Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

24-09-2008, kategoria Programy

Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
w podstawie programowej kształcenia ogólnego


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz.853)

I ETAP EDUKACYJNY - klasy I-III

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE


Cele edukacyjne
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:
 • nawyków i umiejętności związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.
Z a d a n i a      s z k o ł y
 • Uczenie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów, w tym właściwych zachowań w ruchu drogowym.
T r e ś c i      n a u c z a n i a
 • Bezpieczeństwo w różnych miejscach i sytuacjach, zwłaszcza na drogach publicznych, rozpoznawanie zagrożeń i umiejętności zachowania sił w przypadku zagrożenia.

II etap edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej
Przedmiot technika

Cele edukacyjne

 • Rozwijanie zdolności, zainteresowań i umiejętności związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach publicznych.
Z a d a n i a      s z k o ł y
 • Tworzenie warunków do kształtowania kultury i bezpiecznego postępowania w środowisku technicznym.
 • Umożliwienie zdobycia karty rowerowej od 10 roku życia.
T r e ś c i
 • Bezpieczne poruszanie się uczniów w ruchu drogowym jako pieszych, pasażerów i rowerzystów.
O s i ą g n i ę c i a
 • Korzystanie z dróg zgodnie z obowiązującymi zasadami. Stosowanie elementów podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym pasażerów, pieszych i rowerzystów. Dbanie o prawidłowy stan techniczny roweru z uwzględnieniem elementów obowiązkowego wyposażenia.

III etap edukacyjny – klasy I-III gimnazjum
Przedmiot technika

Cele edukacyjne

 • Przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla uczestników ruchu drogowego.
Z a d a n i a      s z k o ł y
 • Umożliwienie zdobycia karty motorowerowej od 13 roku życia.
T r e ś c i
 • Problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
O s i ą g n i ę c i a
 • Bezpieczne korzystanie z dróg i pojazdów.

Ponadto zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego występują w ścieżkach edukacyjnych.

Teresa Turkowska, Doradca Metodyczny, m. st. WarszawaDodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze