Categories: Podstawy prawne
      Date: wrz 18, 2009
     Title: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r

W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - pobierz 21 Mb

Załącznik nr 1 - Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - pobierz 0,5 Mb

Załącznik nr 2 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych - pobierz 3 Mb

Załącznik nr 3 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach - pobierz 0,5 Mb

Załącznik nr 4 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego - pobierz 16 Mb

Załącznik nr 5 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych - pobierz 0,3 Mb

Załącznik nr 6 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół policealnych - pobierz 0,2 Mb

Załącznik nr 7 - Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi pobierz 0,5 Mb

Karta rowerowa i motorowerowa w szkole. kliknij, żeby pobrać dokument w formacie pdf