Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

"10 lat Mazowieckiej Drogówki" - konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego

06-04-2009, kategoria Aktualności

"10 lat Mazowieckiej Drogówki" - konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego


"Mazowiecka drogówka", czyli Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ma już 10 lat. Dla uczczenia tej rocznicy ogłoszony został konkurs plastyczny, którego regulamin publikujemy, zachęcając Państwa, Nauczycieli, do przeprowadzenia go w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego, jako Patron Medialny Konkursu, będzie informował na bieżąco o jego przebiegu i ostatecznych wynikach.


REGULAMIN
MAZOWIECKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"10 lat Mazowieckiej Drogówki"

    Rok 2009 jest rokiem, w którym będziemy celebrować 90. rocznicę powstania Policji, powołanej do życia ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej. W bieżącym roku obchodzimy również 10. rocznicę powołania Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i funkcjonującego w jej strukturach Wydziału Ruchu Drogowego, będącego następstwem reformy terytorialnej naszego kraju.

    10. rocznica to dobry czas na refleksję i dokonanie podsumowania tego, co przez te minione lata w sprawach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (BRD) udało się osiągnąć na terenie naszego województwa, rozważając jednocześnie, jaki wpływ na to miała Mazowiecka Drogówka. Jest to także doskonała okazja do wyznaczenia priorytetów na nadchodzące lata.

    W związku z jubileuszem Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego pod nazwą "10 lat Mazowieckiej Drogówki".

    Konkurs ma charakter okolicznościowy i zależy nam na zachęceniu młodzieży do artystycznego wyrażenia własnych obserwacji na temat służby policjantów ruchu drogowego i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na naszych drogach.

    I. CELE KONKURSU

Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego poprzez nakłonienie młodzieży do refleksji nad:

 • kulturą jazdy

 • przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego przez kierujących i pieszych.

Pogłębianie społecznej dezaprobaty dla zachowań ryzykownych i agresywnych na drodze, takich jak:

 • nadmierna prędkość jazdy

 • przejeżdżanie/przechodzenie na czerwonym świetle

 • nie stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych.


    II. ORGANIZATORZY KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

 2. Współorganizatorami Konkursu są Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ostrołęce i w Ciechanowie.

 3. Patronat honorowy nad Konkursem objął Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

 4. Patronat medialny: TVP Info - Redakcja Kuriera Mazowieckiego, Radio Plus, Echo Dnia, Policyjny Głos Mazowsza, Portal edukacyjny wychowania komunikacyjnego: www.wychowaniekomunikacyjne.org

 5. Biuro Organizacyjne Konkursu mieści się w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59
  26-600 Radom
  tel. (0…48) 345-25-05
  fax. (0…48) 345-28-73
  www.kwp.radom.pl - zakładka: RUCH DROGOWY


    III. ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Prace konkursowe powinny być wykonane na kartonie w formacie A3 - technika malarska lub rysunkowa.

 2. W konkursie udział biorą uczniowie mazowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 3. Konkurs ma charakter indywidualny.

 4. Prace należy nadsyłać na adres Biura Organizacyjnego Konkursu za pośrednictwem dyrekcji szkoły, której uczniem jest uczestnik konkursu.

 5. Dyrektorzy szkół, których uczniowie przystąpią do Konkursu mogą przeprowadzić wstępną selekcję prac przed przesłaniem ich do Biura Organizacyjnego Konkursu.

 6. Termin nadsyłania prac - 30 czerwca 2009 r.
  Do przesyłanej pracy należy dołączyć potwierdzoną przez dyrekcję szkoły informację zawierającą:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora,
  - adres i pełną nazwę szkoły, profil klasy, imię i nazwisko wychowawcy klasy,
  - krótki opis sytuacji, która była inspiracją powstania pracy.

 7. Ekspozycja najciekawszych prac konkursowych odbędzie się na poświęconym naszemu jubileuszowi okolicznościowym posiedzeniu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z udziałem najwyższych władz województwa, które odbędzie się w Warszawie w trzeciej dekadzie września br. a następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

 8. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.


    IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową zwaną dalej Komisją.
Do zadań Komisji należą:

 • ocena nadesłanych prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców

 • zapewnienie nagród dla autorów wyróżnionych prac oraz w miarę posiadanych możliwości dla ich wychowawców

 • opublikowanie protokółu końcowego Konkursu oraz prezentacja najciekawszych prac na stronie internetowej KWP zs. w Radomiu - termin do 31 sierpnia 2009 r.

 • powiadomienie zwycięzców oraz przygotowanie uroczystego podsumowania Konkursu podczas okolicznościowego posiedzenia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędzie się w Warszawie w trzeciej dekadzie września 2009 r.

 • promowanie idei Konkursu przy współpracy ze środkami masowego przekazu.
Radom, marzec 2009 r.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze