Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Nasz Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego wśród nominowanych do nagrody!

24-11-2011, kategoria Aktualności - Porady

Nasz Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego wśród nominowanych do nagrody!


PARTNER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
– nagrody dla liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdane po raz drugi


    24 listopada 2011 r. w hotelu Hyatt Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. To już druga edycja nagrody, którą przyznaje Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

    Współorganizatorem konkursu i uroczystości jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego powołało Kapitułę Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011”, która dokonała wyboru laureatów w 5 kategoriach – osoba roku, organizacja pozarządowa roku, instytucja publiczna roku, firma roku oraz media roku. W skład Kapituły weszli: Katarzyna Turska (Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Andrzej Wojciechowski (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Andrzej Podsiadło (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Piotr Glen (PZU SA), Jakub Faryś (Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego), Bartłomiej Morzycki (Prezes Zarządu Partnerstwa), Andrzej Grzegorczyk (Wiceprezes Zarządu Partnerstwa), Jacek Wojciechowicz (członek Zarządu Partnerstwa), Maciej Wroński (członek Zarządu Partnerstwa), Piotr Sikorski (członek Zarządu Partnerstwa).

    Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

    Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) to organizacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. PBD jest afiliowana przy Global Road Safety Partnership w Genewie i aktywnie współdziała z wieloma partnerami ze wszystkich trzech sektorów życia publicznego: biznesowego, rządowego oraz organizacji pozarządowych.

    - Jest nam niezmiernie miło już po raz drugi wyróżnić osoby, firmy i instytucje, które w mijającym roku przyczyniły się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Mamy nadzieję, że szeroka promocja tych pozytywnych działań jeszcze bardziej nas wszystkich zmobilizuje, a jak dużo jest jeszcze do zrobienia, widać niestety po policyjnych statystykachpowiedział Bartłomiej Morzycki, prezes Zarządu PBD, przewodniczący Kapituły.

    W kategorii osoba roku nagrodzona została Barbara Oleksiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, za aktywną działalność na rzecz edukacji młodych ludzi w zakresie brd, za nieoceniony wkład w to, że w 2009 roku szkoła, jako jedyna szkoła zawodowa w Europie, została sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w 2010 r. nawiązała ścisłą współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, która obejmuje patronatem klasę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

    Nagrodę w kategorii organizacja pozarządowa otrzymała Fundacja Krzyś, która działa tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu i jest organizatorem ogólnopolskich kampanii na rzecz BRD np. Europejska Noc Bez Wypadku czy Symulator Bezpiecznej Jazdy.

    Państwowa Straż Pożarna za sprawny udział w interwencjach ratujących kierowców i pasażerów pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych otrzymała nagrodę w kategorii instytucja publiczna roku.

    Firmą roku zostały Tramwaje Warszawskie, za realizowaną od lat kampanię społecznej „Bądźmy Razem Bezpieczni”, która ma na celu zwiększenie świadomości społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa i docelowo zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych. Organizatorzy popularyzują brd wśród wszystkich grup uczestników ruchu drogowego: kierowców, pieszych, w tym dzieci oraz mediów.

    W kategorii media roku statuetkę otrzymało Polskie Radio Program Pierwszy, nagrodzone za bieżące, sprawne i niepozbawione troski informowanie o zagrożeniach w ruchu drogowym na drogach krajowych i lokalnych oraz o sytuacjach na przejściach granicznych. Radio Kierowców od wielu lat angażuje uczestników ruchu poprzez włączanie samych kierowców do przekazywania informacji o utrudnieniach, co przyczynia się do budowy poczucia odpowiedzialności za pozostałych uczestników ruchu. Audycja jest znana i lubiana przez całe pokolenia zmotoryzowanych Polaków.

    W tym roku przyznano również nagrody specjalne. Pierwszą nagrodę zdobyła Agata Szczech – dyrektor PR firmy Renault Polska, za zaangażowanie i wybitne osiągnięcia w przeprowadzaniu częstych, przemyślanych i bardzo efektywnych działań edukacyjnych z zakresu brd wśród dzieci i młodzieży, m.in. kampanię Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

    Drugą nagrodę specjalnąotrzymała poseł na Sejm RP, Beata Bublewicz, inicjatorka i liderka pierwszego w historii Sejmu Zespołu Parlamentarnego ds. BRD, który powstał i funkcjonował w ubiegłej kadencji. Przyznano jej tę nagrodę za konsekwentne i wielkie zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz za zbudowanie koalicji instytucji, organizacji pozarządowych, firm i osób dla przeprowadzenia aktywności związanych z Dekadą Działań ONZ na rzecz BRD w Polsce i objęcie funkcji koordynatora Dekady w Polsce.

    Jak zgodnie jednak stwierdzili organizatorzy spotkania i zaproszeni goście, zwycięzcami mogą i powinni się czuć wszyscy nagrodzeni, nominowani (po trzy nominacje w każdej kategorii) oraz w ogóle zgłoszeni do tej szczególnej "rywalizacji". Łączy ich bowiem wspólny cel i wysiłek w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkim zatem gratulujemy, wyrażając przy tej okazji wielką satysfakcję i zadowolenie, że w tym zacnym gronie znalazł się także nasz Portal. To wyróżnienie dla licznego grona osób, dzięki który Portal powstał i funkcjonuje. Gratulujemy i dziękujemy.


A oto pełna lista nominowanych do nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011":

OSOBA ROKU:

    Barbara Oleksiewicz - Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie - za aktywną działalność na rzecz edukacji młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za organizowane imprez, które poprzez rywalizację i zabawę uczą właściwych zachowań na drodze tę najtrudniejsza grupę użytkowników dróg. Warto dodać, że wychowankami szkoły oraz wychowankami kandydatki jest wielu obecnych, aktywnych policjantów ruchu drogowego.


    Dorota Stalińska - od wielu lat działa, wykorzystując swój talent, energię i upór aby przeciwdziałać tragediom spowodowanym wypadkami. Jak sama podkreśla, nie była w stanie zająć się wszystkim, więc skoncentrowała się na tym, co może mieć prawdziwe i realne przełożenie na zmniejszenie przeraźliwych statystyk ofiar wypadków drogowych w Polsce - czyli na profilaktyce i edukacji. Jest prawdziwą ambasadorką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na polskich drogach.


    Ks. dr Marian Midura - za organizację licznych akcji i kampanii na rzecz BRD - jako Krajowy Duszpasterz Kierowców. Jako Dyrektor organizacji MIVA Polska zainicjował m.in. kampanię KRZYŚ – trzeźwy i życzliwy kierowca, która prowadzona jest do dnia dzisiejszego.ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU:


    Fundacja KRZYŚ - za organizację ogólnopolskich kampanii na rzecz BRD, Europejską Noc Bez Wypadku czy Symulator Bezpiecznej Jazdy.

    Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - za realizację cieszących się popularnością i gromadzących bardzo liczną publiczność masowych imprez o charakterze szkoleniowo-artystycznym, za umiejętne i skuteczne łączące edukacji i popularyzacji problemów brd z zabawą i rozrywką, docierające do bardzo szerokiej grupy uczestników ruchu drogowego na terenie całej Polski.

    Fundacja „Zielony Liść” - za działania edukacyjne w postaci zajęć z wychowania komunikacyjnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.INSTYTUCJA PUBLICZNA ROKU:


    Państwowa Straż Pożarna - za sprawny udział w interwencjach ratujących kierowców i pasażerów pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych.

    Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu - od wielu lat aktywnie angażuje się w inicjatywy ogólnopolskie i lokalne mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Szczególną uwagę poświęcano zawsze na wychowanie komunikacyjne najmłodszych, przygotowując wiele działań dla dzieci na najwyższym poziomie merytorycznym.

    Miasto Olsztyn - za organizację wielokrotnie nagrodzonego w Polsce i w Europie programu „Piłeś? Nie jedź!”, który był modelowym przykładem współpracy sektora publicznego, biznesu oraz organizacji pozarządowych.FIRMA ROKU:


    Tramwaje Warszawskie Sp. z .o.o. - za realizowaną od lat kampanię społeczną „Bądźmy Razem Bezpieczni”, która ma na celu zwiększenie świadomości społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa i docelowo zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych. Organizatorzy popularyzują temat brd wśród wszystkich grup uczestników ruchu drogowego: kierowców, pieszych, w tym dzieci, oraz mediów.

    Mariusz Stuszewski Doskonalenie Techniki Jazdy Samochodem. Akademia Jazdy Opel - za opracowanie autorskiego programu przedstawiającego problemy związane z poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach Akademia mocno angażuje się w bezpieczeńswo ruchu drogowego, w szczególności poprzez bezpłatne szkolenia dla wielu grup zawodowych.

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - za kolejny rok kampanii na rzecz bezpieczeństwa przejazdów kolejowych. Za konsekwencję w promowaniu przesłania "Zatrzymaj się i żyj", edukowanie dzieci i młodzieży oraz piętnowanie zachowań niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych. Za zaangażowanie osobiste członków kierownictwa PKP PLK SA w prowadzone działania na rzecz bezpieczeństwa.MEDIA ROKU:


    Polskie Radio – program 1 - za bieżące, sprawne i niepozbawione troski informowanie o zagrożeniach w ruchu drogowym na drogach krajowych i lokalnych oraz o sytuacjach na przejściach granicznych.

    Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna droga do szkoły” - Za ogólnodostępność forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń oraz oferowanie użytkownikom dostępu do swoich zasobów wraz z możliwością bezpłatnego pobierania ich w celach niekomercyjnych.

    TVN TURBO - za cykl programów publicystycznych poświęconych bezpieczeństwu drogowemu, które na stałe zagościły w ramówce TVN Turbo. Za współpracę ze środowiskiem działającym na rzecz bezpieczeństwa drogowego, za edukowanie kierowców, często młodych stażem i współpracę prewencyjną z Policją. Za akcentowanie tematyki bezpieczeństwa drogowego w różnych audycjach poświęconych tematyce motoryzacyjnej.NAGRODA SPECJALNA:


    Agata Szczech – dyrektor PR Renault Polska Sp. z o.o. - zaangażowanie i wybitne osiągnięcia w przeprowadzaniu częstych, przemyślanych i bardzo efektywnych działań edukacyjnych z zakresu brd wśród dzieci i młodzieży. Działania Renault cieszą się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży a także nauczycieli ponieważ uczą przez zabawę i są realizowane kompleksowo. Na szczególną uwagę powinna zasłużyć kampania Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Celem projektu jest aktywne działanie dzieci zrzeszonych w ramach Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej – w szkole, jak i poza nią. Jednocześnie projekt ma przyczynić się do wykształcenia w uczniach szkół podstawowych umiejętności podejmowania działań i inicjowania zmian oraz do brania odpowiedzialności za swoje otoczenie.NAGRODA SPECJALNA:


    Beata Bublewicz - poseł na Sejm RP, inicjatorka i liderka pierwszego w historii Sejmu Zespołu Parlamentarnego ds. BRD, który powstał i funkcjonował w ubiegłej kadencji. Za konsekwentne i wielkie zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Za zbudowanie koalicji instytucji, organizacji pozarządowych, firm i osób dla przeprowadzenia aktywności związanych z Dekadą Działań ONZ na rzecz BRD w Polsce i objęcie funkcji koordynatora Dekady w Polsce. Dzięki jej aktywności, problematyka BRD przebija się (nie bez trudności) do świadomości polityków. Jej aktywny udział w wielu wydarzeniach, akcjach i projektach pozwala na lepszy odbiór społeczny i medialny podejmowanych inicjatyw.


Laureaci i nominowani
Polub Nas na Facebook-u :-)Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze