Categories: Aktualności - Porady
      Date: kwi 18, 2011
     Title: Młodzi detektywi bezpieczeństwa zdają sprawozdania ze swoich działań

Członkowie Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa mogą zdawać sprawozdania z prowadzonych przez siebie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej. Najbardziej aktywny i efektywny SKB w Polsce ma szansę wygrać mobilne miasteczko ruchu drogowego. Akcja jest elementem międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault.Młodzi detektywi bezpieczeństwa
zdają sprawozdania ze swoich działań    Członkowie Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa mogą zdawać sprawozdania z prowadzonych przez siebie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej. Najbardziej aktywny i efektywny SKB w Polsce ma szansę wygrać mobilne miasteczko ruchu drogowego. Akcja jest elementem międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault.

    Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to najnowszy element międzynarodowego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault – jednej z poważnych inicjatyw na rzecz ochrony dzieci w ruchu drogowym w Polsce i Europie. Projekt polega na wykorzystaniu przez dzieci wiedzy teoretycznej z dziedziny wychowania komunikacyjnego w praktycznym i aktywnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej. SKB mogą między innymi organizować akcje ulotkowe, happeningi i debaty z przedstawicielami władz czy też monitorować stan bezpieczeństwa w drodze do szkoły. W całej Polsce działa już przeszło 250 klubów we wszystkich województwach w kraju, które dodały prawie 500 relacji ze swoich działań za pośrednictwem serwisu internetowego akcji www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.

    Między 15 kwietnia a 15 maja w serwisie www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb dostępny jest formularz, za pośrednictwem którego kluby mogą zdać sprawozdanie ze wszystkich prowadzonych przez siebie działań. Każdy klub weźmie udział w ogólnopolskim konkursie na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa, w którym nagrodą główną jest między innymi mobilne miasteczko ruchu drogowego, rower miejski i odblaskowe zestawy rowerowo-spacerowe dla wszystkich członków klubu. Nadesłane sprawozdania oceni jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, patronów medialnych i organizatorów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca 2011 roku.

    Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy założyć w swojej szkole Szkolny Klub Bezpieczeństwa za pośrednictwem strony internetowej programu www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb i zrealizować jak najwięcej działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród społeczności lokalnej. Każdy klub otrzymuje dostęp do specjalnego serwisu internetowego, który pozwala na samodzielne stworzenie profilu swojego klubu, dzielenie się relacjami z działań, pobieranie materiałów edukacyjnych i udział w regularnych, comiesięcznych konkursach z nagrodami.
Więcej szczegółów znajdują się na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa działają w województwach:

* * *

    Program edukacyjny „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault to jedna z najstarszych, największych i najpoważniejszych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w Polsce i w Europie. Do tegorocznej, 11. edycji programu przystąpiło 31 500 uczniów z 341 szkół podstawowych z całego kraju, którym koncern Renault ufundował 1050 bezpłatnych pakietów edukacyjnych „Droga i Ja” – kompleksowych narzędzi dydaktycznych służących do nauczania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa i pakietów „Droga i Ja”, pozostałymi elementami Programu są: konkurs plastyczny oraz platforma multimedialna, będąca interaktywnym kursem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury, Komenda Główna Policji i Instytut Transportu Samochodowego. Akcja ma charakter międzynarodowy i jest realizowana od 2000 roku w 19 państwach na świecie. Do tej pory wzięło w niej udział 11 milionów dzieci, w tym ponad 710 000 z Polski. Szczegóły znajdują się na stronie www.bezpieczenstwo.renault.plLogo SKB.SKB w akcji.Sprawozdanie SKB.Strona www kampanii.