Pomoce dydaktyczne - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Wstrząsający film - porażające tragedie (kampania "Użyj wyobraźni")

08.11.2009, kategoria Metodyk-Radzi - Wykorzystaj

Wstrząsający film - porażające tragedie (kampania "Użyj wyobraźni")    Tę informację i dołączone do niej załączniki, w tym dwuminutowy, wstrząsający film, szczególnie polecamy Państwa uwadze. Na naszych drogach wciąż jest niezwykle niebezpiecznie. Czy tak musi być?
Ponad 30% wypadków, do których doszło na polskich drogach w 2008 roku to zdarzenia z udziałem pieszych. To do nich, w okresie, kiedy wypadków z ich udziałem jest najwięcej, adresowana jest kolejna odsłona kampanii „Użyj wyobraźni”.

Kampania prewencyjna „Użyj wyobraźni”
    „Użyj wyobraźni” to hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i wzrost świadomości najbardziej zagrożonych użytkowników dróg. Inicjatorem programu jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a jego partnerami największe podmioty zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Grupa PZU.„

    Użyj wyobraźni” to kampania o charakterze prewencyjnym, która zwraca uwagę społeczeństwa na nieodpowiedzialne zachowanie na drodze oraz uświadamia zagrożenia, jakie niosą: nadmierna prędkość, brawura kierowców czy niewłaściwe zachowanie pieszych.

    Jako pierwsza pod hasłem „Użyj wyobraźni”, w kwietniu 2009 roku ruszyła akcja adresowana do motocyklistów, poświęcona ich bezpieczeństwu. Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem miłośników jednośladów, którzy niezwykle emocjonalnie zaangażowali się w społeczną dyskusję wokół problemu.

    W sierpniu br., w trakcie drugiej odsłony kampanii, inicjatorzy i partnerzy programu skierowali swój przekaz do młodych kierowców, zachęcając ich do „używania wyobraźni” podczas kierowania pojazdami oraz unikania niebezpiecznych zachowań na drodze, hasłem: „Samochód to nie zabawka”.

    Wraz z nastaniem jesiennych szarug, które w znacznej mierze zmniejszają widoczność na drodze, podjęty zostaje najważniejszy temat – bezpieczeństwo pieszych. Kampania ma na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że skutki ich nieodpowiedzialnych zachowań, mają istotne konsekwencje i nie dotyczą tylko samych sprawców kolizji oraz wypadków, ale dotykają również innych użytkowników dróg, którzy często stają się niewinnymi ofiarami tych zdarzeń. Dlatego bezpieczeństwo pieszych należy rozpatrywać także z perspektywy kierowcy, który powinien zachować szczególną ostrożność i prędkość, umożliwiającą właściwą reakcję.


Piesi uczestnikami ponad 30% wypadków na drodze
    Jak wynika z danych Policji, w 2008 r. odnotowano 15 024 wypadków z udziałem pieszych (30,6% ogółu), w których zginęły 1 893 osoby (34,8% wszystkich ofiar śmiertelnych), a 14 263 osoby odniosły obrażenia. W wielu przypadkach to sami piesi, swoim niewłaściwym zachowaniem przyczynili się do zaistnienia zdarzenia drogowego. W ubiegłym roku spowodowali oni 6 215 wypadków drogowych, w których zginęły 1 004 osoby, a 5 363 osoby zostały ranne.

    Najwięcej wypadków z udziałem pieszych ma miejsce w okresie jesienno-zimowym (listopad-styczeń). Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza wcześnie zapadający zmrok, gorsza widoczność i wydłużona droga hamowania pojazdów. W takich warunkach kierowca dostrzega pieszego w ostatniej chwili, najczęściej jest za późno na reakcję i uniknięcie potrącenia. Podczas jazdy kierowca widzi osobę poruszającą się po drodze z odległości kilkudziesięciu metrów. Jeśli pieszy założy element odblaskowy, widoczny jest z odległości 120-160 m. Wielu tragediom można by zapobiec, gdyby pieszy miał choćby najmniejszy element odblaskowy. Niewielkim kosztem, który przeznaczymy na odblask, możemy ocalić to, co bezcenne – zdrowie i życie. To bardzo istotne, aby w tym szczególnym okresie również piesi byli świadomi potencjalnego zagrożenia i zadbali o własne bezpieczeństwo. Ciemny ubiór, pozbawiony elementów odblaskowych sprawia, że pieszy idący poboczem jest dla kierowcy praktycznie niewidoczny.

    Najwięcej ofiar śmiertelnych (237 osób) pochłonęły wypadki spowodowane przez pieszych w grupie wiekowej 50-59 lat, jednak najliczniejszą grupę pieszych-sprawców wypadków stanowiły osoby w wieku szkolnym (7-14 lat), które przyczyniły się do 1007 wypadków drogowych.
Wśród głównych przyczyn wypadków spowodowanych przez pieszych należy wymienić:
- nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd (3 564 wypadki, 516 zabitych, 3 140 rannych)
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (762 wypadków, 117 zabitych, 660 rannych)
- stanie na jezdni, osoby leżące na jezdni (nietrzeźwi) (331 wypadków, 165 zabitych, 174 rannych).

    Bez winy nie pozostają również kierowcy. Wprawdzie liczba wypadków na przejściach dla pieszych maleje od 2000 r., jednak potrącenia w tych miejscach nadal są odnotowywane. Miejsce, które z pozoru i założenia powinno gwarantować bezpieczne przekroczenie jezdni, staje się wyzwaniem dla pieszych, gdyż kierujący pojazdami często nie ustępują im pierwszeństwa. W minionym roku na przejściach dla pieszych doszło do 4 278 wypadków, w których 295 osób poniosło śmierć, a prawie 4 300 osób zostało rannych.

    Większość z nas podziwia kulturę kierowców skandynawskich lub zachodnio-europejskich, którzy zatrzymują się, widząc pieszego zbliżającego się do krawędzi jezdni. Jednak, niestety, w naszych realiach piesi przeszkadzają kierowcom, choć są równouprawnionymi użytkownikami dróg.


Kampania „Niewidoczni” – założenia i kreacja
    Kampania „Użyj wyobraźni” skierowana jest tym razem do wszystkich uczestników ruchu, ponieważ w zależności od sytuacji, wszyscy jesteśmy czasami pieszymi. Przy odsłonie poświęconej ”niechronionym uczestnikom ruchu drogowego”, głównym narzędziem, które ma zwrócić uwagę opinii publicznej na problem potrąceń w tej grupie, będzie spot telewizyjny „Niewidoczni”. W filmie, w poszczególnych scenach, pokazane są główne zagrożenia, z którymi spotykamy się na co dzień – jako piesi w mieście lub na poboczu drogi, czy dzieci wracające ze szkoły.

    Niezwykle sugestywne, czasami wręcz szokujące środki wyrazu zastosowane w spocie telewizyjnym mają pobudzić wyobraźnię, zaintrygować, wciągnąć do dyskusji, a w końcu skłonić do refleksji nad własnym zachowaniem na drodze oraz jego nieodwracalnymi skutkami.

    Sercem kampanii, podobnie jak w pierwszym i drugim jej etapie, jest internetowa strona www.uzyjwyobrazni.pl. Jest to narzędzie interaktywne, służące wymianie opinii i informacji między organizatorami akcji i jej odbiorcami.

    Na stronie dostępne są m.in. projekty plakatów i bannery. Niestandardowe, intrygujące, niekiedy kontrowersyjne rozwiązania kreatywne mają za zadanie sprowokować dyskusję o problemie wśród uczestników ruchu.
Inne działania zaplanowane w ramach kampanii to plakaty, prasa, Internet, spot TV.

Policja - wzmożona kontrola kierujących pojazdami
    Równolegle, w czasie, gdy będzie trwała kampania, policjanci ruchu drogowego zintensyfikują działania kontrolne wobec kierujących pojazdami, stwarzających zagrożenie w stosunku do niechronionych uczestników ruchu – pieszych i rowerzystów. Jednocześnie nasilą kontrole wobec nieprawidłowych zachowań samych pieszych. Będą oni propagować zgodne z prawem, kulturalne i bezpieczne zachowania na drodze, wskazując jednocześnie na skutki pozbawionego wyobraźni zachowania, tak kierowców, jak i pieszych.
Wszystkie te działania podporządkowane są jednemu celowi - aby wypadków i ofiar było mniej.
Załączniki:Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze