Nauczyciele » Porady metodyczne » Metodyk radzi
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Lider BRD w szkole – przykłady dobrej praktyki

18-02-2009, kategoria Metodyk-Radzi

Lidia Lańska, Lider BRD
Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 roku w Domanicach Kolonii

Od 18 lat pracuję w Szkole Podstawowej w Domanicach Kolonii, do której uczęszcza obecnie 150 uczniów. Na miano Lidera BRD bardziej ode mnie zasługuje moja szkoła, wszyscy, dzięki którym moja praca ma sens.

Miałam szczęście trafić do placówki, gdzie tematyka wychowania komunikacyjnego miała już swoje tradycje. W szkole przygotowywano uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie tej szkoły pod okiem pani dyrektor w latach dziewięćdziesiątych uczestniczyli w konkursach pod hasłem "Chrońmy dzieci", osiągając w nich znaczne sukcesy. W roku 1997 powstało w naszej placówce miasteczko ruchu drogowego.

Moja przygoda z wychowaniem komunikacyjnym zaczęła się, gdy zagadnienia te zagościły z końcem lat dziewięćdziesiątych w programie nauczania techniki. Początki zawsze są trudne, jednak z biegiem czasu nabrałam pewności, że to, co robię, robię dobrze, moja praca jest pożyteczna, a czasem sprawia nawet wiele radości.

Priorytetowym zadaniem jest w szkole przygotowanie uczniów z klasy IV do samodzielnego korzystania z drogi jako rowerzystów. W celu zdobycia niezbędnych wskazówek, jak realizować to zagadnienie, ukończyłam WARSZTATY METODYCZNE: Przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w szkole. Pomogły mi one sprecyzować sposób działania, aby efekty były zadowalające. Kiedy reforma oświaty ograniczyła liczbę godzin techniki, dzięki decyzji pani dyrektor, uczniowie klasy IV mają zajęcia z wychowania komunikacyjnego przez cały rok szkolny, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Są to bardzo komfortowe warunki pracy. Mam możliwość solidnie przygotować uczniów do samodzielnego poruszania się po drogach. Ważne jest, aby dzieci stały się świadomymi użytkownikami dróg i zrozumiały, jak wiele zależy od ich postępowania. Treningi jazdy odbywają się w miasteczku ruchu drogowego przy szkole. Jest to bezpieczne miejsce, gdzie mogę przebywać z całą klasą, bez względu na jej liczebność. Mogę tu sprawdzić, jaką sprawność jazdy rowerem ma dziecko, czy dzieci pamiętają o: sygnalizowaniu zamiaru skręcania, upewnieniu się, czy skręcając nie utrudniają jazdy innym uczestnikom, jeździe zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Przez cały rok pracujemy tak, aby na koniec wszyscy uczniowie mogli

Bardzo ważna jest także pedagogizacja rodziców, bo to oni są dla swoich pociech wzorem do naśladowania. Większość rodziców ma prawo jazdy i uważa, że przepisy zna dobrze. W życiu codziennym widoczne jest jednak ignorowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, dlatego nie zaszkodzi przypominać także dorosłym zwłaszcza te przepisy, które dotyczą dzieci. Nasza szkoła prowadzi edukację rodziców, stosując różne formy: prelekcje na zebraniach szkolnych, opracowywanie przez uczniów i rozdawanie rodzicom broszur, ulotek propagujących bezpieczeństwo na drodze, rodzinne turnieje BRD, na których rodzice mają sposobność popisać się przed swymi pociechami wiedzą i sprawnością jazdy na rowerze.

Szkolny koordynator działań wychowania komunikacyjnego powinien zachęcać do współpracy innych nauczycieli. Dobrym sposobem jest organizowanie zajęć wychowawczych, w których uczestniczy cała szkoła. Działanie poprzez zabawę jest odpowiednią formą edukacji dla poziomu wiekowego szkoły podstawowej. Dzieci chętnie biorą udział w tego typu zadaniach i właśnie dzięki nim można utrwalać wiedzę zdobywaną na zajęciach lekcyjnych.

Trzykrotnie w ciągu każdego roku szkolnego realizujemy projekty związane z wychowaniem komunikacyjnym z udziałem całej społeczności szkoły - akcję jesienną, zimową i wiosenną. Założenia zajęć są takie same, natomiast zmieniają się nazwy akcji, zadania do realizacji.

I. JESIEŃ

Przypominamy dzieciom zasady właściwego korzystania z drogi i szczególnie promujemy noszenie przez uczniów elementów odblaskowych.

Do przykładowych akcji w szkole należą:

 • "Odblaskowe pierwszaki" - realizowane z udziałem policji.
 • Akcja plastyczna na plakat pod hasłem: "WIDOCZNI SĄ BEZPIECZNI".

Klasy konkurują między sobą pod względem liczby prac zgodnych z tematem. Klasa, której uczniowie wykonają najwięcej prac zgodnych z założeniem, uzyskuje przywilej wyboru otrzymywanych elementów odblaskowych, które ozdabiają potem plecaki jej uczniów. Z najciekawszych prac organizujemy wystawkę na korytarzu szkolnym. Odblaski dla uczniów otrzymujemy od WORD Siedlcach.

 • We wrześniu uczestniczymy w akcji ogólnopolskiej "Bezpieczna droga do szkoły".
 • W roku szkolnym 2008-2009 odbyły się spotkania z przedstawicielami WORD i policji promujące bezpieczne zachowania na drodze, podczas których wszyscy otrzymali elementy odblaskowe, a rowerzyści zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe.

Wzięliśmy udział w akcji DZIEŃ OTWARTY pod hasłem "PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO BEZ TAJEMNIC" w ramach Kampanii Społecznej "Bezpieczne dzieci na polskich drogach":

 • wszyscy uczniowie zostali zapoznani z celami i hasłami przewodnimi akcji, a następnie:
  • wysłuchali pogadanki dzielnicowego o zagrożeniach na drodze
  • przygotowali piosenki o tematyce ruchu drogowego - uczestniczyli w prelekcji pielęgniarki nt. pierwszej pomocy przedmedycznej
  • wzięli udział w konkursie - "Mistrz toru rowerowego" dla klas IV-VI

 • odbył się Turniej rodzinny dla uczniów z klas 0-III i ich rodziców, przeprowadzony ze współpracą policjantów Posterunku Policji w Skórcu.
 • konkurs plastyczny pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły
 • prezentacja prac plastycznych, ogłoszenie wyników poszczególnych konkurencji, nagrodzenie laureatów.

II. ZIMA

Działania propagujące zasady bezpiecznych zabaw zimowych.

Jedną z akcji prowadzonych w tym okresie jest dzień pod hasłem "Bezpieczna zima".

Hasło Dnia: "BIAŁE SZALEŃSTWO, ALE PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO"

Uczniowie wcześniej przygotowali tablicę z hasłem i w dniu realizacji projektu umieścili na korytarzu.

Plan Dnia:

 • Prelekcje zaproszonych gości.
 • Piosenka klasy "0".
 • Inscenizacja pt.: "Szalone ferie" w wykonaniu uczniów klasy Vb. Scenariusz opracowałam tak, aby poprzez ukazanie różnych zachowań dzieci podczas zimy, pokazać ile niebezpieczeństw w nich się kryje. Postać Anioła Stróża pomagała zrozumieć dzieciom błędy w zachowaniu. Jednocześnie inscenizacja zawierała cenne rady na temat bezpiecznych zabaw zimowych.
 • Konkurs "PUZZLE" - polegający na ułożeniu puzzli - znaków drogowych i podaniu ich określenia (każda klasa wystawiała 3-osobową drużynę, grupy: klasy I-III, klasy IV-V).
 • Uczniowie przystąpili do realizacji konkursów plastycznych: "Mapa bezpieczeństwa okolicy" (klasy IV-VI) oraz plakat "Bezpieczna zima" (klasy I-III) - tego samego dnia ogłaszane są wyniki konkursów i odbywa się wręczenie nagród.
 • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tablice z zasadami BEZPIECZNEJ ZIMY zostały umieszczone na korytarzu szkolnym, aby mogli się z nimi zapoznać także rodzice odwiedzający szkołę.

Artykuł opisujący akcję ukazał się na łamach Biuletynu Oświatowego "Doradca" wydawanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach w nr 34/2003 r.

III. WIOSNA

Przypomnienie właściwego zachowania na drodze i edukacja o zagrożeniach podczas wakacji.

Przykładem może być akcja w postaci zajęć wychowawczych pod hasłem "BEZPIECZEŃSTWO = RADOŚĆ" jako podsumowanie realizowanego przez szkołę programu "Podaruj dzieciom słońce" prowadzonego w ramach ogólnopolskiej akcji "Zapobieganie wypadkom".

CEL AKCJI: podnoszenie odpowiedzialności za zachowanie i bezpieczeństwo swoje i innych wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. Wyrabianie u dzieci wrażliwości na bezpieczne zachowania w szeroko rozumianym aspekcie bezpieczeństwa. 2. Zachęcanie do niesienia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. 3. Propagowanie kulturalnych zachowań na drodze.

Program dnia był bardzo bogaty:

 • Apel w sali gimnastycznej, podanie hasła dnia, przywitanie przybyłych gości.
 • Uczniowie zgłoszeni do Turnieju BwRD rozwiązywali testy pod nadzorem policjanta.
 • Pozostali uczniowie brali udział w:
  • spotkaniu ze strażakiem
  • konkursie drużynowym dla klas IV-VI "Pierwsza pomoc przedlekarska".

 • Uczestnicy Turnieju odbywali część praktyczną na torze przeszkód, a jednocześnie pozostali uczniowie wykonywali prace plastyczne:

  • klasy IV-VI: hasła propagujące kulturę zachowania na drodze
  • klasy I-III: prace na temat "Bezpieczne dziecko - zapobieganie wypadkom"
  • jednocześnie komisja oceniała prace zgłoszone do Konkursu pt.: "Codzienna praca policjanta".

Na zakończenie Dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele ponownie spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie odbyło się:

 • przedstawienie o bezpieczeństwie na drodze przygotowane przez uczniów klasy I
 • pogadanka policjanta o wzajemnym szacunku na drodze
 • prezentacja wykonanych przez uczniów prac na temat "Bezpieczne dziecko - zapobieganie wypadkom".
 • podsumowanie wyników konkursów i wręczenie nagród laureatom
 • podziękowanie gościom za przybycie i wsparcie w działaniu.

Inny przykład to udział w ŚWIATOWYM TYGODNIU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM (23-27 KWIETNIA 2007 r.)

Zaplanowano następujące działania:

 • 20 kwietnia, na zajęciach z wychowania komunikacyjnego, uczniowie klasy IV przygotowali na kartonach hasła mówiące o przestrzeganiu bezpieczeństwa na drodze, które zostały umieszczone na korytarzu szkolnym.

 • 23 kwietnia na apelu szkolnym ogłoszono zadania do realizacji:

  1. W każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze w oparciu o materiały "Śliska wiosenna droga i niebezpieczne zabawy".
  2. Uczniowie z klas I-III otrzymali zadanie przygotowania dowolnej piosenki o ruchu drogowym.
  3. Chętni uczniowie z klas IV-VI mogli wziąć udział w konkursie na wiersz o przestrzeganiu bezpieczeństwa przez pieszych i kierowców.
  4. Wszyscy uczniowie powinni wykonać prace plastyczne na konkurs "Bezpieczeństwo na drodze" - termin złożenia prac - piątek rano.

 • W piątek, 27 kwietnia, odbył się apel podsumowujący:

  1. Powitanie - podanie celu spotkania - podsumowanie działań w tygodniu bezpieczeństwa.

  2. Krótka prelekcja o zachowaniu bezpieczeństwa:

   • jak poruszają się piesi po jezdni
   • jak poruszają się rowerzyści, a zwłaszcza dzieci
   • znaczenie noszenia odblasków
   • Uwaga! Maszyny rolnicze!
   • przewożenie dzieci w samochodzie.
   • Uczniowie z klas I-III zaśpiewali przygotowane piosenki.
   • Ogłoszenie laureatów konkursu na wiersz, prezentacja utworów, wręczenie nagród.
   • Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, prezentacja najlepszych prac, wręczenie nagród.
   • Podziękowanie wszystkim za wypełnienie zadań, rozdanie elementów odblaskowych i ulotek (kl. IV-VI).

W praktyce przygotowanie każdej akcji wygląda tak, że przygotowuję scenariusz i spotykam się z całym gronem pedagogicznym, by go przedyskutować i przydzielić zadania. Przy każdym działaniu jest wspaniała współpraca nauczycieli, za co jestem im ogromnie wdzięczna. Podczas realizacji zadań korzystamy ze wsparcia przedstawicieli WORD, policji, służby zdrowia, straży pożarnej, Kuratorium Oświaty. Udział ich przedstawicieli w uroczystościach dodaje im rangi.

PODSUMOWANIE

Akcje promujące bezpieczeństwo są dla mnie bazą do przygotowywania sprawozdań na potrzeby Kuratorium lub WORD, w ramach konkursów z zakresu realizacji wychowania komunikacyjnego. Nasza praca jest wysoko oceniana. Jest to bardzo miłe, a nagrody w postaci pomocy dydaktycznych utworzyły nam dobre zaplecze do pracy.

Aby uczniowie z klas V i VI zainteresowani tematyką brd mieli możliwość dalszego zdobywania wiedzy, społecznie prowadzę koło BRD. Jego liczebność dochodzi czasem do 20 członków. Na zajęciach daję dzieciom możliwość poszerzania wiedzy z zakresu kodeksu drogowego, doskonalimy sprawność jazdy rowerem, umiejętność poruszania się w grupach rowerowych. Taka praca pozwala też uczniom na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w turnieju BRD.

Przygoda z Ogólnopolskim Turniejem rozpoczęła się dla mnie w roku 2000. Pierwszy start w eliminacjach powiatowych przyniósł nam 2 miejsce, co zachęciło mnie do dalszej pracy z dziećmi. Przeprowadzając etap szkolny, staram się zachęcić do udziału wszystkich uczniów posiadających kartę rowerową. Do etapu praktycznego przechodzi tylko określona grupa uczniów najlepszych po testach z przepisów. Zwycięska trójka tworzy drużynę, jednak w dalsze przygotowania włączam osobę z czwartego miejsca. Jest to zabezpieczenie drużyny na wypadek choroby jednego z uczestników, gdyż zdarzały się nam takie przypadki. Czas przed etapem powiatowym to dużo, dużo pracy. Miłe są jednak efekty. Zajmujemy czołowe lokaty, byliśmy dwa razy na eliminacjach wojewódzkich, zajmując VI i V miejsce.

Z wielką radością wzięliśmy udział w realizacji zadań w ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Drogowego w 2008 roku. Sporządziliśmy sprawozdanie w formie prezentacji i wysłaliśmy na konkurs ogłoszony przez KO Delegatura w Siedlcach i WORD Siedlce. Na I Mazowieckim Forum BRD w Siedlcach odebraliśmy nagrodę. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy okazało się, że zajęliśmy I miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Dzieci są bardzo zdolne, trzeba tylko stwarzać im warunki dalszego rozwoju. Wtedy potrafią naprawdę zaskakiwać. Uczniowie z mojej szkoły radzili sobie świetnie nie tylko w turnieju ogólnopolskim, ale także i lokalnych, organizowanych przez WORD i Społeczną Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zajmując w nich I miejsce. Za swoją działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa szkoła otrzymała Wyróżnienie.

Wychowanie komunikacyjne stało się moją pasją, a najbardziej cieszy mnie to, że nasi uczniowie nie są sprawcami wypadków drogowych.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze