Rodzice - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Rodzice » Obejrzyj z dzieckiem
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Pozory mylą, dowód nie

04-07-2009, kategoria Aktualności - Porady - Obejrzyj z dzieckiem

Pozory mylą, dowód nie

    Trwa kolejna ogólnopolska kampania edukacyjna Komendy Głównej Policji i Związku Browary Polskie. Tegoroczna jej edycja odbywa się pod hasłem "Pozory mylą, dowód nie", a jej celem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości. Wsparciem dla prowadzonych działań jest symbol "Alkohol. Tylko dla pełnoletnich", który pojawił się w spotach reklamowych piwa produkowanego w Polsce przez browary zrzeszone w Związku.


Chcesz pobrać? - KLIKNIJ -Chcesz pobrać? - KLIKNIJ -    Podczas kampanii "Pozory mylą, dowód nie" do sklepów w całej Polsce trafiają pakiety edukacyjno-informacyjne. W zestawie znajdą się ulotki, plakaty oraz naklejki, przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Materiały mają również zwrócić uwagę na potrzebę sprawdzania przez sprzedawcę daty urodzenia w dokumencie tożsamości młodo wyglądających klientów. W dotarciu do sprzedawców pomogą funkcjonariusze Policji, którzy oprócz przekazywania im materiałów, będą informować o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i sposobach, jak uniknąć łamania prawa.


Chcesz pobrać? - KLIKNIJ -Chcesz pobrać? - KLIKNIJ -Chcesz pobrać? - KLIKNIJ -Chcesz pobrać? - KLIKNIJ -Tylko jedno piwo…
    "Sprzedaż alkoholu niepełnoletnim to problem dostrzegany przez większość społeczeństwa. Jednocześnie osoby poniżej 18. roku życia mają stosunkowo łatwy dostęp do alkoholu. Po części przez przyzwolenie społeczne dla sprzedaży tak zwanego "jednego piwa", a po części dlatego, że nastolatki umiejętnie ukrywają swój prawdziwy wiek - mówi Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. - W tym roku wspólnie z Komendą Główną Policji w działaniach kampanii będziemy zwracać uwagę na te dwa aspekty problemu związane ze sprzedażą alkoholu niepełnoletnim" - dodaje.

    "Spożywanie alkoholu przez osoby do 18. roku życia to dla Policji problem ważny, gdyż jest to jeden z przejawów demoralizacji nieletnich. Alkohol to także powszechnie znany czynnik kryminogenny oraz wyzwalający agresję. Kampania jest więc okazją do zintensyfikowania działań edukacyjnych, które policjanci wykonują na co dzień. Mam nadzieję, że sojusznikami Policji w tej edukacji będą dorośli świadkowie prób sprzedaży alkoholu małoletnim, bo od ich reakcji także zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka" - mówi podinsp. Marek Walczak, zastępca dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

    Nie bez przyczyny 18. rok życia jest granicą dorosłości. Człowiek dorosły odpowiada za swoje czyny, kontroluje emocje i zachowania. Za czyny niepełnoletnich odpowiedzialni są dorośli, między innymi sprzedawcy, którzy sprzedają nawet jedno piwo. Organizm młodego człowieka reaguje na alkohol inaczej niż organizm dorosłego, więc jedno piwo sprzedane niepełnoletniemu może być przyczyną wielu nieszczęść.

    W 2008 roku w ramach działań profilaktycznych policjanci w całej Polsce ujawnili ponad 24 tys. małoletnich pod wpływem alkoholu. Policja doprowadziła do pomieszczeń policyjnych prawie 800 osób, które nie ukończyły 18. roku życia, a były pod wpływem alkoholu, z tego 70 to dziewczęta. Do izb wytrzeźwień z kolei doprowadzonych zostało prawie 2400 nieletnich, w tym 260 dziewcząt. Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2008 roku ponad 3300 nieletnich sprawców popełniło czyny karalne pod wpływem alkoholu (w tym m.in. zabójstwa, rozboje, bójki, pobicia, kradzieże), co stanowi ponad 17 proc. sprawców przebadanych na obecność alkoholu w organizmie.

    Wśród nieletnich sprawców zabójstw 42 proc. wśród poddanych badaniu na zawartość alkoholu w organizmie stanowili nietrzeźwi. Analogicznie wśród nieletnich sprawców bójek i pobić 14 proc. przebadanych okazało się być w stanie nietrzeźwości, 9 proc. wśród sprawców uszkodzeń ciała, 8 proc. wśród sprawców kradzieży cudzej rzeczy, 17 proc. wśród sprawców rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych i 31 proc. wśród sprawców czynów przeciwko funkcjonariuszom publicznym.


Chcesz pobrać? - KLIKNIJ -


Dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości
    Na pierwszy rzut oka wygląd niepełnoletniego może mylić. Żeby kupić alkohol nastolatki stosują różne sztuczki: poważny ubiór, pomoc doroślej wyglądającego kolegi. Dlatego poprzez działania kampanii "Pozory mylą, dowód nie" organizatorzy chcą przypomnieć sprzedawcom, jak uniknąć problemów i utraty licencji. Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie przestrzegają również, by dokładnie sprawdzać datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego.

    Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w 2008 roku stwierdzono ponad 2100 przestępstw z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego ponad 1000 dotyczyło złamania zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim. W ramach działań kontrolnych, mających na celu sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, policjanci sporządzili 343 wnioski do organów gminy o odebranie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego prawie 60 proc. z nich w związku z ujawnieniem sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych małoletnim.

Odpowiedzialność dalej niż obowiązek
    Od lipca przemysł piwowarski sukcesywnie wprowadza w spotach reklamowych, emitowanych w telewizji oraz w kinach, informację "Alkohol. Tylko dla pełnoletnich". Ten sam przekaz pojawił się również na materiałach kampanii "Pozory mylą, dowód nie". Wprowadzenie symbolu "Alkohol. Tylko dla pełnoletnich" to wspólna inicjatywa browarów zrzeszonych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie. Browary te podpisały "Porozumienie" regulujące zasady stosowania symbolu "Alkohol. Tylko dla pełnoletnich" w spotach telewizyjnych i kinowych. Udostępnienie powierzchni reklamowych to konsekwentne realizowanie przez przemysł piwowarski długofalowej polityki edukowania konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji piwa, a w tym szczególnym przypadku - na temat nie sprzedawania alkoholu niepełnoletnim

    Wprowadzenie symbolu "Alkohol. Tylko dla pełnoletnich" wpisuje się również w strategię samoregulacji branży w obszarze reklamy.


Do Pobrania Prezentacja: "Pozory mylą, dowód nie" - 2,42 MB -
Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze