Nauczyciele » Porady metodyczne » Konspekty zajęć
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

KOLOROWE ZNAKI.
Scenariusz zajęć wychowania komunikacyjnego w klasie II

26-03-2008, kategoria Konspekty-Zajęć

mgr Małgorzata Wiśniewska

KOLOROWE ZNAKI.
Scenariusz zajęć wychowania komunikacyjnego w klasie IIOśrodek tematyczny : Technika w moim życiu .

Cele ogólne :

 • doskonalenie wielozdaniowej wypowiedzi w związku z utworem literackim oraz treścią ilustracji
 • rozwijanie umiejętności redagowania (ustnie) opowiadania na podstawie ilustracji dźwiękowej pt, „ Wypadek”
 • pogłębianie rozumienia dzielenia jako podziału na równe części
 • nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
 • kształtowanie wyobrażni przestrzennej

Cele szczegółowe:

Uczeń:
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa na drogach
 • rozpoznaje rodzaje i znaczenie znaków drogowych
 • aktywnie współpracuje z kolegami podczas zajęć grupowych
 • buduje zdania , opisując znaki drogowe
 • czyta tekst po cichu , ze zrozumieniem , uzupełnia odpowiedzi na pytania
 • sprawdza siebie
 • rozwiązuje zadania tekstowe
 • odtwarza na konkretach i na rysunkach sytuacje zadaniowe

Zapis w dzienniku :

Wielozdaniowe wypowiedzi w związku z treścią utworu „ Kolorowe znaki „ K. Wiśniewskiego oraz ilustracji. Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy związane z ruchem drogowym .Dzielenie jako podział na równe części . Wykonanie makiety bezpiecznego skrzyżowania.

Cele operacyjne
Warunki pobudzające do aktywności
Zadania dla uczniów
Czynności uczniów
Obszary aktywnośc
1.
2.
3.
4.
5.
Uporządkuje wyniki rosnąco
Modele znaków drogowych z zapisanymi działaniami.-karta nr 1.
Obliczenie działań znajdujących się na znakach drogowych. Odczytanie hasła.
Rozwiązują indywidualnie. Wyniki parzyste malują na czerwono, a nieparzyste na niebiesko. Porządkują wyniki rosnąco.
matematyczna
Wysłucha ilustracji dźwiękowej pt. „Wypadek”.
Kaseta z ilustracją dźwiękową „Wypadek”
Posłuchaj opowieści dźwiękowej i opowiedz dowolną sytuację.
Uważnie słuchają opowieści i redagują ustnie opowiadanie na podany temat , wykorzystując podane słownictwo - załącznik nr 1 .
polonistyczna
Piosenka pt. „Będę kierowcą” - załącznik nr 2 .
Ruchowe inscenizowanie piosenki pt. „Będę kierowcą „.
Śpiewają piosenkę .Uczestniczą w zabawie ruchowej naśladując różne pojazdy.
ruchowa
Wyszuka fragmenty opisujące znaki drogowe.
Wiersz- załącznik nr 3.
Wskazanie fragmentów opisujących znaki drogowe.
Czytają wiersz po cichu .Wypowiadają się nt. jego treści i zaznaczają fragmenty opisujące wygląd poszczególnych rodzajów znaków.
polonistyczna komunikacyjna
Uzupełni zdania opisujące znaki.
Tekst z lukami- karta nr 2
Uzupełnienie zdań wyrazami , które w pełni ukażą wizerunek znaków drogowych.
Indywidualnie kończą rozpoczęte zdania i zapisują je na kolorowych kartkach, które umieszczają na tablicy przy właściwym znaku drogowym.
polonistyczna komunikacyjna
Rozwiąże treść zadania tekstowego.
Zadanie tekstowe – karta nr 3.
Wykona rysunek schematyczny i zapisze rozwiązanie zadania tekstowego.
Samodzielnie czytają treść zadania , wykonują pomocniczy rysunek i zapisują właściwe działanie.
polonistyczna matematyczna
Zaznaczy zdania będące przykładem prawidłowych zachowań.
Karta nr 4.
Oznaczenie prawidłowych zachowań w sytuacjach przedstawionych na karcie pracy.
Cicho czytają zdania i samodzielnie zaznaczają zdania ,są przykładem prawidłowych zachowań w ruchu ulicznym. Sprawdzają poprawność wyboru zdań.
komunikacyjna
Korzystając z zebranych materiałów zbuduje bezpieczne skrzyżowanie.
Materiały - pudełka, brystol, kolorowy papier ,klej, bibuła, nożyczki.
Wykonanie makiety bezpiecznego skrzyżowania z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów.
Planują zadania i rozdzielają je pomiędzy członków grupy .Wykonują poszczególne elementy makiety. Łączą elementy w całość. Wypowiadają się nt. efektów pracy.
plastyczna techniczna
Prawidłowo zachowa się w symulowanych sytuacjach.
Makieta bezpiecznego skrzyżowania wykonana przez uczniów.
Symulowanie ruchu ulicznego.
Symulują różne zachowania przechodniów i pojazdów . Oceniają poprawność zachowań w przedstawionych sytuacjach.
komunikacyjna


Karta pracy nr 1

Zadania

Załącznik nr 1

Wyrazy pomocnicze do redagowania opowiadania:

czerwone światło, pośpiech ,rower, samochód, hamulec,
upadek, sygnał karetki pogotowia


Załącznik nr 2

Tekst piosenki pt. „ Będę kierowcą „

„ Będę kierowcą „

1.
Pędzą auta coraz prędzej
Co za pech
Żółte światło , pas na jezdni,
teraz skręt.

Ref.
Bardzo trudno być kierowcą,
Lecz ja mówię wszystkim chłopcom,
Muszą kiedyś być.

2.
Szara jezdnia , na tej jezdni
Aut jest sto.
Zmiana świateł , znów czerwone ,
a więc stop.

Ref.
Bardzo trudno być....

3.
Różne światła , różne znaki
Trzeba znać.
Muszę wiedzieć kiedy jechać,
kiedy stać.

Ref.
Bardzo trudno być.......


Załącznik nr 3


Wiersz pt. „Kolorowe znaki"

Tatusiu , powiedz czemu na drogach
po obu stronach są ustawione
te dziwne znaki w różnych kolorach
żółte , niebieskie, białe, czerwone?

Widzisz , mój synku- słyszysz odpowiedź-
znaki dla ciebie tak zagadkowe
wszyscy kierowcy znają na pamięć,
bo to są właśnie ZNAKI DROGOWE.

Ich kształt i barwa oraz rysunek
namalowany na znaku tarczy
na wszystkich drogach całego świata
zawsze i wszędzie to samo znaczy.

Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym
z rysunkiem czarnym jak pióra kawcze
mówią : „ Uważaj na mój rysunek !"
bo są to ZNAKI OSTRZEGAWCZE.

A prostokąty oraz kwadraty,
te z tłem niebieskim ,stojące z gracją
INFORMACYJNE są to ZNAKI,
bo zawsze służą informacją.

Wiesz już dlaczego duzi i mali
znaki drogowe widują co dzień?
Żeby bezpiecznie z dróg korzystali:
każdy kierowca i każdy przechodzień .

Te duże koła z brzegiem czerwonym ,
które z daleka widać od razu,
„Nie wolno!” – krzyczą głosem donośnym,
bo to są właśnie ZNAKI ZAKAZU.

Mniejsze zaś koła z niebieską twarzą
i białą strzałką jak ptasi pazur ,
mówią stanowczą : „ Jedź, jak ci każę !”
Dlatego są to ZNAKI NAKAZU .


        K. Wiśniewski
Karta pracy nr 2

Tarcza znaków ostrzegawczych ma kształt ..............
Jest koloru..............i ma ..............................................
Tarcza znaków nakazu ma kształt ...........Jest koloru.......
Tarcza znaków zakazu ma kształt ...........Jest koloru......
i ma .........
Tarcz znaków informacyjnych ma kształt........Jest koloru........


Karta pracy nr 3

Zadanie tekstowe:

Dzieci wykonały z tektury 18 znaków drogowych . Ustawiły je na trzech makietach, na każdej po tyle samo .Ile znaków drogowych jest na każdej makiecie?


Karta pracy nr 4

Oznacz prawidłowość następujących zdań ( T- tak, N- nie).

T N Jezdnię można przekraczać w dowolnym miejscu.
T N Na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma pieszy.
T N Można pokonać skrzyżowanie na skos.
T N Można wtargnąć na jezdnię zza autobusu.
T N Po ulicy można jeżdzić na rowerze tylko z ważną kartą rowerową.
T N Gdy zgubisz się w mieście musisz poprosić dorosłego o pomoc.
T N Nie można bawić się na jezdniach i w ich pobliżu.
T N Żółte światło zezwala pieszym na przejście przez jezdnię.
T N Ilość wypadków na drodze zależy od panujących warunków atmosferycznychDodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze