Nauczyciele » Sylwetki
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Sokołów Podlaski: Kazimierz Wilczyński

25.03.2010, kategoria Sylwetki

Sokołów Podlaski: Kazimierz Wilczyński    Pan Kazimierz Wilczyński ma bardzo duże doświadczenie w pracy zawodowej; jest wieloletnim dyrektorem wiodącej placówki w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. SP 4 w Sokołowie Podlaskim osiągnęła wysoki poziom kształcenia. Proponowana uczniom bogata oferta zajęć pozalekcyjnych stwarza możliwość rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień. Rezultatem tego jest osiąganie wielu znaczących sukcesów, nawet na szczeblu ogólnopolskim. Pan Dyrektor systematycznie tworzy uczniom i pracownikom szkoły jak najlepsze warunki organizacyjne dla właściwej realizacji statutowych zadań szkoły. Wykazuje się talentem świetnego organizatora, potrafił zmobilizować pracowników szkoły, rodziców, a nawet uczniów do wspólnych działań.

    Od wielu lat jednym z priorytetowych i wielopoziomowych, planowych zadań szkoły jest bezpieczeństwo uczniów w ruchu drogowym. SP 4 ma własne miasteczko ruchu drogowego. W roku szkolnym 2005/2006 zajęła III miejsce w Regionalnym Konkursie „Bezpieczeństwo uczniów w ruchu drogowym jednym ze szkolnych priorytetów”. W roku szkolnym 2006/2007 otrzymała wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w konkursie na scenariusz filmu „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W roku szkolnym 2008/2009 – wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim w akcji „Akademia Misia Ratownika”.

    Od kilku lat – dwa razy w roku szkolnym (na jesieni i na wiosnę) organizowane są konkursy szkolne z zakresu BRD. Są to konkursy wiedzy, plastyczne i praktyczna jazda rowerem. Okazjonalnie przygotowywane są foldery tematyczne z zakresu BRD. Corocznie placówka bierze udział w różnorodnych konkursach i turniejach o tematyce ruchu drogowego, organizowanych przez instytucje wspierające działalność szkół w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, np. PZU, RENAULT. Są to konkursy: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna droga z PZU”, „Bezpieczeństwo dla wszystkich”, „Bezpieczna jazda - moje pierwsze prawo jazdy” i inne.

    Trzech nauczycieli z tej szkoły ukończyło kurs „Lider BRD”. Co roku w trakcie obchodów święta szkoły pod hasłem „Majówka w czwórce” odbywają się pokazy ratownictwa medycznego, pokazy ratownictwa prezentowane przez Powiatową Straż Pożarną oraz rajdy rowerowe. Kilku nauczycieli ma ukończony kurs ratownika medycznego. Szkoła opracowała trasę rajdu „Śladami ks. gen. Stanisława Brzóski”. W przyszłym roku, przy udziale władz samorządowych miasta Sokołów Podlaski oraz Gminy Sokołów Podlaski, trasa ta zostanie oznakowana specjalnymi znakami.

    Od sześciu lat Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sokołowie Podlaskim z sukcesem bierze udział w Powiatowym Turnieju BRD, będąc jednocześnie gospodarzem tego turnieju.

    Pan Kazimierz Wilczyński – dyrektor i nauczyciel techniki - przekazuje wiedzę uczniom klas IV-VI m.in. z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyniki szkoły w powiatowym turnieju BRD w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
     - rok szk. 2004/2004 – I miejsce powiat, II region siedlecki, VIII województwo
     - rok szk. 2005/2006 – I miejsce powiat, II region siedlecki, VI województwo
     - rok szk. 2006/2007 – I miejsce powiat, III region siedlecki
     - rok szk. 2007/2008 – I miejsce powiat, II region siedlecki, VI województwo
     - rok szk. 2008/2009 – I miejsce powiat, II region siedlecki, VIII województwo.

    Kazimierz Wilczyński jest członkiem Społecznej Rady BRD w Sokołowie Podlaskim. Aktywnie współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Siedlcach w zakresie propagowania bezpieczeństwa uczniów na drogach. W trosce o wszechstronny i harmonijny rozwój młodzieży, wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów, nauczycieli i pracowników, a także rodziców. Wykazuje dużą operatywność w pozyskiwaniu środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie kierowanej przez siebie szkoły. Systematycznie ją promując, stworzył przyjazną placówkę, posiadającą duże znaczenie w środowisku lokalnym. Wzorowo współpracuje z organem nadzoru pedagogicznego. Za swoją bardzo dobrą pracę na zajmowanym stanowisku otrzymał: Nagrodę Ministra Oświaty, Nagrodę Kuratora Oświaty, nagrody resortowe i odznaczenia państwowe.

    W maju 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński nadał wysokie odznaczenie państwowe patronowi szkoły Księdzu Generałowi Stanisławowi Brzósce. Ta wyjątkowa uroczystość była wynikiem wielkiego zaangażowania dyrektora placówki oraz całej społeczności szkolnej i lokalnej. Kazimierz Wilczyński pracuje z pełnym zaangażowaniem. Wysoka kultura osobista i umiejętność porozumiewania się Dyrektora z pracownikami wpływa na bardzo dobra i życzliwą atmosferę pracy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sokołowie Podlaskim.

    Biorąc pod uwagę całokształt „sylwetki zawodowej” Pana Kazimierza Wilczyńskiego, a szczególnie jego wkład pracy w propagowanie i realizację tematyki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży w powiecie sokołowskim Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach wystąpiła z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia „Za zasługi dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Mazowieckim”.Zaszczytne wyróżnienie zostało wręczone w dniu 11 marca 2010 roku.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze