Categories: Aktualności - Porady
      Date: mar  3, 2011
     Title: Warszawa: XII edycja konkursu „ Chodzę i jeżdżę bezpiecznie po Europie”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 80 w Warszawie, ul. Aspekt 48 przy współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania dzielnicy Bielany oraz Instytutem Transportu Samochodowego. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI warszawskich szkół podstawowych.XII edycja konkursu „ Chodzę i jeżdżę bezpiecznie po Europie”
– w Polsce i Szwecji w roku szkolnym 2010/11    Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 80 w Warszawie, ul. Aspekt 48 przy współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania dzielnicy Bielany oraz Instytutem Transportu Samochodowego. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI warszawskich szkół podstawowych.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy
Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Portal Edukacyjny – Wychowanie Komunikacyjne.

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do dnia 30 marca br. - faks: 22 669 79 37 lub pocztą elektroniczną: sp80@edu.um.warszawa.pl

Regulamin konkursu „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie po Europie” – w Polsce i Szwecji w roku szkolnym 2010/11 - pobierz>>
oraz wraz z materiałami edukacyjnymi na stronie: www.sp80.edupage.org


Załącznik:

  1. Regulamin konkursu „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie po Europie” – w Polsce i Szwecji w roku szkolnym 2010/11 - pobierz>>