Categories: Podstawy prawne
      Date: wrz 18, 2009
     Title: Ustawa Prawo o ruchu drogowym w wersji aktualnej

Wybrane fragmenty Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 34 poz. 300 z 2003 r. z późn. zm.) dotyczące:- motocykli - w formacie kliknij, żeby pobrać dokument w formacie pdf lub kliknij, żeby pobrać dokument w formacie word
- roweru i motoroweru oraz wózek inwalidzki i pojazd zaprzęgowy - w formacie kliknij, żeby pobrać dokument w formacie pdf lub kliknij, żeby pobrać dokument w formacie word
- autobusów, w tym autobus szkolny - w formacie kliknij, żeby pobrać dokument w formacie pdf lub kliknij, żeby pobrać dokument w formacie word
- załączniki nr 1-9 - w formacie kliknij, żeby pobrać dokument w formacie pdf lub kliknij, żeby pobrać dokument w formacie word


Całe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 34 poz. 300 z 2003 r. z późn. zm.) kliknij, żeby pobrać dokument w formacie pdf lub kliknij, żeby pobrać dokument w formacie word