Categories: Aktualności - Porady
      Date: lip 12, 2012
     Title: Ramię w ramię WORD Suwałki z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.Ramię w ramię WORD Suwałki z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Suwałkach wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, współpracujących od wielu lat, wyznaczył do realizacji następujące cele:

  1. Szerokie działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  2. Przygotowanie strażaków do zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w czasie zdarzeń komunikacyjnych, sprawdzenie ich umiejętności w tym zakresie.
  3. Podnoszenie sprawności fizycznej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.
  4. Wymiana doświadczeń uzyskanych podczas działań ratowniczych na drogach.

    Podsumowaniem tej współpracy było zorganizowanie VII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego, które odbyły się w tym roku 8 lipca na boisku gminnym w Raczkach. Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach przy tej okazji obchodziła swoje 90-lecie.

    Raport o gotowości do przeprowadzenia imprezy złożył druh Dariusz Domagała z OSP Raczki Prezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Tadeuszowi Chołce, który dokonał przeglądu pododdziału. Następnie serdecznie przywitał zawodników, widzów i szacowne grono gości: Cezarego Cieślukowskiego - członka Zarządu Województwa Podlaskiego, bryg. Andrzeja Sobolewskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP, Sławomira Małachowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Suwalskiego, Szczepana Ołdakowskiego – Starostę Powiatu Suwalskiego, st. bryg. Dariusza Siwickiego – Komendanta PSP w Suwałkach, Łukasza Kurzynę – Zastępcę Prezydenta Miasta Suwałki, Henryka Grabowskiego – Dyrektora WORD Suwałki, dh Zbigniewa Mackiewicza – Prezesa Miejsko-Gminnego Zarządu ZOSP RP w Suwałkach oraz wójtów gmin: Filipów, Raczki, Przerośl oraz Zbigniewa Dąbrowskiego – Kierownika Pogotowia Ratunkowego.

    Oficjalnego otwarcia VII Powiatowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych dokonał bryg. Andrzej Sobolewski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

    W zawodach brały udział drużyny reprezentujące poszczególne gminy powiatu suwalskiego oraz młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców. Komisja sędziowska została powołana przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a sędzią głównym zawodów był st. kpt. Robert Wiśniewski.

Zawody rozegrane były w następujących konkurencjach:
   - ćwiczenia bojowe
   - sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

    Konkurencje dla druhów i młodzieży zawierały elementy, które strażacy na co dzień stosują podczas akcji gaszenia pożarów oraz udzielania pomocy poszkodowanym w czasie zdarzeń komunikacyjnych.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Rutka Tartak z wynikiem 120,81 pkt. - Puchar Starosty Powiatu Suwalskiego

II miejsce – OSP Raczki z wynikiem 121,91 pkt. - Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

III miejsce – OSP Bakałarzewo z wynikiem 138,99 pkt. - Puchar Wójta Gminy Raczki.

Nagrody za zajęcie 1-3 miejsca ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach.

Młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców rywalizowały w następujących konkurencjach:
   1) rozwinięcie bojowe,
   2) bieg sztafetowy.