Categories: Zapytaj Eksperta
      Date: lip 22, 2009
     Title: Pytanie do Eksperta: Kto może przeprowadzać egzamin na kartę rowerową?

Odpowiada: asp. Robert Niedbałko Sekcja Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.Pytanie do Eksperta: Kto może przeprowadzać egzamin na kartę rowerową?


    "Jestem nauczycielem w gimnazjum i od lat zajmuję się szkoleniem i egzaminowaniem na kartę motorowerową. Ostatnio uczeń mojej szkoły przyniósł do dyrektora wypełniony arkusz zaliczeń, świadczący o zaliczeniu egzaminu na kartę motorowerową na Motodromie. Jednak na arkuszu zaliczeń nie było imiennej pieczątki egzaminatora, tylko pieczęć Motodromu. Po mojej telefonicznej konsultacji okazało się, że egzamin przeprowadził nie egzaminator lub policjant posiadający uprawnienia (w myśl art. 109 Ustawy „Prawo o ruchu drogowym"), lecz nauczyciel wychowania komunikacyjnego (którego nie wyznaczał mój dyrektor). Czy Motodrom ma prawo przeprowadzać egzaminy w takiej formie?"

    Zgodnie z treścią art. 109 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują: nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły, policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego oraz egzaminator. Wobec czego zasadnym jest, aby na dokumencie potwierdzającym zdanie sprawdzianu, widniała imienna pieczątka lub podpis osoby uprawnionej. Dodaję, że Motodrom nie jest podmiotem upoważnionym do potwierdzania takiego faktu.asp. Robert Niedbałko
Sekcja Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji