Nauczyciele - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Podstawy prawne
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Rada Ministrów rozpatrzyła projekt o kierujących

18-02-2010, kategoria Aktualności - Podstawy prawne - Porady

Rada Ministrów rozpatrzyła przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy o kierujących pojazdami. Do podniesienia kwalifikacji kierujących pojazdami mają także doprowadzić nowe wymagania wobec instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców. Jeżeli chodzi o instruktorów będą oni musieli corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, co obecnie nie jest wymagane. Teraz ustawa trafi do Sejmu. Rząd liczy, że wejdzie w życie w tym roku.

K o m u n i k a t:

Projekt ustawy o kierujących pojazdami, przedłożony przez ministra infrastruktury. Przez dwa lata osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B, będą poddane szczególnemu nadzorowi. „Młodzi kierowcy”, w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, będą kierowani na kurs reedukacyjny. W wyjątkowych sytuacjach mogą także utracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Projekt ustawy przewiduje, że na kurs reedukacyjny trafią także kierowcy, którzy uzyskają 24 punkty karne. Obecnie muszą oni przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Jeśli w ciągu 5 lat od wydania skierowania na taki kurs ponownie przekroczą maksymalną liczbę punktów, wówczas stracą prawo jazdy. Kierujący pojazdami po alkoholu lub po użyciu podobnie działającego środka będą dodatkowo skierowani na kurs reedukacyjny w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej. Kursy reedukacyjne będą prowadzone przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Do podniesienia kwalifikacji kierujących pojazdami mają także doprowadzić nowe wymagania wobec instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców. Jeżeli chodzi o instruktorów będą oni musieli corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, co obecnie nie jest wymagane. U osób poddawanych badaniu lekarskiemu i psychologicznemu sprawdzane będą przeciwwskazania do wykonywania pracy instruktora, a nie jak dotychczas do kierowania pojazdem. Kandydaci na instruktorów będą szkoleni przez posiadające poświadczenie ośrodki szkolenia kierowców. Znacznie rozszerzono katalog przestępstw eliminujących osobę z ewidencji instruktorów. Istotne novum zawierają wymagania wobec ośrodków szkolenia kierowców (OSK). Cała infrastruktura techniczna ośrodka niezbędna dla szkolenia kierowców kat. A i B powinna być położona na terenie jednego powiatu. Dla innych OSK plac manewrowy może być położny na terenie powiatu sąsiedniego. Na ośrodki nałożono obowiązek składania informacji o osobach uczestniczących w kursie. Oprócz tego będą musiały informować o miejscu i czasie przeprowadzania poszczególnych zajęć wskazanych w programie. Takie rozwiązania ukrócą zjawisko polegające na wystawianiu zaświadczeń osobom, które w ogóle nie uczestniczyły w zajęciach. Nowe wymagania nałożono także na egzaminatorów. Podobnie jak instruktorzy będą musieli zostać poddani badaniom pod kątem przeciwwskazań do wykonywania pracy egzaminatora. Będą musieli także wykazać się odpowiednim doświadczeniem w egzaminowaniu. Kandydat musi uczestniczyć w 20 egzaminach w charakterze obserwatora i przeprowadzić 10 egzaminów pod nadzorem. Nie będą mogli podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i będą mieli ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak osoby pełniące funkcje publiczne. Będą też składać oświadczenie majątkowe. Projekt zawiera przepisy wprowadzające do prawa krajowego rozwiązania unijne dotyczące praw jazdy. Do 2033 r. nastąpi wymiana krajowych praw jazdy na dokumenty wydane zgodnie z nowym wzorem unijnym. Wprowadzony zostanie administracyjny okres ważności tych dokumentów – 15 lat dla praw jazdy kat. AM, A1, A2, A,B1, B, B+E; 5 lat (bądź w zależności od terminu badań lekarskich oraz psychologicznych) dla pozostałych kategorii. Wprowadzona zostanie także nowa kategoria prawa jazdy – AM (motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe), będą je mogły uzyskać osoby od 14 roku życia. Nowe będzie prawo jazdy typu A2, które obejmie prowadzenie motocykli o mocy nie przekraczającej 35 kW). Te rozwiązania powinny poprawić bezpieczeństwo na drogach przez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz przyczynić się do eliminacji oszustw, korupcji i nierzetelnego wykonywania usług w procesie ich szkolenia oraz egzaminowania.

Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze