Nauczyciele - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Zapytaj Eksperta
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Pytanie do Eksperta: Kto może szkolić i wydać kartę motorowerową

15-12-2008, kategoria Zapytaj Eksperta

Pytanie do Eksperta: kto może szkolić i wydać kartę motorowerową



    Jestem nauczycielem w szkole podstawowej, uczę techniki. Uczniowie klasy VI, którzy ukończyli 13 lat, proszą mnie o zorganizowanie kursu na kartę motorowerową. Zasadniczo jestem w stanie przeprowadzić takie zajęcia, tylko czy będzie to zgodne z prawem, jeśli nauczyciel podstawówki przeprowadzi takie szkolenie i zrobi egzamin, a dyrektor tejże podstawówki dostawi pieczątkę w karcie rowerowej przy pozycji motorower?
Michał

    Odpowiada Marek Jewuła, Konsultant Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podstawa prawna: cytaty z ustawy - Prawo o ruchu drogowym:

Art. 96.

 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:

  1. rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;

  2. motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;

  3. pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.

 2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

 3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.

Art. 97.

 1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

   2.  Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

   2a.  Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.


    Prawo nie określa, kto ma przygotować ucznia, by wykazał się "niezbędnymi kwalifikacjami", zatem może to być nauczyciel. Lecz kartę motorowerową może wydać uczniowi jedynie dyrektor szkoły ponadpodstawowej. Przepis nie określa jednak, iż ma to być uczeń tej szkoły.

Marek Jewuła



Od redakcji: Przy tak rozumianych zapisach Ustawy Prawo o ruchu drogowym logiczne wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Pan, Panie Michale, przeprowadził kurs, ale może wcześniej z dyrektorem np. zaprzyjaźnionego gimnazjum lub innej szkoły ponadpodstawowej uzgodnił możliwość wydania przez niego kart motorowerowych tym uczniom, którzy będą odpowiednio przygotowani do samodzielnego poruszania się motorowerem. Jak Pan widzi, przepisy nie przewidują takiej sytuacji, ale też niczego nie zakazują. Trzeba więc sobie jakoś radzić. Życzymy Panu powodzenia.

Bożenna Chlabicz



Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze

 • Dnia 21-04-2009 15:38 - napisał(a) Robert

  Jeśli nie będzie wyraźnego zapisu w Ustawie o tym, że dyrektor szkoły wydaje kartę tylko swojemu uczniowi to doprowadzimy do tego, że każdy uczeń 6 klasy SP który ukończy 13 lat przyjdzie do dowolnego gimnazjum i będzie domagał się egzaminu. A czy któś zagwarantuje jego dojżałość do kierowania motorowerem i weźmie na siebie taką odpowiedzialność? Proszę spojrzeć na statystyki wypadków i to co taka młodzież wyprawia.

 • Dnia 21-04-2009 15:29 - napisał(a) Andrzej

  Rzeczywiście ani w Ustawie, ani w jej komentarzu nie ma zapisu, który mówiłby wyraźnie o tym, że kartę wydaje dyrektor szkoły uczniowi, który do niej uczęszcza. Chcę natomiast zwrócić uwagę na to, że w karcie egzaminacyjnej jest rubryka którą podpisuje się wychowawca klasy na podstawie obserwacji ucznia. Czy któryś rozsądny dyrektor szkoły zaufa osobie podpisującej taką kartę?