Co każdy rowerzysta wiedzieć powinien cz.I

Każdy uczestnik ruchu drogowego musi pamiętać o bezpieczeństwie innych i swoim. Powinien unikać sytuacji, które mogłyby spowodować zagrożenie.

Kierując rowerem, pamiętajcie o dwóch podstawowych zasadach:

  • szczególnej ostrożności
  • ograniczonego zaufania.

Szczególnie wtedy, gdy:

  • włączacie się do ruchu
  • zmieniacie pas ruchu lub kierunek jazdy
  • przejeżdżacie przez skrzyżowanie
  • przejeżdżacie przez przejście dla pieszych lub zbliżacie się do niego
  • wykonujecie manewry na drodze, np. omijania
  • przejeżdżacie przez przejście dla pieszych, na drodze dla rowerów
  • przejeżdżacie w pobliżu przystanków komunikacji publicznej
  • przejeżdżacie obok szkoły lub grupy dzieci.

Na drodze najważniejsze są sygnały i polecenia wydawane przez kierującego ruchem policjanta. Jeżeli nikt nie kieruje ruchem, najważniejsze są sygnały świetlne, a gdy ich brak – znaki drogowe. Jeżeli żaden z tych elementów nie występuje, o zachowaniu na drodze rozstrzygają ogólne zasady ruchu drogowego, np. zasada prawej ręki.

Pamiętajcie, jako rowerzyści macie obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub drogi dla rowerzystów i pieszych.

Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, powinniście jechać poboczem, ale jeżeli jazda poboczem utrudnia poruszanie się pieszych, albo jest niemożliwa ze względu na zły stan pobocza – wtedy macie prawo jechać po jezdni.
Jeśli jedziecie po jezdni, powinniście jechać prawą stroną, blisko prawej krawędzi jezdni. Po chodniku wolno Wam jechać wtedy, gdy prędkość pojazdów na jezdni może przekraczać 50 km/godz., szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.