Nauczyciele » Porady metodyczne » Konspekty zajęć
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

06-10-2008, kategoria Konspekty-Zajęć

SPOTKANIE Z RODZICAMI
CELE:
    - zdobycie społecznego poparcia, pozytywnego podejścia rodziców
    - dawanie przez nich dobrego przykładu
    - informacje o ich odpowiedzialności prawnej wobec swoich dzieci
    - przekazywanie im informacji o tym, co robimy i o tym, czego od nich oczekujemy – codzienne lekcje praktyczne spójne z lekcjami prowadzonymi przez pedagogów.

Materiały: foliogramy, ulotki, dane statystyczne, list do rodziców, program ramowy zajęć, oblaski dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Przebieg spotkania:
Wprowadzenie do tematu. Prezentacja zdarzeń i wypadków z dziećmi i młodzieżą. Wzrost zagrożeń związanych z samodzielną drogą dziecka do i ze szkoły. Oczekiwania od rodziców i opiekunów.

LIST DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Na lekcjach o bezpieczeństwie w ruchu drogowym będziemy omawiali różne sytuacje, jakich Wasze dziecko może doświadczyć idąc/jadąc samo lub w grupie rówieśników do i ze szkoły, a także na różne zajęcia dodatkowe. Abyśmy mogli dobrze przygotować uczniów i poprawić ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym, prosimy wspomagać nas w tych działaniach i przy każdej okazji uczyć swoje dziecko prawidłowych zachowań.

Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi swoim dzieciom na temat zachowania się w ruchu drogowym i codzienne sprawdzanie, czy noszą elementy odblaskowe. Pytajmy je także o codzienną drogę do szkoły, o to, czy coś się zdarzyło, zmieniło, czy nie czują się zagrożone i może potrzebne są nasze wspólne działania poprawiające ich bezpieczeństwo.
Droga, która jest trasą codziennego dojścia, dojazdu do i ze szkoły, nie zawsze i wszędzie jest należycie przygotowana. Tak samo bezpieczna i przyjazna powinna być droga w dużym mieście, jak i w małej miejscowości.

Prosimy także, byście sami uważali na swoje zachowanie i przestrzegali prawa obowiązującego w ruchu drogowym, a także zawsze dawali dobry przykład wszystkim dzieciom i młodzieży. Jesteście dla nich wzorem zachowań i postaw w ruchu drogowym. Pamiętajcie o tym.


Serdecznie pozdrawiamy

Dyrektor szkoły/Opiekun/Wychowawca

PROPOZYCJE ZAJĘĆ


ZAJĘCIA 1 - DROGA SZKOŁY

Rozpoczynamy zajęcia pytaniem o odblaski. Kto ma je przy sobie i gdzie, a kto nie ma i dlaczego. Przypominamy o noszeniu ich codziennie.

Cele:
uczymy się:
    - obserwacji ruchu drogowego
    - przewidywania, rozpoznawania i właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia
    - być uważnymi i czujnymi
    - przestrzegania reguł-poleceń
    - umiejętności przemieszczania się samemu i w grupie
    - umiejętności obserwacji ruchu drogowego dla zachowania życia i zdrowia
    - być zdolnymi do panowania nad swoimi reakcjami w różnych sytuacjach.

Przebieg zajęć:
Narysować trasę dom – START; szkoła – META i odwrotnie. Do omówienia następujące sytuacje, sprawy: światła, pasy na przejściach, zaparkowane pojazdy, chodniki i pobocza, sygnalizacja, droga dla rowerów, przystanki (z zatoką i bez), roboty drogowe, rodzaje pojazdów, oznakowanie na drodze (pionowe i poziome), nowe oznakowanie, zmiana organizacji ruchu, kolory, linie i ich kombinacje.
Spisujemy główne przepisy z kodeksu drogowego, objaśniamy, dokumentujemy rysunkami, foliogramami.
Omówienie ankiety do wypełnienia przez uczniów w domu wspólnie z rodzicami.
Do zajęć wykorzystujemy zdjęcia z prezentacji.

MOJA DROGA DO SZKOŁY

Rodzice, Opiekunowie, prosimy wypełnić tę ankietę wspólnie z dzieckiem

Wprowadzamy do programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły problematykę „Bezpieczna droga do szkoły”, związaną z drogą uczniów do i ze szkoły.
Na drodze i w jej otoczeniu następują ciągłe zmiany związane z budową/remontem dróg, nową organizacją ruchu drogowego, samodzielnym przemieszczaniem się dziecka do i ze szkoły czy na inne zajęcia. Chcielibyśmy, by zajęcia z brd były realizowane przez wszystkich nauczycieli i przygotowały dzieci i młodzież do radzenia sobie w miejscach i sytuacjach szczególnie dla nich trudnych i niebezpiecznych.
Na specjalnych, dodatkowych lekcjach o bezpieczeństwie w ruchu drogowym będziemy omawiali różne sytuacje, jakich Wasze dziecko może doświadczyć idąc/jadąc samo lub w grupie rówieśników.
Abyśmy mogli dobrze przygotować uczniów, prosimy razem ze swoim dzieckiem wypełnić przygotowaną ankietę. Zaznaczamy x te zdania, sformułowania, stwierdzenia, które mówią o sytuacjach na drodze Waszego dziecka do i ze szkoły, do domu oraz na inne zajęcia. Na lekcjach będziemy analizowali i omawiali ankietę razem z uczniami, by poprawić ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Serdecznie pozdrawiamy

Dyrektor szkoły/Opiekun/Wychowawca

MOJA DROGA DO SZKOŁY

ANKIETA

dla ucznia i jego rodziców

 

Proszę zaznaczyć odpowiedź znaczkiem x

 1. Moja droga do i ze szkoły jest:
 • z chodnikiem
 • bez chodnika
 • z poboczem
 • bez pobocza
 • wzdłuż niej jest droga, ścieżka, pas dla rowerów.
 1. Na tej drodze są przejścia dla pieszych:
 • bez światł
 • ze światłami
 • ze światłami wzbudzającymi.
 1. Na mojej drodze jest przejazd kolejowy/tramwajowy (są tory);

·         z zaporami

·         bez zapór

·         ze światłami

·         ze znakiem stop.

 1. Na drodze najczęściej mijają mnie samochody:

·         duże

·         małe

·         ciężarowe

·         osobowe

·         tiry

·         nie mijają mnie żadne samochody.

 1. Przez moją miejscowość przejeżdżają samochody:

·         osobowe

·         ciężarowe

·         dużo

·         mało.

 1. Skrzyżowania, które przechodzę są:

 

·         łatwe dla mnie (napisz dlaczego tak uważasz?)

.......................................................................................................

........................................................................................................

·         trudne (napisz dlaczego są trudne?)
...................................................................................................

...................................................................................................

 1. Idę drogą do szkoły:

·         sam

 

·         z .................................................................

 

·         czasami sam, czasami z .....................................

 

 1. Idę drogą ze szkoły:

·         sam

 

·         chodzę z  ......................................................

 

·         czasami sam, czasami z  ....................................

 

 1. Idę drogą do koleżanek, kolegów, na różne zajęcia, po zakupy, w różne
  miejsca:

·         sam

 

·         z .............................................

 

·         czasami sam, czasami z ..........................................

 1.  Droga, którą jeżdżę rowerem, jest:

·         z poboczem

·         z chodnikiem

·         drogą dla rowerów.

 1.  Droga, którą idę/jadę do szkoły, wracam do domu, jest niebezpieczna, bo:
  ....................................................................................................

  ....................................................................................................
 1.  Przystanek, na którym wsiadam i wysiadam, jest:

·         oznakowany

·         ma zadaszenie

·         widzę z niego nadjeżdżające auta

·         jest ławka

·         jest zatoka.

 1.  Kiedy wysiadam z autobusu, to dobrze widzę z daleka inne pojazdy:

·         tak

 

·         nie (dlaczego?)
.................................................................................................

.................................................................................................

 1.  Autobus zatrzymuje się na drodze (nie ma zatoki przystankowej):

·         tak

·         nie

 1.  Od autobusu muszę przejść na drugą stronę drogi:

·         tak

·         nie

 1. Od autobusu do szkoły idę ok. ............. metrów wzdłuż drogi.

 

 1.  Od autobusu do domu idę ok. ............. metrów wzdłuż drogi.
 2.  Wzdłuż drogi idziemy:

·         całą grupą

·         „gęsiego”.

 1.  Gdy chodzę drogą zimą, to najtrudniejsze jest dla mnie

  .................................................................................................

  ..................................................................................................
 1.  Moim zdaniem dorośli, piesi i kierowcy, nie powinni:

  .................................................................................................

  ..................................................................................................
 1.  Tutaj napisz coś od siebie o ruchu drogowym:

  .................................................................................................

  .................................................................................................

ZAJĘCIA 2 - JAK UCZNIOWIE DOCIERAJĄ DO SZKOŁY

Rozpoczynamy pytaniem o odblaski. Kto ma przy sobie i gdzie, a kto nie ma i dlaczego. Przypominamy o codziennym noszeniu ich.

Cel: Badanie i analiza niebezpiecznych miejsc na trasie szkoła-dom i dom-szkoła i innych miejsc podróży.

Materiały: wypełnione ankiety.

Przebieg zajęć:

Analiza ankiet i wnioski – jak radzić sobie w ruchu drogowym; czytanie i znakowanie mapy; identyfikacja niebezpieczeństw i ich mapa.
Uczniowie kolejno przedstawiają swoje odpowiedzi na pytania ankietowe. Dostają małe mapki (kopie dużej) i zaznaczają (indywidualnie) trasę oraz miejsca niebezpieczne. Przygotowują informację, dlaczego te miejsca są niebezpieczne i sytuacje dla nich trudne.
Zaznaczamy informacje o miejscach i sytuacjach niebezpiecznych na mapie głównej. W klasie jest mapa i duży plakat lub flipchart. Na mapie uczniowie zaznaczają niebezpieczne (np. przypinamy czerwone kółka) miejsca i zapisują te sytuacje na plakacie (kółko ma numer).
Dyskusja i rozmowy nad dużym planem i trasami uczniów, o niebezpieczeństwach i o tym, jak temu zaradzić. Przykładowe pytania:
    - Gdzie są miejsca niebezpieczne?
    - Dlaczego są one niebezpieczne?
    - Jaką trasę wybraliśmy?
    - Czy jest inna trasa, bardziej bezpieczna?
    - Jak powinniśmy/możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach?

Podział uczniów na grupy 2-3 osobowe; przydział zadań (różne sytuacje niebezpieczne).
Rady, jak się zachować, co z tym zrobić?
Nauczyciel pokazuje na filmie, prezentacjach, obrazkach, zdjęciach, różne sytuacje. Pokazuje znaki. Dzieci zaznaczają te, które mijają po drodze. Mówimy, co one oznaczają i jak powinniśmy się zachować. Dyskutujemy o tym:
    - Co nowego się pojawiło?
    - Co dla nas oznacza budowa/remont drogi?

Na zakończenie pytania:
    - Czy nosisz elementy odblaskowe?
    - Czy je masz? Gdzie je masz?
Przynieś elementy do szkoły na następne zajęcia, a najlepiej noś je cały czas przy sobie. Będziemy mówili o tym, co to znaczy widzieć i być widzianym.


ZAJĘCIA 3 - NIEBEZPIECZNE MIEJSCA NA DRODZE W MOJEJ OKOLICY, MOJEGO DOMU I SZKOŁY

Rozpoczynamy pytaniem o odblaski. Kto je ma przy sobie i gdzie, a kto nie ma i dlaczego. Przypominamy o codziennym noszeniu ich.

Cel: Dokumentowanie, analizowanie i wnioskowanie.

Materiały: zdjęcia miejsc nowych, niebezpiecznych, wymagających szczególnej uwagi, obserwacji, ostrożności.

Przebieg zajęć:

Przygotowanie posteru, mapy mentalnej, plakatu lub colleage’u. Uczniowie, w oparciu o zdjęcia, mapy, wykresy przygotowują mapę (szkoła, domy, trasy dojścia). Opisują miejsca szczególnie ważne dla naszego bezpieczeństwa. Prowadzimy rozmowy o tym, co możemy zrobić w takich sytuacjach, jak zaradzić, by było bezpieczniej nie tylko dla nas samych ale i naszych najbliższych, rodziców, rodzeństwa i znajomych, koleżanek i kolegów.
Przygotowanie indywidualnie projektu ulotki „Przechodzę prawidłowo, jeśli nie, to...”; wskazówki, jak należy przechodzić. Można zaprojektować plakietkę, znaczek – np.: Jestem kulturalny w ruchu drogowym i przestrzegam przepisów prawa. Można zaproponować piktogramy oznaczające pozytywnych uczestników ruchu drogowego – „Jestem wzorem dla innych”, „Daję przykład młodszym” lub „Przechodzę na zielonym” itp.
Zajęcia praktyczne – wybieramy się z całą klasą do wybranych miejsc. Analizujemy z bezpiecznej odległości te miejsca i sytuacje.

Tekst i prezentacja (załącznik): Stanisława Zielińska szagda-pil@wp.pl

Załącznik:
Prezentacja „Pamiętaj, bądź uważny na drodze”. więcej>>>Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze