Categories: Nauczanie-zintegrowane
      Date: lut  8, 2008
     Title: Bezpieczna droga do szkoły - część 1-3
Okladka książki Bezpieczna Droga do szkoły - część 1 Okladka książki Bezpieczna Droga do szkoły - część 2 Okladka książki Bezpieczna Droga do szkoły - część 3
Bogato ilustrowane książki dla najmłodszych dzieci, uczące zasad bezpiecznego zachowania na drogach. Napisane prostym językiem, zawierają obrazowe, wyraźne ilustracje oraz liczne rebusy i krzyżówki. Na wkładce części I- edukacyjna gra planszowa. Część I przeznaczona dla dzieci z klasy I , pozostałe - dla dzieci z klas II i III. Częśc III przygotowuje do egzaminu na kartę rowerową.

Okladka książki Bezpieczna Droga do szkoły - część 1 Okladka książki Bezpieczna Droga do szkoły - część 2 Okladka książki Bezpieczna Droga do szkoły - część 3

„Bezpieczna droga do szkoły” część 1

Helena Gutowska, Bogdan Rybnik

© Copyright by Grupa IMAGE sp. z o.o.

Konsultacja: Doc. dr inż. Sławomir Gołębiowski – Instytut Transportu Samochodowego

Ilustracje, projekt okładki i opracowanie graficzne Edmund Dudek

Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki środowiska społeczno-przyrodniczego, techniki i wychowania fizycznego na poziomie klas I-III szkoły podstawowej. Numer w zestawie: 45/95

Wydawca: Grupa IMAGE sp. z o.o.

ISBN 978-83-85461-22-7

Fragment wstępu

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Co roku na drogach naszego kraju zdarzają się tysiące wypadków, których ofarami są dzieci.

Przyczyny są dobrze znane: nieostrożne zachowanie, zabawy w pobliżu dróg, nagłe wybieganie na jezdnię itp. Wielu wypadkom można zapobiec, przygotowując dzieci do samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym. Oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, trzeba wykształcić w nich właściwe nawyki i umiejętności, rozwinąć orientację przestrzenną i wyobraźnię.

Książki z serii „Bezpieczna droga do szkoły” mają pomóc uczniom pierwszych klas w opanowaniu trudnej problematyki ruchu drogowego. Treści w nich zawarte dostosowane są do potrzeb i możliwości poznawczych dziecka. Obejmują przede wszystkim zasady ruchu pieszego, oraz w części drugiej i trzeciej - uczą bardziej dojrzałego uczestniczenia w ruchu drogowym, przygotowując między innymi do egzaminu na kartę rowerową. Książki mogą być wykorzystane zarówno w pracy lekcyjnej, jak i we wspólnej nauce dziecka z rodzicami.

AutorzySpis treści