Categories: Aktualności - Porady
      Date: lip  3, 2015
     Title: Zdaniem Jana Szumiała: Rowerzysta i pieszy - czy są równoprawnymi uczestnikami ruchu?

W Polsce wciąż przybywa rowerzystów. Tworzone są systemy umożliwiające wypożyczenie roweru w jednym punkcie miasta i zwrot w innym. Modne staje się jeżdżenie rowerem nie tylko rekreacyjnie, ale także do i z pracy lub szkoły.    W Polsce wciąż przybywa rowerzystów. Tworzone są systemy umożliwiające wypożyczenie roweru w jednym punkcie miasta i zwrot w innym. Modne staje się jeżdżenie rowerem nie tylko rekreacyjnie, ale także do i z pracy lub szkoły.

    Okazuje się, że po zatłoczonych ulicach miast w godzinach szczytu mniej czasu zajmuje dotarcie do celu rowerem niż samochodem lub autobusem. Zachęca to do przesiadania się zza kierownicy na siodełko roweru. Konieczne staje się zapewnienie bezpieczeństwa zwiększającej się liczbie cyklistów. Najlepszym sposobem jest oddzielenie ruchu rowerów od ruchu pozostałych pojazdów. Budowanych jest coraz więcej dróg rowerowych, a tam, gdzie nie ma takich możliwości, wydzielane są z jezdni pasy ruchu dla rowerów i śluzy rowerowe przed skrzyżowaniami.

    Rowerzyści protestują, domagają się poprawy bezpieczeństwa na drodze jak najszybciej, zmian w prawie o ruchu drogowym ułatwiających, a nawet - można pokusić się o stwierdzenie - uprzywilejowujących ich. Chcąc zwrócić na siebie uwagę, organizują przejazdy tzw. Masy Krytycznej ulicami miast pod hasłem „Istniejemy! Zauważcie nas”. Proponują ustanowienie święta cyklistów.

    Dróg przeznaczonych dla rowerów nadal jest jeszcze za mało, a jazda rowerem między samochodami grozi potrąceniem. Dlatego rowerzyści często korzystają z chodników, stanowiąc zagrożenie dla pieszych. Mając pretensje do kierowców na jezdni za ignorowanie ich, biorą odwet na pieszych wjeżdżając na chodnik. Zapominają o tym, że jest i powinien być on azylem bezpieczeństwa dla pieszych.

    Wielu rowerzystów nie zna podstawowych zasad i przepisów o ruchu rowerów. Ale jest też znaczna grupa tych, co z premedytacją łamią je. Wsiadając na siodełko, zachowują się jakby byli królami i władcami całej drogi, niezależnie od tego, czy poruszają się po jezdni, poboczu, drodze dla rowerów czy chodniku. Zdarza się, że są chamscy i grubiańscy, używają wulgarnych słów i gestów, blokują szybciej jadących, przejeżdżają przez przejścia przy czerwonym świetle, nie sygnalizują skrętów, jeżdżą pod prąd, straszą pieszych na chodnikach i przejściach, wjeżdżają z jezdni na chodnik przeganiając ich, zjeżdżają na jezdnię bezpośrednio przed jadące samochody, jadąc drogą dla rowerzystów i dojeżdżając do przejazdu przez jezdnię oraz przejeżdżając po nim, nie zmniejszają prędkości, narażając się na potrącenie przez samochód. Jakby nie zdawali sobie sprawy z faktu, że żaden kierowca nie jest w stanie zatrzymać samochodu w miejscu. Również po przejściu dla pieszych przejeżdżają z dużą prędkością.

    Mimo zarejestrowanych przez monitoring miejski wykroczeń, odnalezienie i ukaranie rowerzystów popełniających je jest mało prawdopodobne, a wręcz niemożliwe. Czują się więc anonimowi, nieuchwytni, co ich rozzuchwala.

    Czasem w miejscach najczęstszego popełniania wykroczeń przez rowerzystów pojawiają się patrole Straży Miejskiej lub Policji, ale stanowczo za rzadko. Zauważywszy funkcjonariuszy, rowerzyści dyscyplinują się i jadą przepisowo. Wynika z tego, że jednak znają przepisy o ruchu rowerów, a nieprzestrzeganie ich nie jest spowodowane niewiedzą.

    W 2014 roku w Warszawie wydarzyło się 401 wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów (w tym 207 z ich winy), w wyniku których zginęło 6 osób. Dla porównania, w 2010 roku zanotowano 207 takich zdarzeń.

    Może warto przypomnieć sobie przepisy o ruchu rowerów, a jeśli ich nie poznaliście do tej pory, zapoznać się z nimi. Jeśli jednak celowo nie stosujecie się do nich, pomyślcie, że aby żądać respektowania swoich praw trzeba także respektować prawa innych uczestników ruchu drogowego, gdyż tylko wtedy poruszanie się po drodze jest naprawdę bezpieczne.

Prawo o ruchu drogowym:

Art. 2. - 5, 5a, 5b, 9, 11, 12, 47; Art. 24 - 12; Art.32.1,2,4; Art. 33 - 1, 1a, 2, 3, 3a, 5, 6, 7

Art 2.

5) droga dla rowerów - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5a) pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

5b) śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

8. pobocze - część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

9. chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych;

11. przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

12. przejazd dla rowerzystów - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

47. rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Art 24.12 Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Art. 32.1.Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

    1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10;

    2) rowerów lub wózków rowerowych - 15;

    3) pozostałych pojazdów - 5.

2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.

4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.


Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów

Art. 33.1 Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

    1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

    2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

    3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

    1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

    2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

    3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.


7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

    Może piesi też powinni walczyć o swoje prawa? Zacząć organizować, dla odmiany, np. „złazy” gwiaździste z kilku punktów miasta w jedno konkretne, np. pod Ratusz, Ministerstwo, Radę Ministrów lub Sejm pod hasłem „ My też tu jesteśmy i chcemy czuć się bezpiecznie”. Może ich problemy zostaną dostrzeżone?

    Należy pamiętać że są oni grupą najbardziej narażoną w zdarzeniu z innymi uczestnikami ruchu drogowego.

Jan Szumiał, Praska Auto Szkoła
Polub Nas na Facebook-u :-)