Categories: Aktualności - Porady
   Date: wrz 9, 2009
   Title: BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY, BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

W szkole dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. Niestety, nie zawsze stosuje się do jego zaleceń, stwarzając sytuacje zagrożenia zarówno dla siebie, jak i dla innych.BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY, BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE    Szkoła to miejsce, w którym Twoje dziecko spędza dużo czasu, uczęszczając na obowiązkowe i ponadprogramowe zajęcia szkolne, świetlicowe, sportowe itp. Jest to miejsce, gdzie pozostaje pod opieką nauczyciela. Niestety, nie zawsze stosuje się do jego zaleceń, stwarzając sytuacje zagrożenia zarówno dla siebie, jak i dla innych.

Bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły

    To oczywiste, że rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka na drodze. Przypomnijmy zasady, jakie w tym zakresie obowiązują i stosujmy je na co dzień:
~ Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.
~ Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.
~ Przez kilka pierwszych tygodni nauki rodzice powinni odprowadzać dziecko do szkoły, pokazując mu przy okazji najbezpieczniejszą trasę.
~ Rodzice powinni sprawdzić drogę do szkoły, a następnie nauczyć dziecko, jak powinno prawidłowo pokonywać trasę.
~ Rodzice muszą pamiętać, że dziecko powinno być widoczne. Dlatego najlepiej, aby miało ubranie w jasnych kolorach, a na rękawie założoną specjalną opaskę odblaskową.
~ Odblaski, i to najlepiej kilka, powinny być również umieszczone na tornistrze.
~ Czasem lepiej, żeby dziecko chodziło okrężną, ale dobrze oświetloną drogą, z przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

Jak pomóc dziecku? Jak skutecznie nauczyć je ostrożności i rozsądku na drodze? Jeśli masz wątpliwości, jak postępować, przypomnij sobie i dziecku podstawowe informacje, jakie specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przygotowali dla dzieci. Może przeczytasz je swemu dziecku, porozmawiasz z nim o tym, jak się należy zachowywać i o czym zawsze pamiętać? Polecamy.
Informacje dla dzieci
Bądź bezpieczny w drodze do szkoły

 1. Sygnalizacja świetlna:
  ~ czerwone – STÓJ !!!
  ~ zielone – IDŹ.

 2. Przejście przez jezdnię:
  ~ możesz przejść tylko w miejscach oznaczonych pasami (zebra) – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m
  ~ zanim przejdziesz, zatrzymaj się na brzegu chodnika
  ~ zawsze spójrz na drogę i upewnij się, czy możesz bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni: najpierw spójrz w lewo potem w prawo i znowu w lewo
  ~ jeśli droga jest wolna, przechodź przez jezdnię pewnym krokiem i zachowaj ostrożność
  ~ przed przejściem przez jezdnię poproś starszych o pomoc
  ~ nigdy gwałtownie nie wbiegaj na jezdnię
  ~ w czasie zabawy nie spychaj innych dzieci na jezdnię
  ~ idź lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżające samochody
  ~ twój tornister oraz ubranie muszą mieć elementy odblaskowe.

Ruch pieszych:
1. Zawsze korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza.
2. Po poboczu lub jezdni zawsze idź lewą stroną drogi.
3. Idąc jezdnią, idźcie jeden za drugim.

Korzystanie z roweru, motoroweru, samochodu:
1. W samochodzie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, należy przewozić w foteliku ochronnym.
2. Nie wolno przewozić dziecka do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu poza fotelikiem.
3. Zawsze zapinamy pasy bezpieczeństwa.
4. Dziecko do 7 lat na rowerze przewozimy na specjalnym siodełku.
5. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania rowerem/motorowerem przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, jest karta rowerowa/motorowerowa (uzyska ją osoba, która zdała egzamin teoretyczny z wiadomości o przepisach ruchu drogowego oraz praktyczny z obsługi roweru/motoroweru. Osoba, która ubiega się o kartę rowerową, musi mieć ukończone 10 lat, natomiast o kartę motorowerową - 13 lat.
6. Przewozić na rowerze inna osobę może jedynie osoba, która ukończyła 17 lat.

Rower i jego obowiązkowe wyposażenie:
1. Z przodu światło białe lub żółte.
2. Z tyłu światło czerwone.
3. Przynajmniej jeden sprawny hamulec.
4. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
5. Rowerzysta, który dba o swoje bezpieczeństwo, powinien także mieć na głowie kask, który w razie upadku może go uchronić przed urazem głowy oraz jeździć w kamizelce odblaskowej, dzięki której jest z daleka widoczny dla innych pojazdów poruszających się na drodze.


Bezpieczeństwo nie tylko na drodze
Zajmując się problemem bezpieczeństwa na drodze, nie zapominamy o innych zagrożeniach, które mogą spotkać nasze pociechy. Polecamy zatem garść uwag, porad i wskazówek przygotowanych i opublikowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z s. w Radomiu, dotyczących niebezpieczeństw w ogóle.

Warto, by opiekunowie przywiązywali szczególną wagę do przekazywania swoim młodszym i starszym pociechom podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakie należy przestrzegać, by nie zrobić sobie i kolegom krzywdy, czy też nie stać się ofiarą przestępstwa. Szczególnie istotna jest również obserwacja zachowania dziecka. Odkrycie faktu, że jest ono np. ofiarą przemocy ze strony kolegów w szkole, jest początkowo szczególnie trudne i stanowi bolesne doświadczenie. Zapewne trudno w to uwierzyć, nie można jednak tego ignorować i myśleć, że "sprawa się jakoś rozwiąże”. Twoje dziecko cierpi i każdy dzień jest dla niego ważny. Musisz mu pomóc, wspierać je w tym trudnym momencie jego życia, aby nie straciło wiary w siebie i ciebie - rodzica. Pamiętaj, że większość dzieci nie informuje dorosłych, iż doświadcza przemocy. Są różne powody takiego milczenia: lęk przed zemstą sprawców, brak wiary w pomoc i zmianę sytuacji, obawa, że nikt nie uwierzy, poczucie winy, wstyd itp.

Pamiętaj, musisz sam uważnie obserwować swoje dziecko. Warto też pamiętać o kilku ważnych sprawach:
~ Bądź przykładem. Postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak, jak mówisz.
~ Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia.
~ Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z tobą i wiedziało, że ustalone przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane.
~ Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy odgrywają dużą rolę i często mają duży wpływ.
~ Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli.
~ Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia; ono uczy się życia przede wszystkim robiąc nowe rzeczy, sprawdzając. Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny i w porę reaguj.
~ Określ jasno zasady dotyczące zakazu stosowania środków odurzających i innych używek, ale sam też unikaj nadużywania leków, papierosów i alkoholu.
~ Ucz, jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dotyczy to także sytuacji, gdy ktoś proponuje narkotyki.

Są jednak sytuacje, których nie wolno bagatelizować. Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych niżej objawów jednocześnie:
~ oddala się od ciebie, staje się obce, mimo, że wcześniej byliście blisko
~ wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie
~ ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje
~ jest niecierpliwe, rozdrażnione
~ ma sińce, zniszczone lub brudne ubranie, zniszczone przybory szkolne (np. plecak, piórnik, zeszyty), zapytane, nie potrafi wyjaśnić co się stało
~ wygląda na nieszczęśliwe, gorzej śpi
~ opuszcza się w nauce
~ myśli o sobie, że jest "gorsze", wycofuje się z kontaktów z innymi
~ staje się "zamknięte" w sobie
~ staje się apatyczne lub agresywne, zmienia nastrój
~ unika szkoły np. rano skarży się na bóle głowy, brzucha, traci apetyt
~ mówi np.: "nie lubię tej szkoły", "nienawidzę swojej klasy", "nie chcę tam chodzić", itp.
~ spóźnia się do szkoły, trzyma się blisko nauczyciela
~ wraca ze szkoły powoli, często dłuższą drogą
~ jest, na zmianę, pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach
~ znika często w ciągu dnia z domu, pod dowolnym pretekstem
~ wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem
~ ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu
~ kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane
~ ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar
~ w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia,
~ z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty.

To były wskazówki dla Was, Rodziców. Zapoznajcie się jeszcze z tym, co eksperci radzą Waszym dzieciom. Porozmawiajcie o ty ze swoimi pociechami. Warto.


Rady dla dzieci
Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej. Pamiętajcie, że musicie sami zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jest wiele sytuacji, które wymagają od Was stosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, nie zawsze jednak o tym pamiętacie.

Oto kilka rad:
~ Zawsze stosuj się do poleceń nauczyciela, to on odpowiada za Twoje bezpieczeństwo w szkole.
~ Nigdy nie daj się wciągnąć w zabawę, której skutków nie naprawisz, np. gdy spowodujesz pożar czy zalanie pomieszczenia.
~ Nie dokuczaj młodszym i słabszym kolegom, ty też kiedyś byłeś na ich miejscu; pomyśl, jak byś się czuł, gdyby to Tobie dokuczano.
~ Mów do kolegów po imieniu, nikogo nie przezywaj, to nie jest miłe i zazwyczaj wzbudza agresję.
~ Nie bierz bez pozwolenia cudzych rzeczy, właściciel może to odebrać jako zwykłą kradzież.
~ Nie przynoś do szkoły większych kwot pieniędzy, nigdy nie zostawiaj pieniędzy i wartościowych przedmiotów w szatni, bo może się okazać, że je stracisz.
~ Nie afiszuj się posiadaniem telefonu komórkowego, nie użyczaj go nikomu, np. pod pretekstem obejrzenia aparatu; jeśli nie ma takiej konieczności najlepiej nie przynoś „komórki” do szkoły.
~ Jeśli zginą Ci klucze od mieszkania, natychmiast powiadom rodziców – złodziej może być już w drodze do Twojego domu.
~ Zgłoś wychowawcy, gdy widzisz, że komuś dzieje się krzywda. Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów, ale szukaniem pomocy. Jeśli ktoś postępuje źle, łamie normy, powinien ponieść odpowiednie konsekwencje.
~ Jeśli jesteś szykanowany przez kolegów i koleżanki, poinformuj o tym fakcie kogoś dorosłego: nauczyciela, rodziców, pedagoga szkolnego. Nie jesteś skarżypytą, walczysz o bezpieczeństwo w szkole. Mówiąc dorosłym o przemocy, pomagasz także innym dzieciom, które spotyka to samo. Jeśli nikomu o tym nie mówisz - krzywdzisz siebie i chronisz sprawców.
~ Pamiętaj, zamiast osób, które lubią Cię za to, co masz wybieraj tych, którzy cenią Cię za to, kim jesteś.

Wiemy, że wszystkie te rady i zalecenia wydają się oczywiste i zrozumiałe. Trudno je zastosować, a jeszcze trudniej wyegzekwować od dzieci? Niestety. Dlatego tak ważny jest dobry przykład i konsekwentna edukacja. Życzymy powodzenia.