Categories: Aktualności - Porady
      Date: sie 10, 2010
     Title: NA MAZOWSZU: BEZPIECZNIEJ W DRODZE DO SZKOŁY

W tegorocznej imprezie udział wzięły 462 szkoły z całej Polski. Z ostatnim etapem tego przedsięwzięcia, czyli z egzaminem na kartę rowerową, zmierzyło się ponad 15 tysięcy dzieci...NA MAZOWSZU: BEZPIECZNIEJ W DRODZE DO SZKOŁY    Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo na drodze? Jak ułatwić dzieciom dostęp do miejsc dla nich przeznaczonych? Te pytania przyświecają wielu inicjatywom podejmowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Oprócz akcji edukacyjnych czy wyposażania najmłodszych w odblaski, pojawia się udoskonalanie oznakowania przejść znajdujących się przy szkołach. W okolicach ośmiu placówek na Mazowszu rusza pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 200 tys. zł.

    Przemieszczanie się dzieci po drogach – zwłaszcza wojewódzkich, najczęściej odbywa się na trasie do i ze szkoły. Niestety, również wtedy zdarza się najwięcej wypadków z udziałem najmłodszych – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w których zmuszeni są oni przekraczać nie lokalną uliczkę, ale ruchliwą drogę. W ubiegłym roku 196 nieletnich pieszych uległo wypadkom, z czego aż ośmioro z nich zginęło. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom zrodził się pomysł stworzenia Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

    Pilotażowy program obejmie 8 z 210 szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich – Dobrzyków (droga wojewódzka nr 575), Kobyłka (nr 634), Kontancin-Jeziorna (nr 721), Mazowszany (nr 744), Milanówek (nr 719), Mińsk Mazowiecki (nr 802), Mława (nr 544), Ostrów Mazowiecka (nr 627). Zarząd województwa wybrał te lokalizacje na podstawie największego natężenia ruchu w poszczególnych Rejonach Drogowych (podział Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich).

    - Wskazane punkty zostaną odpowiednio oznakowane. To sprawi, że kierowcy, zbliżając się w okolice szkoły, będą wiedzieli, że trzeba zachować większą ostrożność – wyjaśniał członek zarządu województwa mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.Dzięki nowemu oznakowaniu z pewnością podniesie się poziom bezpieczeństwa dzieci na drogach. Poza tym pilotaż pozwoli wypracować rozwiązania modelowe z zakresu inżynierii ruchu drogowego, które będą potem obowiązywały przy budowie nowych czy modernizacji obecnych dróg.

Zaplanowane oznakowanie

    W ramach programu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał diagnozy stanu wszystkich lokalizacji szkół przy drogach wojewódzkich. Zarząd województwa na podstawie tych analiz wybrał oznakowanie stosowne do poszczególnych miejsc. Wprowadzone będą oznakowania pionowe dostosowane do funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Dotyczy to zwłaszcza oznakowania ostrzegawczego A-17. Będzie wykonane z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej, oraz dodatkowych ograniczeń prędkości, które będą mieć odblaskowość wyższą od minimalnej wymaganej przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

    Oznakowanie poziome wykonane będzie w technologii grubowarstwowej. Zastosowane zostanie również ogrodzenie segmentowe U-12a (barierki ochronne) z żółtymi prętami o wysokości dostosowanej do potrzeb danej lokalizacji. W okolicach przejść dla pieszych pojawi się aktywne oznakowanie – znak D-6 i diodowe sygnalizatory ostrzegawcze, które będą zasilane bateriami słonecznymi w zestawie z czujnikami ruchu pieszego.

    Planowane jest sukcesywne obejmowanie tym programem pozostałych miejsc na drogach wojewódzkich zlokalizowanych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.
Opis inwestycji w poszczególnych miejscach:

Numer drogi

Miejscowość

SDR2005 poj./dobę

Projektowane zmiany

575

Dobrzyków

5432

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- zastosowanie oznakowania ostrzegawczego A-17 „dzieci” z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej,

- zastosowanie na przejściu dla pieszych aktywnego oznakowania ze znakami D-6 i diodowymi sygnalizatorami ostrzegawczymi.

544

Mława

8721

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- zastosowanie oznakowania ostrzegawczego A-17 „dzieci” z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej,

- zastosowanie na przejściach dla pieszych aktywnego oznakowania ze znakami D-6 i diodowymi sygnalizatorami ostrzegawczymi.

719

Milanówek

19323

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- zastosowanie ogrodzenia segmentowego U-12a barwy żółtej,

- zastosowanie oznakowania ostrzegawczego A-17 „dzieci” z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej.

627

Ostrów Maz.

8653

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- zastosowanie ogrodzenia segmentowego U-12a barwy żółtej,

- zastosowanie oznakowania ostrzegawczego A-17 „dzieci” z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej,

- zastosowanie na przejściach dla pieszych aktywnego oznakowania ze znakami D-6 i diodowymi sygnalizatorami ostrzegawczymi.

634

Kobyłka

15658

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- zastosowanie oznakowania ostrzegawczego A-17 „dzieci” z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej,

- zastosowanie na przejściach dla pieszych aktywnego oznakowania ze znakami D-6 i diodowymi sygnalizatorami ostrzegawczymi.

802

Mińsk Maz.

7964

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- zastosowanie ogrodzenia segmentowego U-12a barwy żółtej,

- zastosowanie oznakowania ostrzegawczego A-17 „dzieci” z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej,

- zastosowanie na przejściach dla pieszych aktywnego oznakowania ze znakami D-6 i diodowymi sygnalizatorami ostrzegawczymi.

744

Mazowszany

5306

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- zastosowanie oznakowania ostrzegawczego A-17 „dzieci” z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej,

- zastosowanie na przejściach dla pieszych aktywnego oznakowania ze znakami D-6 i diodowymi sygnalizatorami ostrzegawczymi.

721

Kontancin-Jeziorna

13292

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

- zastosowanie oznakowania ostrzegawczego A-17 „dzieci” z folii odblaskowo-fluorescencyjnej barwy pomarańczowej,

- zastosowanie na przejściach dla pieszych aktywnego oznakowania ze znakami D-6 i diodowymi sygnalizatorami ostrzegawczymi.
Do Pobrania: