Nauczyciele » Porady metodyczne » Konspekty zajęć
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

LEKCJA MATEMATYKI w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

06-10-2008, kategoria Konspekty-Zajęć

TEMAT: Obserwacja i analiza natężenia ruchu drogowego najbliższej okolicy.

ZADANIE: Liczenie pieszych i pojazdów w różnych sytuacjach drogowych.

CEL: Obserwacja zachowań uczestników ruchu drogowego i ich ocena w aspekcie brd. Rozwijanie umiejętności matematyzowania prostych sytuacji obserwowanych w otoczeniu.

UMIEJĘTNOŚCI: Wykonywanie obliczeń i analizowanie wyników obserwacji. Rozwiązywanie zadań wymagających wykorzystania liczb, w tym procentów oraz własności działań na liczbach.

MATERIAŁY: ołówki, długopisy, arkusze obserwacyjne, kolorowe mazaki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Nauczyciel dzieli klasę na małe grupy uczniów (3-4 osobowe). Wprowadza ich w zadanie. Na naszych trasach do szkoły znajdują się miejsca wyjątkowo ruchliwe. W tych miejscach przeprowadzimy naszą obserwację, dzięki której poznamy dokładniej, jaki jest przepływ pieszych i pojazdów. Grupy uczniów przeprowadzają obserwację w omówionych miejscach, gdzie liczą (przykładowo):

  1. pieszych, rowerzystów, samochody, ciężarówki, autobusy, tramwaje,
  2. pieszych przechodzących przez jezdnię poza wyznaczonymi miejscami,
  3. pieszych przechodzących na czerwonym świetle,
  4. rowerzystów jeżdżących poza wyznaczonymi trasami, np. po chodniku.
Ustalamy, że liczenie odbędzie się przez 15 minut w czasie pierwszej godziny lekcyjnej i jeszcze raz przez 15 minut w czasie ostatniej godziny lekcyjnej. W grupie każdy liczy indywidualnie. Wyniki liczenia notujemy na arkuszach obserwacyjnych. Zebrane dane sumujemy, porównujemy ze sobą, obliczamy błąd statystyczny, procent pieszych oraz rowerzystów naruszających przepisy. Dane z różnych lokacji porównujemy przy pomocy tabel, diagramów i wykresów.
Uzyskamy w ten sposób obraz natężenia ruchu w różnych miejscach i w różnych godzinach.
Po analizie i wnioskach końcowych, sporządzamy raport, który możemy przekazać miejscowej policji, lokalnej prasie, wywiesić na tablicy szkolnej, opublikować w szkolnej gazecie lub odczytać na apelu szkolnym.


Stanisława Zielińska szagda-pil@wp.plDodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze