Categories: Aktualności
      Date: wrz  7, 2008
     Title: WORD Siedlce - akcja „Bezpieczne wakacje”

Pod hasłem „Bezpieczne wakacje” przebiegała praca Centrum Edukacji WORD w Siedlcach w lipcu i sierpniu 2008 r.WORD Siedlce - akcja „Bezpieczne wakacje”

    Pod takim hasłem przebiegała praca Centrum Edukacji WORD w Siedlcach w lipcu i sierpniu 2008 r. O rozpoczęciu akcji informowaliśmy na początku lipca br., w artykule pt. „W wakacje również pamiętaj o bezpieczeństwie!”
    W ramach współpracy z Caritas Diecezji Siedleckiej zostaliśmy zaproszeni do przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci wypoczywających w ośrodkach w Broku n. Bugiem i w Nepalach koło Terespola. W okresie wakacji byliśmy łącznie na 14 turnusach, akcją objęliśmy 1575 kolonistów.
    25 lipca 2008 r. przeprowadziliśmy zajęcia dla 25 dzieci na półkoloniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim.

Brok - dzieci z zainteresowaniem słuchają wykładu
Zdjęcie 1: Brok - dzieci z zainteresowaniem słuchają wykładu

Brok - prowadzący zajęcia przedstawiają się
Zdjęcie 2: Brok - prowadzący zajęcia przedstawiają się

Marek Kordecki, zastępca dyrektora WORD, Siedlce na spotkaniu w 

Broku
Zdjęcie 3: Marek Kordecki, zastępca dyrektora WORD, Siedlce na spotkaniu w Broku

    Głównym celem organizowanych spotkań było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania pieszych i rowerzystów, wzajemnego poszanowania uczestników ruchu drogowego, przestrzegania obowiązujących przepisów oraz uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego (pieszym i rowerzystom), że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych. Szczególną uwagę zwracaliśmy na właściwe zachowanie pieszego poza obszarem zabudowanym, obowiązkowe wyposażenie roweru oraz znaczenie wyposażenia pieszego i rowerzysty w kamizelki i elementy odblaskowe. Staraliśmy się poruszyć problem prac dozwolonych dzieciom w gospodarstwach rolnych i uczulić na czyhające na nich niebezpieczeństwa.
    Program zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przygotowali: Jerzy Chmieliński i Halina Kolo, pracownicy Centrum Edukacji WORD w Siedlcach. W celu uatrakcyjnienia spotkań, wykorzystywano film „Bezpieczna droga” i elementy prezentacji „Kodeks rowerzysty”.
    W spotkaniach w Broku uczestniczyli także pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej z Wydziału do Spraw Nieletnich - sierżant sztabowy Piotr Radwański i Edyta Kurowska. W sierpniu wspierał nas młodszy aspirant Janusz Cabaj z IV Sekcji Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

 Zastępca dyrektora WORD Siedlce, Marek Kordecki, hospituje zajęcia 

w Broku
Zdjęcie 4: Zastępca dyrektora WORD Siedlce, Marek Kordecki, hospituje zajęcia w Broku

 Jerzy Chmieliński ze zwycięzcami konkursu - półkolonie w Sokołowie 

Podlaskim
Zdjęcie 5: Jerzy Chmieliński ze zwycięzcami konkursu - półkolonie w Sokołowie Podlaskim

 Neple - koloniści rozwiązują test
Zdjęcie 6: Neple - koloniści rozwiązują test

    Policjanci omawiali zagadnienia bezpieczeństwa podczas kąpieli, sposób zachowania w przypadku spotkania z osobami obcymi i wobec nieznanych psów. Na zakończenie każdego spotkania przeprowadzaliśmy konkurs dotyczący poruszanych zagadnień. Wszystkie dzieci otrzymywały zakupione przez WORD gadżety, a zwycięzcy konkursu - nagrody.
    Na ostatnim turnusie Ośrodek Kolonijny Caritas „Dawid” w Broku gościł grupę dzieci z Białorusi. Spotkanie z tą grupą wyglądało nieco inaczej. Staraliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób realizowane jest wychowanie komunikacyjne w szkołach białoruskich, następnie wskazaliśmy podobieństwa i różnice w sposobie prowadzenia tych zajęć w naszych szkołach.
    Kolonistów polskich zaskoczył fakt, że wiek dzieci uprawnionych do kierowania rowerem na Białorusi wynosi 12 lat, a - skuterem 16, mimo, że już od klasy pierwszej mają one w programie jedną godzinę tygodniowo na realizację zagadnień związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym.

 Neple - koloniści z uwagą słuchają wykładu
Zdjęcie 7: Neple - koloniści z uwagą słuchają wykładu

Neple - pamiątkowe zdjęcie z kolonistami z Białorusi
Zdjęcie 8: Neple - pamiątkowe zdjęcie z kolonistami z Białorusi

Dzieci z Białorusi z polskim policjantem
Zdjęcie 9: Dzieci z Białorusi z polskim policjantem

Zajęcia w Neplach
Zdjęcie 10: Zajęcia w Neplach

    Wszystkie spotkania odbywały się w miłej atmosferze, uczestnicy z zainteresowaniem słuchali prelegentów i oglądali prezentowany film. Wyniki testów wskazywały, że treści przekazywane podczas zajęć zostały przez dzieci przyswojone.
    Mamy nadzieję, że kampania edukacyjna przyczyni się do podniesienia świadomości pieszych i rowerzystów na temat zagrożeń, które czyhają na nich na drogach oraz do wyrobienia nawyku poszanowania przepisów o ruchu drogowym.


Opracowała Halina Kolo