Categories: Aktualności
      Date: lip  7, 2008
     Title: Społeczna Rada BRD w Siedlcach

25 czerwca 2008 roku, podczas posiedzenia Społecznej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Siedlcach, uroczyście podsumowano przebieg Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rejonie siedleckim.Społeczna Rada BRD w Siedlcach

    25 czerwca 2008 roku, podczas posiedzenia Społecznej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Siedlcach, uroczyście podsumowano przebieg Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rejonie siedleckim. W posiedzeniu uczestniczyli jako zaproszeni goście:

oraz członkowie Społecznej Rady i wolontariusze zaangażowani w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uczestnicy spotkania

Zdjęcie 1: Uczestnicy spotkania

    Przewodniczący Rady, Jacek Kobyliński, na wstępie przedstawił działania na rzecz bezpieczeństwa w okresie I półrocza.
    Wiosną trwała akcja „Kamizelka odblaskowa” - skierowana do rowerzystów. Zakupiono i przekazano do szkół 5500 sztuk kamizelek odblaskowych. Wychodząc z założenia, że nagroda działa znacznie skuteczniej, postanowiono nagradzać uczniów, którzy używają kamizelek podczas jazdy rowerem. Komendy policji w poszczególnych powiatach objętych akcją otrzymały po 100 latarek rowerowych i będą je wręczać napotkanym na drodze uczniom-rowerzystom. Mamy nadzieję, że takie działanie wzmocni kampanię, zachęci do noszenia kamizelek pozostałych uczniów i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach - podkreślił Przewodniczący Rady.
    Kolejnym ważnym zadaniem było przygotowanie oraz przeprowadzenie etapu powiatowego i rejonowego Ogólnopolskiego Turnieju BRD i Turnieju Motoryzacyjnego. W związku z tym odbyły się posiedzenia powiatowych zespołów BRD, w niektórych powiatach dwukrotnie. Jacek Kobyliński podkreślił, że kolejny raz członkowie powiatowych zespołów BRD wykazali się odpowiedzialnością i sprawnością w organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Nadmienił, że działalność wymienionych zespołów zyskała uznanie władz województwa.
    W okresie maj-czerwiec wspomagano szkoły w przeprowadzaniu sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową i motorowerową.
    Przez całe I półrocze br. odbywały się szkolenia przedmedyczne dla pracowników szkół. Szkolenia prowadził dyplomowany ratownik, Marek Koźluk.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim.

Zdjęcie 2: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim.

    Następnie Jacek Kobyliński poinformował, że w I półroczu otwarto Gminne Centrum Edukacji BRD w Sarnakach. Nagrodzono też uczniów używających systematycznie kamizelek odblaskowych – dwunastu ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie i trzynastu ze Szkoły Podstawowej w Lwowem.
    Przewodniczący Rady krótko omówił plany na okres wakacyjny. Jak co roku w czasie wakacji – powiedział - Caritas zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie pogadanek o bezpieczeństwie dla dzieci z terenu Diecezji Siedleckiej przebywających na koloniach.
    Najważniejszym jednak punktem spotkania było podsumowanie Ogólnopolskiego Turnieju BRD i Turnieju Motoryzacyjnego. Pani Halina Kolo w krótkiej prezentacji przedstawiła wyniki poszczególnych etapów turniejów. Szczególną uwagę zwróciła na zwiększającą się liczbę szkół biorących udział, a tym samym i uczniów, porównała procentowy udział szkół w poszczególnych powiatach. Poinformowała o wynikach szkół reprezentujących rejon siedlecki w etapie wojewódzkim:

    - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sokołowie Podlaskim - zajęła 6. miejsce
    - Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy - zajęła 9. miejsce
    - Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach – 3. miejsce
    - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie – 7. miejsce.

Eliminacje Wojewódzkie TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO:

    - Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela - 3. miejsce
    - Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach – 9. miejsce.

Wręczenie nagród.

Zdjęcie 3: Wręczenie nagród.

Wręczenie nagród.

Zdjęcie 4: Nagradzany - Dyrektor szkoły.

Nagradzana – pani wizytator Kuratorium Oświaty.

Zdjęcie 5: Nagradzana – pani wizytator Kuratorium Oświaty.

Nagradzana – pani wizytator Kuratorium Oświaty.

    Halina Kolo podkreśliła, że do tak dużej liczby uczniów zaangażowanych w turnieje należy dodać opiekunów przygotowujących zawodników, a także sztab ludzi przygotowujących poszczególne etapy od strony organizacyjnej przed i w czasie rozgrywania konkursów rowerowych.
    Następnie przystąpiono do dyskusji. nad przedstawionym materiałem Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Rady, Jacek Kobyliński. Zwrócił uwagę, że zamysłem organizacji turniejów rejonie siedleckim była powszechność udziału uczniów. Nie jestem przekonany – powiedział - czy odbywają się eliminacje szkolne, zanim zostanie wyłoniona 3-osobowa drużyna reprezentująca szkołę.
    Kazimierz Wilczyński, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sokołowie Podlaskim stwierdził, że nie wyobraża sobie wyłonienia drużyny szkolnej bez przeprowadzenia konkursu. Omówił, jak odbywa się to w jego szkole.
    Mieczysław Szamański, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Sterdyni, poparł swojego poprzednika i dodał, że uczniowie są bardzo zainteresowani, bo cenne nagrody zachęcają do poszerzania wiedzy z zakresu brd.
    Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Kornicy, podzielił się własnymi obserwacjami dotyczącymi przebiegu etapu wojewódzkiego turnieju. Nadmienił, że test ze znajomości przepisów był z ubiegłego roku i podejrzewa, że niektórzy uczniowie o tym wiedzieli, co wywnioskował z ich rozmów.
    Kolejnym mówcą był Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP z s. w Radomiu, młodszy inspektor Stanisław Grudzień. Poinformował zebranych o przebiegu Turnieju Policjanta Ruchu Drogowego. Mazowiecką Policję reprezentował policjant z Siedlec. Poruszył też problem wypadków drogowych z udziałem dzieci i zwrócił uwagę, że ich liczba się zmniejsza, a te wypadki, które mają miejsce, najczęściej nie zdarzają się z winy dzieci. Stanisław Grudzień podkreślił znaczenie społecznej pracy na rzecz zwiększania się bezpieczeństwa na drogach. Zaproponował, by dla uczniów utworzyć internetowy bank pytań turniejowych.
    Na zakończenie spotkania głos zabrał Jacek Kobyliński. Podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację turniejów rejonie siedleckim. Stwierdził, że poszczególne etapy były przygotowane wzorowo. Napracowało się przy tym wiele osób, poświęcając swój wolny czas. W dowód uznania za poświęcenie i zaangażowanie, wręczył wszystkim upominki.