Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

PARTNER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – prestiżowe nagrody dla liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdane

28-11-2010, kategoria Aktualności

PARTNER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
– prestiżowe nagrody dla liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdane    25 listopada 2010 r. w hotelu Hyatt Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. To pierwsza edycja nagrody, którą corocznie przyznawać będzie Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

    Współorganizatorem konkursu i uroczystości jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a patronatu honorowego udzieliło Ministerstwo Infrastruktury.

    Specjalne przesłanie do uczestników uroczystości w dniu 25 listopada 2010 roku skierowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska. W liście od Pierwszej Damy czytamy m.in. „Dzisiejsze wręczenie nagród „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” jest dowodem, że w naszym kraju działa na szczęście wiele osób i instytucji, publicznych i prywatnych, które czynnie i z widocznymi efektami propagują bezpieczną jazdę oraz wspierają kampanie ją promujące. Gratuluję organizatorom tego cennego przedsięwzięcia, a laureatom konkursu zdobycia zasłużonych nagród”.

    Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego powołało Kapitułę Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, która dokonała wyboru laureatów w 5 kategoriach – osoba roku, organizacja pozarządowa roku, instytucja publiczna roku, firma roku oraz media roku. W skład Kapituły weszli: Katarzyna Turska (Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Andrzej Wojciechowski (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Andrzej Podsiadło (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Paweł Żuk (Shell Polska), Piotr Pawłowski (Prezes Fundacji Integracja), Ewa Łabno-Falęcka (prezes PBD), Paweł Wideł (Wiceprezes PBD), Jarosław Giemza, Bartłomiej Morzycki oraz Piotr Sikorski (członkowie Zarządu PBD).

    Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

    Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) to organizacja, której celem jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. PBD jest afiliowana przy Global Road Safety Partnership w Genewie i aktywnie współdziała z wieloma partnerami ze wszystkich trzech sektorów życia publicznego: biznesowego, rządowego oraz organizacji pozarządowych. – Partner bezpieczeństwa ruchu drogowego to nagroda, którą chcemy przyznawać co roku tym osobom, instytucjom czy organizacjom, które wniosły największy wkład w trwałą poprawę bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Chcemy pokazać, jak wiele jest pozytywnych przykładów skutecznych działań – powiedziała dr Ewa Łabno-Falęcka, prezes Zarządu PBD, przewodnicząca Kapituły.

A oto lista laureatów i nominowanych do nagrody:

Kategoria OSOBA ROKU:

Laureatem w tej kategorii został Jacek Zalewski – Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ubiegłych latach dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Za organizowanie wielu długofalowych inicjatyw – na przykład - trzeźwy poranek, czy też piątkowy wieczór. Jako Dyrektor BRD KGP zainicjował i przeprowadził szereg kampanii ogólnopolskich, m.in. „Odblaski ratują życie”. Jest pomysłodawcą filmu „Masz jedno życie” oraz spotu „Warszawa jest zbyt piękna, by ginąć na jej ulicach”.
Ponadto w tej kategorii nominowani byli:

  1. Karolina Chemicz – Radna Miasta Tychy. Za zorganizowanie akcji „A WIDZISZ? WIDOCZNE DZIECKO NA DRODZE” prowadzonej w mieście Tychy. Akcja miała na celu wyposażenie dzieci i młodzieży w elementy odblaskowe. Rozdano ponad 3 tys. odblasków.

  2. Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego. Za żelazną konsekwencję w zabiegach o wprowadzenie automatycznego systemu kontroli prędkości w Polsce oraz za doskonałą rzeczową współpracę z wieloma partnerami będącymi stronami w tej kwestii. Za doprowadzenie do końca projektu zautomatyzowanego systemu radarów w Polsce.

Kategoria ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU:

Laureatem w tej kategorii zostało Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci - za nowatorskie podejście i konsekwencję działania. Stowarzyszenie działa od 1999 r. jako organizacja humanitarna, której głównym celem jest działalność profilaktyczna, zmierzająca do zmniejszenia liczny wypadków, zwłaszcza tych z udziałem dzieci. Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci – ofiar wypadków i ich rodzin oraz ratowników medycznych.
Ponadto w tej kategorii nominowani byli:

  1. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Za organizację międzynarodowych seminariów GAMBIT – największej tego typu konferencji w Polsce. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej od lat prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Ponadto Fundacja jest partnerem europejskiego programu EuroRAP, służącego ocenie dróg w Europie pod kątem ich bezpieczeństwa.

  2. Fundacja KRZYŚ. Za organizowanie corocznych kampanii „Noc bez wypadków”, które odbywają się dzięki zaangażowaniu licznych wolontariuszy. Fundacja KRZYŚ, która działa wyłącznie na zasadzie wolontariatu, jest również organizatorem ogólnopolskich kampanii Symulator Bezpiecznej Jazdy.

Kategoria INSTYTUCJA PUBLICZNA ROKU:

Laureatem w tej kategorii został Główny Inspektorat Transportu Drogowego: za doprowadzenie do końca projektu zautomatyzowanego systemu radarów w Polsce oraz za prowadzenie akcji skierowanej do dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczny Autokar”.
Ponadto w tej kategorii nominowani byli:

  1. Zespół Parlamentarny ds. BRD w Sejmie RP. Za podnoszenie kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego na forum Parlamentu i zainteresowanie problematyką BRD na najwyższym szczeblu.

  2. Ministerstwo Sprawiedliwości. Za organizowanie ogólnopolskiej konferencji i kampanii społecznej „Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialność”.

Kategoria FIRMA ROKU:
Laureatem w tej kategorii zostało PZU SA - za długoletnie angażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz BRD m.in. organizując ogólnopolską kampanię „STOP Wariatom Drogowym”. Za podjęcie i wdrożenie programu bezpieczeństwa FLOTA, podnoszącego poziom świadomości wśród użytkowników pojazdów flotowych i służbowych.
Ponadto w tej kategorii nominowani byli:

  1. Toyota Motor Poland. Za całokształt działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, szerzenie oświaty w tym zakresie (m.in. filmy na płytach DVD), prowadzenie Akademii Jazdy, dla tych którzy chcą poprawić technikę jazdy i tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

  2. Liberty Direct. Za długofalowy program „Taksówka z fotelikiem” w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci podróżujących taksówkami oraz edukowania rodziców na temat bezpiecznego przewożenia dzieci, również podczas krótkich przejazdów.

Kategoria MEDIA ROKU:

Laureatem w tej kategorii zostało Polskie Radio Program Trzeci - za stałe podnoszenie w ramach swoich audycji problematyki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i częste apelowanie do kierowców o bezpieczną jazdę. Nadawana audycja „Radionawigator Trójki” informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności na drogach.
Ponadto w tej kategorii nominowani byli:

  1. AutoŚwiat. Za konsekwentne, cotygodniowe propagowanie tematyki BRD w sposób profesjonalny i niepopulistyczny.

  2. TVN. Za poświęcanie uwagi regularnym informacjom na temat stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, uzupełnianie ich komentarzami ekspertów, nagłaśnianie ogólnopolskich akcji prowadzonych m.in. przez policję. Ponadto za cykliczne emitowanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach – w tym poprzez edukację kierowców : „UWAGA PIRAT”, „WYPADEK – PRZYPADEK”, „DO CELU”, „JAZDA POLSKA”, „POGODA DLA KIEROWCÓW”.
Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze