Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Doświadczenia » Wydarzenia
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Powiat radomski: Przedszkolak zna przepisy ruchu drogowego i czuje się bezpieczny na drodze.

06-05-2009, kategoria Aktualności - Wydarzenia - Nasza Szkoła

Magdalena Chałubińska-Przybysz
Nauczycielka Przedszkola Samorządowego
w Zakrzewie

Powiat radomski: Przedszkolak zna przepisy ruchu drogowego i czuje się bezpieczny na drodze


    Dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną, zaczynają również proces pełnego uczestnictwa w ruchu drogowym. W wyniku codziennej obserwacji, rozmów i zajęć prowadzonych z dziećmi i ich rodzicami można wywnioskować, iż dzieci, nawet już te 6-letnie, nie są przygotowane do roli uczestników ruchu drogowego. Dzieci nie mają… przyzwyczajeń, które z czasem mogłyby przekształcić się w nawyki i uchronić je przed nieprawidłowym uczestnictwem w ruchu drogowym.

    Dlatego już w 2002 r. dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie, Barbara Ślusarczyk, opracowała program innowacyjny: ,,Przygotowanie dzieci 6-letnich do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym", w którym podjęła zagadnienia związane z przygotowaniem naszych wychowanków do przyszłego, samodzielnego udziału w ruchu drogowym, kształtowania u dzieci nawyków o charakterze komunikacyjno-drogowym, uczulenia rodziców na potrzebę takiej edukacji.

    Program polega na rozszerzeniu treści z wychowania komunikacyjnego, organizowaniu częstych spotkań z policjantami, którzy przekonują dzieci do konieczności noszenia odblasków w drodze do szkoły, organizują konkursy i quizy z wiedzy komunikacyjnej, rozpowszechniają materiały edukacyjne, które przypominają dzieciom poznane treści, prowadzeniu pedagogizacji rodziców (zorganizowanie ,,kącika dla rodziców", prowadzenie zajęć otwartych z tematyki komunikacyjnej, organizowanie wspólnych wycieczek w pobliże tras komunikacyjnych, organizowanie spotkań informacyjnych z psychologiem czy policjantem).

    Nasze przedszkole bierze udział w konkursach o tematyce komunikacyjnej oraz innych tego typu przedsięwzięciach i projektach. Dlatego też w listopadzie 2007 r. przystąpiliśmy do konkursu inicjatyw "ORLEN - Bezpieczne drogi" - długofalowego programu na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, organizowanego przez PKN ORLEN S.A. wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca "Kierowca Bezpieczny". Zgłosiliśmy realizowany od lat nasz program innowacyjny, który poprawia jakość edukacji w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci 6-letnich. Zgłoszenie powtórzyliśmy w roku 2008.

    Efektem naszych działań z zakresu wychowania komunikacyjnego najmłodszych w 2009 r. było zorganizowanie 22 kwietnia 2009 r. powiatowego konkursu ,,Przedszkolak zna przepisy ruchu drogowego i czuje się bezpieczny na drodze". Współorganizatorem konkursu był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

    Cel konkursu to popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. Wiedza taka pomoże dzieciom w nabyciu przyzwyczajeń, które z czasem przekształcą się w nawyki i uchronią je przed niewłaściwym zachowaniem na drodze. W konkursie wzięło udział osiem sześcioosobowych zespołów. Reprezentowały one:
Publiczne Przedszkole nr 10 im. Jana Brzechwy z Radomia, Publiczne Przedszkole nr 14 z Radomia, Publiczne Przedszkole nr 19 z Radomia, Publiczne Przedszkole z Przytyka, Publiczne Przedszkole z Jedlińska, Przedszkole Samorządowe z Zakrzewa.

    Dzieci miały możliwość wykazania się w ośmiu konkurencjach, które obejmowały:
znajomość znaków drogowych, telefonów alarmowych, sygnalizacji świetlnej, kierowania ruchem drogowym, bezpieczne poruszanie się po drodze.

    Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem aspiranta Andrzeja Lewickiego z Wydziału Ruchu Drogowego Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz Marcina Dąbrowskiego, kierownika Biura Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

    Konkursowi towarzyszyły duże emocje. Dzieci żywo reagowały na kolejne pytania i doskonale radziły sobie z wykonywaniem zadań. Mimo, iż poziom wiedzy był wyrównany, nieznaczna różnica punktów zadecydowała o ostatecznej kolejności. I tak:

- I miejsce zajęło Przedszkole Publiczne nr 19
- II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 14, grupa Plastusie
- III miejsce ex aequo - Przedszkole Samorządowe z Zakrzewa, grupa Gumisie i Przedszkole Publiczne z Jedlińska.

Pozostałe przedszkola otrzymały wyróżnienia.

    Wszystkie dzieci zostały obdarowane wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez obie instytucje współorganizujące konkurs. Wręczył je Mirosław Szadkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

    Po zmaganiach konkursowych zawodnicy obejrzeli przedstawienie pt. ,,Znaki drogowe", przygotowane przez grupę Gumisie z Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie, pod opieką Katarzyny Kality i Magdaleny Przybysz, wzmocniły siły podczas słodkiego poczęstunku i integrowały się, wspólnie się bawiąc.

    Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Nauczyciele w przedszkolach chętnie podejmują tematykę wychowania komunikacyjnego na zajęciach, dlatego wyniki konkursu powiatowego były imponujące.


Przedszkolaki bardzo poważnie traktowały udział w konkursie.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze