Gdy zobaczycie wypadek drogowy

Przede wszystkim musicie zadbać o bezpieczeństwo własne oraz bezpieczeństwo osób poszkodowanych, czyli ostrzec innych użytkowników drogi o wypadku. Najlepiej zatrzymać inny pojazd i poinformować osobę dorosłą o zdarzeniu. Jeżeli poprosi Was o jakąś pomoc nie odmawiajcie.

Dobrze zapamiętajcie numery telefonów służb ratowniczych:

  • policja 997
  • straż pożarna 998
  • pogotowie ratunkowe 999
  • 112 z telefonów komórkowych

Jeżeli połączycie się ze służbami ratowniczymi, będziecie musieli podać informacje:

  • o miejscu wypadku (na jakiej ulicy lub na jakiej drodze doszło do nieszczęśliwego zdarzenia)
  • o liczbie osób rannych i ewentualnie ich obrażeniach (na przykład, czy są przytomni, czy nie, czy ktoś silnie krwawi lub ma złamaną kończynę)
  • o sobie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie numer telefonu, pod jakim się znajdujecie).

(Źródło: „Jak być bezpiecznym w drodze do szkoły” - specjalny dodatek dla młodych czytelników publikowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego)