Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - seminarium

19-02-2010, kategoria Aktualności - Porady

W MSWiA odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Instytut Transportu Samochodowego seminarium poświęcone bezpieczeństwu na polskich drogach w 2009 r. oraz planowanym działaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Spotkanie otworzył Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA, uczestniczyli w nim m.in. posłanka Beata Bublewicz, Katarzyna Turska, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady BRD; prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej; nadinsp. Waldemar Jarczewski, zastępca Komendanta Głównego Policji, policjanci, przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, Instytutu Transportu Samochodowego oraz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Alter Ego", Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo", Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fundacja „Kierowca Bezpieczny" oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).


Spotkanie otworzył Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA. Omówił etap prac nad nowym projektem unormowań prawnych wobec uznania za niekonstytucyjną tzw. ustawy fotoradarowej. Przypomniał, iż corocznie z budżetu ponoszone są wydatki w kwocie 30 mld zł na jako koszty wypadków drogowych.


Współorganizatorem i moderatorem spotkania był Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA. W swoim wystąpieniu szeroko omówił udział resortu w takich projektach jak: „Razem bezpieczniej”; Miasteczko Ruchu Drogowego; „Użyj wyobraźni”; „Bezpieczne wakacje”; „Rowerem bezpieczniej do celu” i in. W ramach planów na 2010 rok za istotne uznał kontynuację realizowanych programów (dla przykładu konieczność wdrażania w każdej gminie budowy miasteczek ruchu drogowego, tu przede wszystkim ze środków unijnych). Dyrektor Zalewski podziękował za współpracę innym uczestnikom prowadzonych kampanii.


Wśród gości seminarium posłanka Beata Bublewicz, mówiła o ofiarach wypadków drogowych i tragediach ich rodzin. Bublewicz poinformowała obecnych o inicjatywach poselskich, a przede wszystkim o działaniach na rzecz przyspieszenia procesu legislacyjnego projektu ustawy o kierujących pojazdami.


Katarzyna Turska, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady BRD, podkreśliła, iż skuteczność wszelkich działań w zakresie brd, wynika z faktu, iż są to właśnie działania wspólne. Wspólne z policją, wspólne z Instytutem Transportu Drogowego i wieloma innymi placówkami i organizacjami. Zaawizowała jedno z najbliższych działań pn. „Bezpieczny tył”.


Nadinsp. Waldemar Janczewski, zastępca Komendanta Głównego Policji, omówił zamierzenia na 2010 r., w tym przede wszystkim takie priorytety działań policji jak: otwarcie społeczne; bezpieczeństwo imprez masowych; zabezpieczanie miejsc zdarzeń (w tym także wypadków drogowych); bezpieczeństwo ruchu drogowego (cel – ograniczenie ilości ofiar śmiertelnych na drogach).


Insp. Marek Fidos, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nakreślił obraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówił działania reaktywowanego 15 maja 2008 r. Biura Ruchu Drogowego.


Tomasz Rudnicki, zastępca Dyrektora Generalnego – Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Omówił priorytety działań GDDKiA: inżynieria (upłynnienie ruchu, poprawa infrastruktury, remonty dróg itd.); nadzór nad ruchem drogowym (organizacja punktów informacji drogowej oraz centrum zarządzania ruchem: kamery i fotoradary); komunikacja społeczna i edukacja (współpraca z mediami; kampanie w Internecie, kinach itd.).


Maria Dąbrowska-Loranc, która przedstawiła międzynarodowe i krajowe tematy badawcze podejmowane przez ITS na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. M.in.: DRUID. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, alkoholu i lekarstw; MODULE CLOSE TO; ERIC – projekt wdrożenia programów multimedialnych do szkolenia kierowców itd. Wśród zapowiedzi program Kierowca 50+


Ksiądz Marian Midura, duszpasterz kierowców przypomniał kilka ważnych dat w kalendarzu 2010 roku: 8.5. – 9. pielgrzymka na Jasną Górę w intencji ofiar ruchu drogowego; 8-9.7 – 11. Tydzień Św. Krzysztofa; 25.7 – Dzień Bezpiecznego Kierowcy; 21.11 – Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych.


Bożenna Chlabicz, redaktor naczelna portalu Wychowanie Komunikacyjne zaprosiła do korzystania z zasobów www.wychowaniekomunikacyjne.pl oraz zamieszczania w nim własnych doświadczeń. Zwróciła uwagę na ponadregionalny charakter portalu.


Barbara Oleksiewicz, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, omówiła własne doświadczenia i inicjatywy podejmowane w ramach wychowania komunikacyjnego młodzieży. Z przykrością zwróciła uwagę na brak zainteresowania problematyką ze strony Ministerstwa Edukacji.


Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, nadkom. Janusz Staniszewski, podzielił się z uczestnikami seminarium swoimi obserwacjami co do jakości kursów nauki jazdy, zaapelował o zwrócenie uwagi na kontrole ośrodków szkolenia kierowców (tu szczególnie szkolących kierowców zawodowych) – dotychczas mało skuteczne. Zachęcił do wsparcia pomorskiej inicjatywy „Jeżdżę kulturalnie, czyli jeżdżę bezpiecznie” (www.kulturalnajazda.pl)


Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze