Nauczyciele » Porady metodyczne » Konspekty zajęć
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

BADANIE NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO - RUCHU POJAZDÓW I PIESZYCH NA PRZEJŚCIU...

25-03-2008, kategoria Konspekty-Zajęć

Urszula Grobelska, Szkoła Podstawowa Nr 4, Inowrocław

BADANIE NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO - RUCHU POJAZDÓW I PIESZYCH NA PRZEJŚCIU - sporządzenie fiszki poszukującej . Klasa IV

    Z zebranych obserwacji uczniowie stwierdzili, że na 127 pieszych tylko 56 prawidłowo przekraczało jezdnię, pozostali tzn. 71 robili wykroczenia ( wtargnięcie na pasy, przebieganie, skracanie drogi).
    Z badania natężenia ruchu pojazdów wynikło, że przez 25 minut obserwacji jechało aż 184 samochodów do i z centrum miasta.
    Na omówienie zebranych obserwacji uczniowie zaprosili funkcjonariusza Policji, który omówił przeprowadzone fiszki i przybliżył uczniom problem bezpieczeństwa i bezpiecznego poruszania się po drogach.
    Podsumowaniem lekcji było wykonanie przez dzieci plakatu na temat bezpiecznego zachowania się na drodze.

Załączniki:

 1. Scenariusz lekcji
 2. Fiszka – Piesi na przejściu
 3. Fiszka – Ruch pojazdów


SCENARIUSZ LEKCJI TECHNIKI
 1. KLASA: IV
 2. CZAS TRWANIA: 1 godz.
 3. TEMAT: Badanie natężenia ruchu drogowego – FISZKA
 4. CELE:
  DYDAKTYCZNE:
     - uczeń potrafi wyjaśnić zasady poruszania się pieszych w ruchu drogowym
     - uczeń potrafi ocenić sytuację na drodze i podjąć właściwą decyzję
  WYCHOWAWCZE:
     - wdrażanie uczniów do bezpiecznego poruszania się po drogach w charakterze pieszego i pasażera
     - dyscyplina uczniów podczas przeprowadzania obserwacji- fiszki

 5. METODY NAUCZANIA: symulacyjna
 6. TYP LEKCJI: problemowa
 7. FORMA PRACY: ZESPOŁOWA
 8. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
     - fiszka poszukująca- piesi na przejściu
     - fiszka poszukująca- ruch pojazdów


PRZEBIEG LEKCJI
 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
     - sprawdzenie obecności
 2. RZYGOTOWANIE I UKIERUNKOWANIE PRACY UCZNIÓW
     - podanie tematu lekcji
     - nawiązanie do tematu poprzez zwrócenie uwagi na potrzebę znajomości natężenia ruchu drogowego oraz bezpiecznego przechodzenia przez pasy
     - podzielenie klasy na dwie grupy ( jedna grupa bada wykroczenia pieszych podczas przechodzenia przez ulicę, druga bada ruch pojazdów w kierunku do i z centrum miasta)
     - wybór sekretarza i lidera w poszczególnych grupach
 3. CZĘŚĆ GŁÓWNA LEKCJI
     - wyjście wraz z uczniami na badanie natężenia ruchu drogowego
     - pierwsza grupa bada przechodzenie ludzi przez przejście dla pieszych, notując wyniki obserwacji ( prawidłowe przejście pieszych, wtargnięcie na pasy, skracanie drogi, przebieganie)
     - druga grupa w tym samym czasie bada ruch pojazdów w drodze do i z centrum miasta ( samochody osobowe, samochody ciężarowe, jednoślady, autobusy )
     - po zakończeniu obserwacji ( 20 minut) powrót z uczniami do szkoły
 4. PODSUMOWANIE
     - analizowanie wraz z uczniami wyników obserwacji

UWAGA! Na podsumowanie zebranych obserwacji można zaprosić policjanta, który przybliżyłby uczniom problem bezpieczeństwa i bezpiecznego poruszania się po drogach.Fiszka poszukująca
Badanie natężenia ruchu drogowego - Ruch pojazdów


.................................................... Czas trwania obserwacji od godz. ......... do godz……….
Miejsce , data obserwacji

....................................................................................................................................
Kto obserwował
ZadaniaFiszka poszukująca
Badanie natężenia ruchu drogowego - Piesi na przejściu


......................................................Czas trwania obserwacji od godz. ......... do godz………
Miejsce , data obserwacji

....................................................................................................................................
Kto obserwował
Zadania


Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze