Doświadczenia - Portal Edukacyjny - Wychowanie Komunikacyjne
Nauczyciele » Aktualności
Powiększ tekst:
Powiększ tekstPomniejsz tekst

Bielański konkurs „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie”

08-07-2008, kategoria Aktualności

Bielański konkurs „Chodzę i jeżdżę bezpiecznie”

    3 czerwca 2008 roku już po raz dziewiąty szkoły podstawowe z warszawskiej dzielnicy Bielany uczestniczyły w nietypowej lekcji wychowania komunikacyjnego, jaką jest finał dorocznego konkursu.
    Pomysłodawczynią i niestrudzoną realizatorką kolejnych edycji jest Teresa Turkowska, nauczyciel-metodyk w Szkole Podstawowej Nr 80 przy ul. Aspekt 48, http://sp80.edupage.org obecnie doradca metodyczny m.st. Warszawy.
    Koncepcja konkursu powstała w wyniku analizy prowadzonych konkursów i m.in. popularnego turnieju wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, który jest sprawdzianem wiedzy i opanowania techniki jazdy rowerem w warunkach symulowanych, ale także doświadczeń krajów zachodnich oraz obserwacji zachowań dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.
    Bielański konkurs bardziej przypomina niezwykłą lekcję wychowania komunikacyjnego, bowiem nie tylko weryfikuje wiedzę i umiejętności uczestników, ale także je poszerza i pogłębia. We współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego powstały założenia i regulamin konkursu, obowiązujący (z niewielkimi modyfikacjami) do dziś.

Drużyna poruszająca się pieszo.
Zdjęcie 1: Drużyna poruszająca się pieszo.

    Każda edycja niesie przesłanie - tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem: „Bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym”. Zadaniem uczestników było przygotowanie prac promujących bezpieczeństwo osób starszych na drodze: klasy I-III pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, a uczniowie klas IV-VI - w postaci plakatu. Szkoły reprezentują 4-osobowe drużyny; w starszych klasach oddzielnie dziewczęce i chłopięce, w młodszych mieszane. Drużyny wykonują zadania przygotowane przez Komisję Konkursową, a oceniane przez Jury Konkursu.

Drużyna poruszająca się na rowerach.
Zdjęcie 2: Drużyna poruszająca się na rowerach.

    W kategorii starszych klas szkoły podstawowej każde zadanie jednocześnie wykonują dwie drużyny z różnych szkół. Jednym z zadań jest przejście wyznaczonej trasy (młodsi uczestnicy) lub przejechanie rowerami (starsi), a oceniane jest pokonanie jej zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa ruchu. Drużyny otrzymują mapki z wyznaczonymi trasami, analizują je, wskazują miejsca niebezpieczne i opisują zagrożenia, jakie mogą napotkać. Następnie wyruszają na trasę przebiegającą w rzeczywistym ruchu drogowym, po ulicach osiedla. Za każdą z drużyn podąża pieszo lub rowerem strażnik miejski – wszyscy w kamizelkach odblaskowych, a rowerzyści w kaskach. Na trasie, w wyznaczonych punktach, stoją policjanci, którzy oceniają prawidłowość pokonania danego odcinka drogi i notują popełnione błędy. Najczęściej jest to niewłaściwe sygnalizowanie manewrów przez rowerzystów. Młodsi uczestnicy jako piesi na ogół przestrzegają zasad ruchu drogowego.Pokonywanie wyznaczonej trasy jest zadaniem wykonywanym w każdej edycji konkursu. Pozostałe zadania każdego roku mogą się zmieniać. Wśród tegorocznych były między innymi:

    - bezpiecznie poruszamy się po drodze, bezpiecznie spędzamy czas
    - poruszamy się poboczem drogi
    - pomagamy niepełnosprawnym
    - udzielamy pierwszej pomocy
    - jesteśmy świadkami wypadku drogowego
    - uczestniczymy w ruchu drogowym jako piesi.


Zespoły wykonujące zadania.
Zdjęcie 3 i 4: Zespoły wykonujące zadania.

    Zadania wykonywane są zgodnie z dyspozycją Komisji – może to być opis, inscenizacja, układanka historyjki obrazkowej, ułożenie haseł o zadanej tematyce, ocena przedstawionej sytuacji drogowej. Materiały i rekwizyty przygotowują organizatorzy. Drużyny wykonują zadania przed Jury, które nie tylko ocenia, ale też na gorąco komentuje, wskazuje nieprawidłowości, naprowadza poprzez dodatkowe pytania. Jest to zatem nie tylko sprawdzian wiedzy, ale również jej poszerzanie i pogłębianie. Choć sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego traktowane są z ogromną powagą przez Komitet Organizacyjny Konkursu, to niekiedy zadania z zamysłem dydaktycznym przedstawione są w sposób zabawny. Przykładem może być jedno z tegorocznych zadań, które polegało na wybraniu, z podanego zestawu, haseł dotyczących bezpieczeństwa i kultury poruszania się pieszego po drogach i dodaniu od siebie trzech haseł sformułowanych w podobnej formie. Oto przykładowe hasła z zestawu:

    - Myślę zawsze logicznie i nie zagapiam się licznie.
    - Dbam o swoje i o innych bezpieczeństwo, bo to wspólne dobrodziejstwo.
    - Znaków drogowych jest bez liku, więc chodzę obok nich bez krzyku.
    - Uważam na każdego, a w szczególności na innego pieszego.
    - Poruszam się w mieście po chodniku, bo to miejsce przy trawniku.
    - Kiedy na sygnalizatorze jest światło zielone, przechodzę dopiero na drugą stronę.
    - Gdy światło mruga czerwone, nie przechodzę na drugą stronę.
    - Zanim przejdę, najpierw się upewnię.
    - Wszystko jedno, czy prawą, czy lewą stroną drogi, idę śmiało i patrzę pod nogi.
    - Zakładam odblaski i noszę kaski.
    - Gdy założę słoneczne okulary, to świat widzę doskonały.
    - W deszczową pogodę biorę płaszcz, bo on okrywa mnie i moją urodę.
    - Nie straszna żadna droga, gdy zima nie jest sroga.
    - Kiedy sobie maszeruję, to piosenki podśpiewuję.

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3

Zdjęcie 5, 6 i 7: Plakaty wykonane przez uczestników konkursu.

    Każde zadanie oceniane jest przez Komisję według ściśle określonych kryteriów, jednakowych dla wszystkich uczestników. O klasyfikacji końcowej decyduje suma uzyskanych przez drużynę punktów. Nagrody (odtwarzacze MP3, kamerki internetowe, albumy) otrzymały trzy pierwsze drużyny – warunkiem przyznania nagrody było poprawne wykonanie minimum 75 proc. zadań. Pozostali uczestnicy otrzymali gadżety – odblaski i kodeks młodego rowerzysty. Nagrodę specjalną (kaski) otrzymała drużyna najwyżej oceniona za przejazd rowerami. Autorzy wyróżnionych prac plastycznych dostali książki, wszyscy zaś - dyplomy.
    Nauczycielom przygotowującym uczniów do udziału w konkursie wręczono albumy i dyplomy.
    Przeprowadzenie Konkursu nie byłoby możliwe bez organizacyjnej pomocy Policji i Straży Miejskiej oraz merytorycznej, organizacyjnej i finansowej pomocy Instytutu Transportu Samochodowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Automobilklubu Polski oraz Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany.
    Po zakończeniu Konkursu Komisja omawia jego przebieg i wskazuje najczęściej popełniane przez uczestników błędy, aby następnie przedstawić je nauczycielom bielańskich szkół. Uwagi i wnioski pomocne są w realizacji zajęć wychowania komunikacyjnego w kolejnym roku szkolnym. Bielański konkurs wyróżnia się spośród innych tym, że przeprowadzany jest w rzeczywistym ruchu drogowym oraz dokonywana jest ewaluacja i ocenianie jego skuteczności.Dodaj komentarz
Kod weryfikujcy
Przepisz kod z obrazka:
Twoje imię(*):
Komentarz(*):
 


Wasze komentarze