Nauczyciele » Porady metodyczne » Metodyk radzi
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Do nauczycieli

13-10-2008, kategoria Metodyk-Radzi

Rocznie w Polsce w wypadkach drogowych traci życie kilka tysięcy ludzi, w tym dzieci, które mogłyby wypełnić średniej wielkości podstawówkę.

Na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmuje się wiele działań, przede wszystkim w odniesieniu do pojazdów i dróg. Producenci pojazdów wytwarzają coraz to doskonalsze modele, charakteryzujące się większym współczynnikiem bezpieczeństwa użytkowników. Prowadzi się modernizacje dróg, a nowe buduje się zgodnie z nowoczesnymi standardami. Najmniej jednak inwestuje się w człowieka, a to przecież od jego zachowania na drodze w dużej mierze zależy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Jego umiejętności i nawyki sprawiają, że zachowuje się bezpiecznie lub swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg. A to zależy od poziomu edukacji komunikacyjnej.

Edukacja komunikacyjna to inwestycja na przyszłość. Prowadzona systematycznie, przynosi efekty, co potwierdzają badania w krajach o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Szwedzi czynią to intensywnie od lat trzydziestych ubiegłego wieku i mają wymierne skutki. Inne kraje też przykładają dużą wagę do edukacji komunikacyjnej, co przekłada się na bardziej bezpieczne zachowanie uczestników ruchu drogowego, partnerskie postawy i mniejszą liczbę wypadków.

Małe dziecko nie potrafi jeszcze właściwie ocenić i przewidzieć skutków działań własnych i postępowania innych, pomimo znajomości przepisów ruchu drogowego. Stosując ćwiczenia i zabawy symulacyjne oraz metody oparte na obserwacji i wnioskowaniu, ułatwia się mu opanowanie zasad właściwego zachowania na drogach.

W klasach starszych edukacja komunikacyjna powinna być prowadzona w oparciu o formy i metody rozwijające samodzielne myślenie uczniów, właściwą ocenę zależności przyczynowo-skutkowych w ruchu drogowym. Dzieci oraz młodzież to dobrzy obserwatorzy i tę ich cechę należy wykorzystać w procesie edukacyjnym. Przy realizacji zadań edukacyjnych należy odwoływać się do ich doświadczeń z uczestnictwa w ruchu drogowym. To nie tylko zwiększa ich zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale wyzwala aktywność i inwencję.

Proces edukacyjny jest długofalowy, jednak dzięki systematycznej i planowej działalności dydaktyczno-wychowawczej można przygotować dziecko i młodzież do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, do odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych, wywołać gotowość niesienia pomocy słabszym i poszkodowanym.

Uczniowie, na skutek edukacji komunikacyjnej, będą zmieniać nie tylko własne zachowania na drodze, ale także swoich rodziców oraz bliskich im osób.

Pożądane jest także podejmowanie takich działań, jak:

 • Szkolny Miesiąc Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
  • apele dla uczniów i rodziców
  • konkursy
  • promowanie bezpiecznych zachowań na drodze
  • akcje edukacyjne
  • spotkanie z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • umieszczenie w szkole skrzynki na zgłaszane wnioski i postulaty odnośnie brd

 • przeprowadzenie zajęć nt. Bezpiecznie poruszam się pieszo i rowerem do szkoły w mieście i poza miastem, zwracając szczególną uwagę na miejsca niebezpieczne na drodze - nauczyciele kształcenia zintegrowanego, wychowawcy klas i nauczyciele techniki (przykładowe zadania dla uczniów: Zadanie 1 - załącznik. więcej>>; Zadanie 2 - załącznik. więcej>>)

 • zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

 • przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • zgłaszanie postulatów do dyrekcji szkoły, samorządu lokalnego i policji w sprawach:

  • zorganizowania parkingu rowerowego przy szkołach, do których uczniowie dojeżdżają rowerem
  • potrzeby budowy ścieżek rowerowych w miejscowościach, w których uczniowie dojeżdżają rowerem do szkoły

 • współpraca z rodzicami i samorządem lokalnym w zakresie brd

 • zorganizowanie spotkania rodziców z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prowadzoną przez szkoły edukację komunikacyjną powinny wspierać instytucje rządowe, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, firmy ubezpieczeniowe, kluby automobilowe.

Teresa Turkowska
Doradca Metodyczny, m. st. Warszawa


Rozwiąż zadania:

Zadanie 1

Wpisz do diagramu nazwy niebezpiecznych miejsc na drodze i w ich pobliżu tak, by powstała krzyżówka. Wpisując pod liczbami odpowiadające im litery z krzyżówki, odczytaj hasło i wyjaśnij jego znaczenie.

 • bramy
 • garaże
 • mosty
 • skrzyżowania
 • tory
 • tunele
 • wiadukty
 • wykopy
 • wzniesienia
 • zakręty

Zadanie 2

Sprawdź, czy znasz zasady bezpiecznej jazdy na rowerze, uzupełniając zdania:

Jako rowerzysta wybieram do jazdy bezpieczne miejsca: _ _ _ _

_ _ _ _ lub strefę _ _ _ _

Jeżeli nie ma takich miejsc, poruszam się poboczem, _ _ _ _ strony drogi, a jeśli nie ma pobocza, to jadę _ _ _ _ stroną jezdni jak najbliżej jej _ _ _ _ krawędzi.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzam przede wszystkim obowiązkowe wyposażenie roweru, tj.:

 • lampę przednią ze światłem _ _ _ _ lub _ _ _ _
 • lampę tylną ze światłem _ _ _ _
 • _ _ _ _ odblaskowe światło z _ _ _ _ roweru
 • sygnał dźwiękowy, np. _ _ _ _
 • przynajmniej jeden działający _ _ _ _

Obejrzę też łańcuch i opony. Dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa założę _ _ _ _ , a w ciemnej porze włączę _ _ _ _, żeby lepiej widzieć i być widzianym przez innych użytkowników drogi oraz umieszczę _ _ _ _ . na ubraniu. W czasie jazdy muszę zwracać uwagę na _ _ _ _ i sygnalizować zamiar _ _ _ _ kierunku jazdy. Przed _ _ _ _ . czynnością muszę upewnić się, czy nikomu nie _ _ _ _ . Zamiast skręcać w lewo na jezdni, bezpieczniej będzie, jak _ _ _ _ się w miejscu, w którym nie _ _ _ _ . ruchu innym użytkownikom dróg i przeprowadzę rower przez _ _ _ _ ., a następnie będę kontynuować jazdę w zamierzonym kierunku. _ _ _ _Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze