Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Dekada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 zainaugurowana

16-05-2011, kategoria Aktualności - Porady

Dekada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 zainaugurowana    W listopadzie 2009 roku 93 kraje podpisały rezolucję ONZ proklamującą lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 3 marca 2010 r. odbyła się debata Zgromadzenia ONZ na temat światowego kryzysu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyjęto rezolucję w sprawie poprawy sytuacji w tym zakresie. Polska znalazła się w gronie sponsorów rezolucji. Inauguracja Dekady odbyła się 11 maja br., jednocześnie we wszystkich państwach - sygnatariuszach proklamacji (http://www.decadeofaction.org/). W Polsce miała ona miejsce w Warszawie, podczas konferencji w Sejmie RP.

    Podstawowym założeniem projektu jest integracja działań wielu organizacji i instytucji, które dotąd prowadziły swoje zadania osobno. Jego celem zaś jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej, poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym.
    Od 1896 roku w wypadkach drogowych zginęło ponad 25 mln ludzi. Inne szokujące liczby: rokrocznie w wypadkach drogowych na świecie rannych zostaje od 20 do 50 milionów osób…

    Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do dalszego podejmowania wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim eliminowania głównych czynników ryzyka:

 • niestosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci
 • nieużywanie kasków ochronnych
 • jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • brak dostosowania prędkości i jazda z niedozwoloną prędkością
 • czynniki rozpraszające uwagę kierowcy, np. pisanie i odbieranie SMS-ów czy rozmawianie przez telefon
 • brak odpowiedniej infrastruktury drogowej.

Państwa Członkowskie powinny dążyć powinny:

 • wzmocnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
 • zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację niechronionych użytkowników dróg (pieszych, rowerzystów, motocyklistów) oraz użytkowników publicznych środków transportu
 • poprawy opieki powypadkowej nad ofiarami wypadków drogowych (w tym także rehabilitacji osób niepełnosprawnych)
 • ulepszenia infrastruktury drogowej
 • zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów
 • zmiany zachowań użytkowników drogi
 • edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    W rezolucji nakreślona została także potrzeba dalszego zacieśniania współpracy międzynarodowej i wymiany wiedzy na temat brd. Poprawa stanu obecnego, określanego jako kryzys bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali globalnej, możliwy jest tylko poprzez współpracę międzysektorową i partnerskie działanie wszystkich, których kryzys ten dotyczy – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Rządy Państw Członkowskich mają pełnić wiodącą rolę we wdrażaniu działań brd, sprzyjając wysiłkom podejmowanym przez środowiska akademickie, stowarzyszenia zawodowe, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, organizacje zrzeszające ofiary wypadków drogowych, organizacje młodzieżowe, media, organizacje międzynarodowe, banki rozwoju i instytucje finansujące, fundacje, stowarzyszenia zawodowe oraz spółki sektora prywatnego.

    W Polsce od 2009 roku odnotowujemy tendencję spadkową jeśli chodzi o liczbę śmiertelnych ofiar wypadków. Ta liczba spadła poniżej pięciu tysięcy. Ale to wciąż o pięć tysięcy za dużo… Pod hasłem „Włącz myślenie - Dekada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” będzie realizowanych sześć celów strategicznych. Są to: poprawa działań z zakresu edukacji i szkolenia użytkowników dróg, bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, wzrost bezpieczeństwa pojazdów, promocja najnowszych technologii na rzecz BRD, poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg, poprawa pierwszej pomocy i opieki powypadkowej. Są też korzyści ekonomiczne poprawy stanu bezpieczeństwa: zmniejszenie nakładów na usuwanie szkód powstałych w wyniku wypadków, znaczące zmniejszenie nakładów na służbę zdrowia (koszty ratownictwa, intensywnej opieki medycznej i rehabilitacji).

    Zapewne sporo, jeszcze więcej niż dotychczas, w dziedzinie brd będzie się w najbliższych latach działo także w Polsce. Włączmy się wszyscy do tego projektu - chrońmy zdrowie i życie swoje oraz innych. Nawet najprostsze pomysły w tym zakresie mogą mieć nieocenione, pozytywne skutki.

    Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze