Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Siedleckie: Posiedzenie Komisji Promocji i Mediów Mazowieckiej Rady BRD oraz Powiatowego Zespołu BRD w Garwolinie

02-12-2008, kategoria Aktualności

Posiedzenie Komisji Promocji i Mediów Mazowieckiej Rady BRD
oraz Powiatowego Zespołu BRD w Garwolinie    21 listopada 2008 roku, w zabytkowym dworku należącym do Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem k/Garwolina, odbyło się połączone posiedzenie Komisji Promocji i Mediów Mazowieckiej Rady BRD oraz Powiatowego Zespołu BRD w Garwolinie.

Uczestnicy posiedzenia w Miętnem

    Posiedzeniu przewodniczył Jacek Kobyliński, przewodniczący Komisji Promocji i Mediów Mazowieckiej Rady BRD, dyrektor WORD w Siedlcach. W posiedzeniu uczestniczyli:
    - Andrzej Palczewski - Sekretarz Mazowieckiej Rady BRD
    - Krzysztof Bujnowski - Naczelnik WRD KSP w Warszawie
    - Wojciech Pasieczny - Radca WRD KSP w Warszawie
    - dr Mirosław Gidlewski - wykładowca Politechniki w Radomiu
    - Dorota Skrzypek - wizytator KO Delegatury w Siedlcach
    - Bożena Piesio - wizytator KO Delegatury w Siedlcach
    - Dyrektorzy WORD: w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Radomiu
    - władze samorządowe i policjanci z Garwolina oraz gmin powiatu garwolińskiego
    - przedstawiciele lokalnych mediów.

    Gości powitali: wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, Joanna Ostrowska oraz Przewodniczący Komisji, dyrektor Jacek Kobyliński, który przedstawił temat posiedzenia:
"Formy współpracy instytucji gminnych i powiatowych samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego".

Jacek Kobyliński, dyrektor WORD Siedlce, podczas prezentacji w Miętnem.

    Jacek Kobyliński podkreślił tendencję wzrostu wypadkowości na drogach, a następnie, w oparciu o przygotowaną prezentację, omówił działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze i instytucje odpowiedzialne na szczeblu kraju, województwa, powiatu oraz formy współpracy różnych instytucji w powiecie, na przykładzie powiatu garwolińskiego.
Przedstawił też instytucje odpowiedzialne za brd na szczeblu powiatu.

Zwrócił uwagę, że Powiatowy Zespół realizuje zadania określone przez:

 • władze administracyjne

 • organy samorządowe

 • służby porządkowe (policja)

 • władze oświatowe

 • organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia lokalne

 • udział w akcjach prewencyjnych.

Zaprezentował zadania Zespołów Powiatowych BRD:

 • organizacja eliminacji powiatowych Turniejów BRD

 • organizacja akcji prewencyjnych (jednorazowych i cyklicznych)

 • pomoc w organizacji szkoleń i sprawdzianów dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową i motorowerową

 • organizacja Centrów Edukacji BRD (gminnych i powiatowych)

 • współpraca z władzami samorządowymi wokół problemów związanych z brd.

Przedstawił skład Zespołów Powiatowych BRD:

 • przewodniczący (animator) oraz członkowie

 • komórka Ruchu Drogowego KP Policji

 • wizytator ds. BRD

 • służby drogowe, Straż Miejska

 • przedstawiciel starosty, prezydenta, burmistrza

 • instruktorzy, nauczyciele, społecznicy (5-10 osób)

Kończąc, zachęcił wszystkich do dyskusji na temat: "Jak skutecznie promować i realizować zadania z zakresu brd na poziomie powiatu?", podając kilka propozycji:

 • powołanie koordynatora ds. BRD, działającego etatowo przy staroście (list Marszałka i Wojewody)

 • utworzenie Zespołu Powiatowego BRD i jego usytuowanie

 • inne rozwiązania organizacyjne (Powiatowe i Gminne Centra BRD)

 • źródła finansowania zadań z zakresu brd na poziomie powiatu i gminy.

    Zabierający głos w dyskusji byli zgodni, że bardzo ważna jest edukacja dzieci i młodzieży, postulowali, by do szkół wprowadzić przedmiot "wychowanie komunikacyjne". Pozytywnie wypowiedzieli się na temat tworzenia powiatowych i gminnych Centrów BRD.

    Nadkomisarz Krzysztof Bujnowski, Naczelnik WRD KSP, podkreślił rolę współpracy szkół i policji w edukacji najmłodszych z zakresu brd.

    Dr Mirosław Gidlewski z Politechniki Radomskiej, jeden ze współautorów programu poprawy brd na Mazowszu, omówił jego ogólne założenia. Powiedział, że podstawowym zadaniem jest edukacja i kształtowanie świadomości kierowców, bo w 70-90 proc. za wypadki odpowiada człowiek.

    Dyrektor Andrzej Szklarski z WORD Warszawa podkreślił rolę nauczycieli w procesie edukacji komunikacyjnej i konieczności uwzględniania ich dorobku w awansie zawodowym oraz nagradzaniu. Zaproponował przyznawanie szkołom wyróżniającym się w działaniach na rzecz brd "Certyfikatu Bezpiecznej Szkoły".

    Andrzej Palczewski, Sekretarz MR BRD, podsumowując dyskusję stwierdził, że:

 • Bez wspólnych działań wielu instytucji poprawa brd jest niemożliwa.

 • Istnieje konieczność wprowadzenia koordynatora brd na szczeblu powiatu (przy Staroście).

 • Nie można oszczędzać na edukacji.

 • Profilaktyka powinna odgrywać ważną rolę w brd.

 • Istnieje konieczność promowania nauczycieli za działania na rzecz brd.

 • Należy popierać i promować tworzenie Regionalnych Centrów BRD.

 • Tworzenie lobby na rzecz brd jest na szczeblu powiatu koniecznością. Z tego lobby można wyłaniać społeczny organ doradczy dla koordynatora brd.

    Dyrektor Jacek Kobyliński wspomniał na zakończenie o roli mediów na szczeblu lokalnym w procesie poprawy brd, podziękował za udział dyskusji podczas spotkania, z którego wnioski zostaną wykorzystane w dalszej działalności Rady.Opracowała Halina KoloDodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze