Nauczyciele » Porady metodyczne » Metodyk radzi
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie: doświadczenia i osiągnięcia

19-02-2010, kategoria Metodyk-RadziZespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie:
doświadczenia i osiągnięcia


    Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 jest największą szkołą samochodową w Warszawie. Wiedzę zdobywa w niej około tysiąca młodych pasjonatów motoryzacji. Młodzież kształci się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Wszyscy z nich zdobywają prawa jazdy jeszcze przed ukończeniem 4-letniego (w przypadku technika samochodowego) lub 3-letniego cyklu nauczania (dla mechanika samochodowego).

    Przedział wiekowy wychowanków to 16-21 lata. Przynajmniej połowa z nich deklaruje, że posiada wielo i jednoślady - czynnie uczestnicząc w ruchu drogowym.

    Ankieta przeprowadzona na początku roku szkolnego oraz materiały zgromadzone do określenia sylwetki "kierowcy naszej samochodówki” potwierdziły potrzebę dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i działań zmierzających przede wszystkim do kształtowania świadomości młodych użytkowników dróg, ich odpowiedzialności za życie własne i drugiego człowieka. Z diagnozy wynika, że co drugi z nich zatrzymany był przez funkcjonariuszy za przekroczenie szybkości, wielu ponad trzykrotnie ukaranych zostało mandatami za nieprzestrzeganie przepisów, 1/3 było sprawcami kolizji drogowych, kilkoro spowodowało wypadki, w których ucierpiały osoby trzecie. Na przestrzeni kilkunastu lat kilkoro naszych wychowanków poniosło śmierć w wypadkach samochodowych.
Od 1995 roku, realizując program wychowawczy szkoły, właśnie ze względu na jej specyfikę, podjęliśmy współpracę z Wydziałem Ruchu Drogowego KSP, która trwa bez przerwy do dzisiaj.

    W naszej szkole odbył się w 1995 r. I Turniej Wiedzy o Motoryzacji i Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, który przez kolejne lata na stałe wpisał się do kalendarza imprez najpierw szkolnych, potem o zasięgu wojewódzkim, a następnie ogólnopolskim.

    Nasze wspólne zaangażowanie się w ten obszar wychowania dla bezpieczeństwa zaowocowało podpisaniem przez naszą placówkę oraz WRD KSP, przy wielkim zaangażowaniu Pana Wojciecha Pasiecznego - w dniu 16 października 2009 roku Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uroczystość miała miejsce w Warszawie, w obecności przedstawicieli Komisji ds. Bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego i Ministerstwa Infrastruktury. Jesteśmy jedyną w Warszawie ponadgimnazjalną placówką oświatową, która została przyjęta w poczet sygnatariuszy Karty.

    Stołeczne media napisały wówczas, że jest to swoistego rodzaju Pakt Warszawskiej Samochodówki ze Stołeczną Drogówką. Dla nas jest to uwieńczeniem CIĘŻKIEJ, KILKUNASTOLETNIEJ PRACY dla słusznej i bardzo ważnej sprawy - poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, niwelowania negatywnych postaw młodych kierowców, dotarcia do ich świadomości - by stołeczne i nie tylko stołeczne drogi były bardziej bezpieczne.

    Program rozpisany jest na 3 lata, a jego treść sformułowana w zobowiązaniu, które podpisaliśmy.

    2 grudnia 2009 r., na zaproszenie Komisji Europejskiej ds. bezpieczeństwa, uczestniczyłam w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, którego tematem było ograniczenie wypadków ze skutkiem śmiertelnym na europejskich drogach, poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg, infrastruktury drogowej.

    Nasza szkoła nasza została wytypowana do ogólnoeuropejskiej nagrody Excellence in Road Safety za przedstawiony program.

    8 grudnia 2009 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta Inauguracja EK BRD z udziałem przedstawicieli MSWiA, KG Policji, KSP, WRD KSP, władz dzielnicowych, oświatowych, fundacji wspierających poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stołecznych mediów i wielu sygnatariuszy EKBRD, którzy zadeklarowali daleko idącą pomoc przy realizacji naszych zobowiązań.

    Zaproszenie naszej szkoły do udziału w Seminarium dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zorganizowanym przez MSWiA, było dla nas wielkim wyróżnieniem i jednocześnie stanowi poważne wyzwanie, które przy tak zdecydowanej deklaracji wsparcia ze strony władz rządowych z pewnością uda nam się zrealizować i w przyszłości zakończy się naszym wspólnym sukcesem. Będziemy mogli wtedy powiedzieć, że na pewno „Razem jest bezpieczniej”.
Poniżej przedstawiam adresy internetowe, pod którymi zostały zamieszczone, ilustrowane zdjęciami, informacje i relacje z naszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z lat poprzednich oraz aktualnych wydarzeń związanych z realizacją zobowiązań wynikających z naszego przyjęcia w poczet sygnatariuszy EKBR.

Barbara Oleksiewicz


 1. Aktualne prace związane z realizacją projektu ds. Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
  http://www.zssam2.waw.pl/z%20zycia%20szkoly.htm

 2. Opracowana prezentacja Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
  http://www.zssam2.waw.pl/z%20zycia%20szkoly_pliki/Europejska%20Karta%20Bezpiecze%F1stwa%20Ruchu%20Drogowego.ppt

 3. Regulamin konkursu na logo projektu i hasło:
  http://www.zssam2.waw.pl/konkursy/Konkurs%202009.pdf

 4. Przykładowe imprezy szkolne realizowane w ramach programu:
  http://www.zssam2.waw.pl/z%20zycia%20szkoly_pliki/Impreza/index.html
  http://www.zssam2.waw.pl/z%20zycia%20szkoly_pliki/Dzien%20dziecka%202006/index.html
  http://www.zssam2.waw.pl/z%20zycia%20szkoly_pliki/Dzien%20dziecka%202007/index.htmlDodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze