzymaniu ruchu pojazdów, przeszedł na drugą stronę. Dzieci uśmiechały się do kierowców, pozdrawiały, machając do nich barwnymi znakami. Większość kierowców odwzajemniała pozdrowienia.

    Po praktycznej lekcji na drodze uczniowie zgromadzili się w sali, pięknie tematycznie udekorowanej, gdzie Pani dyrektor podkreśliła znaczenie świątecznego dnia, a następnie uczniowie klasy II przedstawili przygotowaną inscenizację, ogłoszono wyniki konkursu plastycznego i wręczono nagrody. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i Jerzy Chmieliński z WORD Siedlce przeprowadzili konkurs wiedzy z zakresu brd. Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez WORD Siedlce. Wszystkim uczniom klas młodszych Pan Jerzy Chmieliński przekazał elementy odblaskowe.

    Z pozycji obserwatora stwierdzam, że dzieci bardzo emocjonalnie przeżywały ten świąteczny dzień i myślę, że zapamiętają go na długo.


Najmłodsze dzieci gotowe do zajęć praktycznych.


Zbiórka przed wyjściem na drogę.


Policjant przypomina zasady przechodzenia przez jezdnię.


Praktyczne przechodzenie przez jezdnię.


Dzieci pozdrawiają kierowców.


W oczekiwaniu na podsumowanie działań.


Inscenizacja klasy II.


Uczniowie klasy II podczas inscenizacji.


Wręczanie nagród za konkursy.Tekst i zdjęcia:
Halina Kolo