Categories: Aktualności - Nauczyciele - Porady - Rodzice
      Date: mar  5, 2012
     Title: EUROPEJSKI NAUCZYCIEL JAZDY - Wzrost kompetencji pracowników osk
“EUROPEJSKI NAUCZYCIEL JAZDY - WZROST KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW” to bezpłatne szkolenie adresowane do właścicieli osk oraz instruktorów nauki jazdy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1. poddziałanie 8.1.1.
Projekt obejmuje swym zasięgiem całe województwo mazowieckie. Grupę docelową stanowią osoby zatrudnione na terenie województwa. Szkolenie składa się z dwoch dni zajęć stacjonarnych oraz e-learningu. Na cykl szkoleń w ramach projektu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Ciechanowie, w Radomiu, w Siedlcach i w Warszawie.

“EUROPEJSKI NAUCZYCIEL JAZDY - WZROST KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW” to bezpłatne szkolenie adresowane do właścicieli osk oraz instruktorów nauki jazdy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1. poddziałanie 8.1.1. Projekt obejmuje swym zasięgiem całe województwo mazowieckie. Grupę docelową stanowią osoby zatrudnione na terenie województwa. Szkolenie składa się z dwoch dni zajęć stacjonarnych oraz e-learningu. Na cykl szkoleń w ramach projektu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Ciechanowie, w Radomiu, w Siedlcach i w Warszawie. Tematyka wiodąca:

Ponadto przewidziano zajęcia z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa pracy, organizacji i ekonomiki pracy osk, umiejętności skutecznej pracy z kursantem, strategii opanowywania stresu i zapobiegania spadkowi zdolności umysłowych, które pojawiają się wraz z wiekiem. Trenerzy wykładowcy: Tomasz Matuszewski, pełnomocnik dyrektora WORD Warszawa ds. procesu egzaminowania; Andrzej Majewski, egzaminator nadzorujący WORD Radom; Sławomir Rybus, egzaminator nadzorujący WORD Ciechanów; Ryszard Krawczyk, trener biznesu i rozwoju osobistego; Andrzej Markowski, zastępca prezesa Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt, dwa poradniki dla instruktorów, kalendarz- planer instruktora, materiały promocyjne, certyfikat ITS.

Organizatorzy rekrutację zamykają w pierwszych dniach nadchodzącego tygodnia. Kandydaci na uczestników proszeni są o wypelnianie zgłoszeń, które można pobrać ze strony www.euro-instruktor.pl lub odebrać w sekretariatach powyżej wymienionych ośrodków egzaminowania.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.euro-instruktor.p oraz na stronach Tygodnika Prawo Drogowe@News.

plakat dotyczący szkolenia

cele szkolenia