Nauczyciele » Porady metodyczne » Metodyk radzi
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Wychowanie komunikacyjne w szkole.

12-08-2008, kategoria Metodyk-Radzi

Wychowanie komunikacyjne w szkole

Do zadań szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego powinno należeć:

 • stworzenie warunków do uzyskania karty rowerowej i motorowej przez uczniów, dzięki nawiązaniu współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców posiadającymi certyfikat usług w polskim systemie jakości. Certyfikat taki jest gwarancją wysokiej jakości zajęć prowadzonych przez pracowników ośrodka (jednym z kryteriów uzyskania certyfikatu jest zatrudnienie pedagoga w ośrodku szkolenia kierowców)
 • pedagogizacja rodziców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz współpraca z nimi przy organizacji i prowadzeniu długo i krótkoterminowych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • współpraca z władzami samorządowymi, lokalnym społeczeństwem oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W Polsce prowadzone jest szkolenie koordynatorów ds. wychowania komunikacyjnego w szkole. Do podstawowych zadań koordynatora powinno należeć:
 • organizowanie i inspirowanie pracy wychowawców oraz wspieranie i koordynacja oddziaływań wychowawczych szkoły w zakresie wychowania komunikacyjnego, wychowania obywatelskiego oraz wychowania na rzecz środowiska naturalnego i zdrowia
 • organizowanie i inspirowanie pracy nauczycieli różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych, w ramach których realizowane są treści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • koordynowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizowanie różnych form doskonalenia
 • inspirowanie i koordynowanie działań uczniów na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • ocena przydatności różnych materiałów dydaktycznych oraz efektywności akcji, konkursów itp. działań, w których uczestniczy szkoła
 • ocena jakości pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • inspirowanie, organizowanie i koordynowanie zajęć prowadzonych dla rodziców w ramach pedagogizacji
 • inspirowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Aby sprostać tym zadaniom, koordynator ds. wychowania komunikacyjnego w szkole powinien posiadać odpowiednie kompetencje. Są to:
 • Kompetencje specjalistyczne, tj. wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. znajomość stanu i głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyników prowadzonych w tym zakresie badań, skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do człowieka, pojazdu i drogi w Polsce, w Europie i na świecie oraz umiejętność wyszukiwania i analizowania danych, tworzenia zestawień, wykresów itd.
 • Kompetencje pedagogiczne, tj. m.in. umiejętność tworzenia i ewaluacji programów i materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowania skutecznych form, metod i środków nauczania i wychowania, kierowania procesami grupowymi, planowania doskonalenia wewnątrzszkolnego itd.
 • Kompetencje psychologiczne tj. m.in. umiejętność prawidłowej komunikacji interpersonalnej i społecznej, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, kontrolowania stresu, zwalczania błędnych poglądów itd.
Uzyskanie tych kompetencji jest możliwe jedynie w ramach odpowiednich studiów podyplomowych i certyfikatów kompetencji personelu.

Ida Leśnikowska-Matusiak, „O (nie) efektywności edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Kwartalnik BRD 4/2004, str. 19-21.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze