Categories: Informacje
      Date: sie 20, 2008
     Title: Miasteczko Ruchu Drogowego – MSWiA i KGP przypominają
 

Do 29 sierpnia 2008 r. można przesyłać zgłoszenia na projekt "Miasteczka Ruchu Drogowego", w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Policji. Suma nagród wyniesie 50 tysięcy złotych, a celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie projektów w zakresie budowy lub modernizacji miasteczka ruchu drogowego, którego funkcjonowanie przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego. Projekty nadesłane powinny kształtować nawyki prawidłowego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym, popularyzować zasady i przepisy ruchu drogowego. Jednym z zadań konkursu jest także stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.

Konkurs organizowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego: gmin i powiatów, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej". Przedmiotem akcji jest realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie tworzenia miasteczek ruchu drogowego w drodze dofinansowania wybranych projektów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 29 sierpnia 2008 r. (decyduje data wpływu do MSWiA). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2008 r.

Konkurs na projekt "Miasteczka Ruchu Drogowego" jest częścią kampanii prewencyjnej "Rowerem bezpieczniej do celu", której inauguracja nastąpi w dniu 1 czerwca br., podczas uroczystości na Polu Mokotowskim w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Link do źródła:
Link do źródła: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – "Miasteczko Ruchu Drogowego – konkurs MSWiA i KGP” Informacja za
Serwis informacyjny Prawo Drogowe@NEWS