Pomoce dydaktyczne - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Jak przeprowadzić lekcję z bezpieczeństwa

17.09.2009, kategoria Wykorzystaj

Od nowego roku szkolnego do pierwszej klasy w gimnazjach wchodzi nowy przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa. Tymczasem nauczyciele zdobywają uprawnienia. Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN o zakresie lekcji bezpieczeństwa: Nacisk został przeniesiony na bezpieczeństwo ogólne i przygotowanie na wypadek zagrożeń życia i zdrowia. Nie będzie szkolenia strzeleckiego ani terenoznawstwa, za to więcej informacji z ratownictwa medycznego. Z czasem nowy przedmiot wejdzie także do szkół średnich i zastąpi przysposobienie obronne. W Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa. Zarządza się w nim:
„§ 1. 1. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa obejmujących prowadzenie ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów obowiązuje podział na grupy.
2. Oddziały liczące nie więcej niż 30 uczniów mogą być dzielone na grupy podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 1, za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W szkole specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązuje podział na grupy, z tym że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 uczniów.
§ 2. W czasie ferii letnich dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą klasę zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum, mogą być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na zasadach określonych w przepisach w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.”

    Od nowego roku szkolnego do pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej wchodzi nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa. W kolejnych latach będzie on obowiązywał w wyższych klasach gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, zastępując dotychczas nauczany w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiot - przysposobienie obronne. Umożliwia to podpisane przez ministrów: edukacji narodowej, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.
    Przysposobienie obronne było dotychczas nauczane tylko w szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa obejmie również młodzież gimnazjalną. Kierunek kształcenia przeniesiony został ze zdecydowanie proobronnego na bezpieczeństwo ogólne i przygotowanie na wypadek zagrożeń życia i zdrowia. Edukacja dla bezpieczeństwa nie zawiera również tematyki szkolenia strzeleckiego oraz terenoznawstwa. Ponadto zakres tematyczny edukacji dla bezpieczeństwa w znacznie szerszym stopniu odnosi się do zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego i zachowania w sytuacjach kryzysowych.
    Kwalifikacje wymagane dotychczas od nauczycieli przysposobienia obronnego będą wystarczające do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. Ponieważ zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa będą realizowane w tym samym wymiarze jak dotychczas przysposobienie obronne w szkołach ponadgimnazjalnych, nie wzrośnie zapotrzebowanie na nauczycieli tej specjalności. Inaczej rozłożą się jedynie możliwości zatrudnienia, zmniejszy się bowiem liczba godzin z tego zakresu w szkołach ponadgimnazjalnych, a wzrośnie - w gimnazjach.


Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze