Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Kampania społeczna „Rowerem bezpiecznie do celu”

27-05-2009, kategoria Aktualności - Porady

Kampania społeczna "Rowerem bezpiecznie do celu"

    Każdego roku około 6 tys. rowerzystów ulega wypadkom drogowym. Na skutek tych zdarzeń ponad 500 z nich ponosi śmierć, a ponad 5 tys. odnosi obrażenia ciała. W tej grupie są osoby w różnym wieku, także dzieci, które po skończeniu 10 roku życia i uzyskaniu karty rowerowej, mogą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych.

    Statystyki z ostatnich lat wskazują, że kierujący rowerami najczęściej powodowali wypadki w miesiącach maj-wrzesień. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w tym czasie znacząco wzrasta liczba rowerzystów na drogach. W 2008 roku najczęściej dochodziło do wypadków z ich udziałem w czerwcu.

    Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym zagrożeniom dotyczącym tej kategorii uczestników ruchu drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Policji i Krajowa Rada BRD podjęły decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej oraz zmasowanych działań policyjnych "Rowerem bezpiecznie do celu". Celem kampanii jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów, w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

    Biorąc pod uwagę nasilenie w okresie wiosenno-letnim negatywnych zjawisk związanych z pojawieniem się na drogach rowerzystów, przeprowadzenie kampanii zaplanowano od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Oddziaływanie edukacyjne kampanii powinno przyczynić się do podniesienia świadomości rowerzystów na temat zagrożeń, z którymi spotkają się na drogach oraz wyrobienia nawyku poszanowania przepisów prawa o ruchu drogowym. Za priorytet uznaliśmy zwrócenie uwagi rowerzystom na fakt, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

    Kampania będzie miała charakter wielokierunkowy, co zapewni dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Założenia edukacyjne kampanii zostaną urzeczywistnione poprzez podjęcie następujących inicjatyw:

- wystąpienie z propozycją skierowaną do szkół, aby policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w zajęciach wychowania komunikacyjnego, w czasie których omówią najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów (Biuro Ruchu Drogowego opracowało prezentację omawiającą podstawowe przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów, którą policjanci wykorzystają w czasie zajęć z dziećmi)

- w przypadku ujawnienia w czasie kontroli drogowej ucznia, który w ogóle nie ma uprawnień do kierowania rowerem, policjanci pisemnie poinformują o tym fakcie dyrektora szkoły i zaproponują przeprowadzenie przez wytypowanego policjanta egzaminu na kartę rowerową

- nawiązanie współpracy z harcerzami w celu przygotowania ich do prowadzenia zajęć z młodszymi dziećmi i wspomagania policjantów rd w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na drogach

- wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dzieci klas 4-6 szkół podstawowych oraz do wszystkich chętnych gimnazjalistów; impreza ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli realizujących zajęcia z wychowania komunikacyjnego - do rozgrywek turniejowych przystępuje bardzo dużo szkół zlokalizowanych w niewielkich miejscowościach, czyli tam, gdzie dzieci częściej niż w dużych miastach odbywają długą drogę do szkoły bez opieki dorosłych

- 31 maja br. na Polu Mokotowskim w Warszawie, w ramach Pikniku Rodzinnego - ogólnopolska inauguracja kampanii "Rowerem bezpiecznie do celu", z udziałem kierownictwa resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji (miasteczko ruchu drogowego obsługiwane przez policjantów, możliwość sprawdzenia wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym i zdania egzaminu na kartę rowerową, atrakcyjne nagrody, a wśród nich zestawy oświetleniowe stanowiące obowiązkowe wyposażenie rowerów, elementy odblaskowe dla zwycięzców konkursów)

    W czasie kampanii szczególna uwaga zostanie zwrócona na obowiązkowe wyposażenie roweru, w tym przede wszystkim oświetlenie. Przepisy wymagają, aby rower był wyposażony w lampę ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczoną z przodu oraz lampę ze światłem czerwonym umieszczoną z tyłu (może być światło migające). Światła te rowerzysta obowiązany jest używać od zmierzchu do świtu. Mając na względzie fakt, że bezpieczeństwo rowerzystów jest w dużej mierze uzależnione od tego, czy są widoczni dla innych uczestników ruchu, założeniem kampanii będzie promowanie idei, aby każdy rower został wyposażony w tylną "migającą lampkę". Policjanci będą namawiać do stosowania tego elementu bezpieczeństwa także w dzień, podobnie jak w przypadku stosowania świateł w samochodach.

    Na terenie każdego województwa, Policja przeprowadzi działania pn. "Rowerem bezpiecznie do celu", które będą miedzy innymi polegały na:

- nasileniu kontroli kierujących pojazdami silnikowymi, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w stosunku do rowerzystów

- egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez osoby kierujące rowerami, zwróceniu szczególnej uwagi na stan techniczny pojazdów i ich obowiązkowe wyposażenie

- nasileniu kontroli drogowych w zakresie posiadania karty rowerowej przez dzieci i młodzież, jak również obowiązku zapewnienia opieki dzieciom poniżej 10. roku życia, które na rowerze korzystają z drogi publicznej.

    Aby nadać tym działaniom ogólnopolski wymiar, każda z komend wojewódzkich Policji zorganizuje lub wesprze imprezę, np. festyn czy piknik, na której będzie promować ideę kampanii "Rowerem bezpiecznie do celu" i przeprowadzi jej uroczystą inaugurację na szczeblu wojewódzkim.

    Tak szeroko zakrojona kampania, prowadzona przy wsparciu mediów, ma podnieść świadomość kierujących wszystkimi typami pojazdów, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Jednocześnie ma kształtować postawę samych rowerzystów, wskazując na ich prawa, ale i obowiązki. Wymiar edukacyjny i prewencyjny kampanii ma wskazywać na zaangażowanie resortu w krzewienie idei bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko poprzez prowadzenie działań represyjnych, ale także przedsięwzięć wspierających społeczeństwo w "bezpiecznym dotarciu do celu".Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze