Categories: Aktualności - Porady
      Date: lut 15, 2011
     Title: Wypadki z udziałem dzieci w 2010 roku

W 2010 roku w Polsce miało miejsce 4239 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 112 dzieci poniosło śmierć, a 4586 doznało obrażeń.Wypadki z udziałem dzieci w 2010 roku    W 2010 roku w Polsce miało miejsce 4239 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 112 dzieci poniosło śmierć, a 4586 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2009 liczba wypadków zmalała o 811 (tj. o 16,1%), rannych mniej było o 472 dzieci (tj. o 9,4 %), a zabitych – o 16 (tj. o 12,5 %).

Z przedstawionych danych wynika, że tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje.

Ofiary wypadków drogowych dzieci i młodzieży w latach 2009-2010 w poszczególnych grupach wiekowych
    W stosunku do roku 2000 liczba wypadków z udziałem dzieci w 2010 roku spadła aż o 48,4%, zabitych o 57,7% a rannych o 49,2%.

    Zdecydowana większość wszystkich ofiar wypadków wśród dzieci w wieku 0-6 lat, to pasażerowie pojazdów - aż 71,9 %, w tym ofiary śmiertelne to 82,3%. Tendencja ta jest bardzo niepokojąca, albowiem świadczy o tym, że najmłodsi są narażeni na utratę życia, bądź zdrowia przede wszystkim z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega wypadkowi, siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny.


    W przypadku dzieci ze starszej grupy wiekowej, 7-14 lat, również najwięcej ofiar było wśród pasażerów – 41,9 %, ofiar śmiertelnych, podobnie jak w przypadku młodszych dzieci także najwięcej odnotowano w grupie pasażerów – 41%.


    Podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich latach, nasilenie wypadków z udziałem dzieci występuje w miesiącach wiosenno-letnich - od maja do września. Najmłodsi ulegają wypadkom przede wszystkim podczas ładnej pogody i przy dobrej widoczności.


    W 2010 roku najwięcej wypadków z udziałem dzieci wydarzyło się w czerwcu - 557, lipcu - 504 i w sierpniu – 518. Tylko w ciągu tych trzech miesięcy zginęło 45 dzieci w wieku 0-14 lat, tj. 41,1% wszystkich ofiar śmiertelnych wśród dzieci w 2010 roku.


    Najniebezpieczniejszy dla najmłodszych jest koniec tygodnia – sobota i niedziela.
    W 2010 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami 1488 wypadków (spadek o 105 wypadków w stosunku do roku 2009), zginęło w nich 27 dzieci (spadek o 15), a 1511 zostało rannych (spadek o 97).

Sprawcy wypadków drogowych w wieku 0-14 lat w 2010 roku


    Bardzo zagrożona wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku 15-17 lat. W 2010 roku miały miejsce 2732 wypadki z udziałem młodzieży (spadek o 470 w stosunku do 2009 roku), zginęły w nich 122 młode osoby (wzrost o 3), a 2714 zostało rannych (spadek o 542). W tej grupie wiekowej także najwięcej ofiar odnotowano wśród pasażerów.


* * *

    Wielką szansą na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest edukacja dzieci i młodzieży, począwszy od przedszkola po szkoły ponagimnazjalne.
W działaniach na rzecz bezpieczeństwa dzieci priorytetem jest:Opr. M. Świdzińska
Biuro Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji